Pokud Českou republiku najdete v některém energetickém ukazateli na předních místech, bude to pravděpodobně množství exhalací oxidu uhličitého: na jednoho obyvatele tu v přepočtu připadá 12 tun CO2 ročně. Tuto nelichotivou statistiku mají do značné míry na svědomí klasické (uhelné) elektrárny.