Střecha chrání dům před zatékáním a dalšími povětrnostními vlivy, stará se o tepelnou stabilitu budovy, zabraňuje ochlazování, přehřívání a dalším nežádoucím jevům, čímž zajišťuje požadovaný komfort bydlení. Hlavní roli v jejím bezchybném fungování hraje konstrukční řešení krovu, skladba střešního souvrství a krytina.

Kromě projekčního zpracování, vkusu a solventnosti stavebníka i požadavků místních úřadů (stavební regulace) se řešení střechy, výběr použitých materiálů a dokonce i barevného pojetí střešní krytiny řídí i dalšími důležitými pravidly. Především je třeba zohlednit orientaci domu vůči světovým stranám, nadmořskou výšku, v níž bude stavba stát, dále je nutné přihlédnout k místnímu klimatu, roli hraje rovněž čistota ovzduší. Základní úlohou kvalitního střešního pláště je spolehlivá ochrana proti vodě ve všech jejích skupenstvích, dostatečný tepelný odpor a zvukověizolační vlastnosti. Pak je třeba zvážit také dispoziční a prostorové možnosti, které souvisejí se záměrem vybudovat plnohodnotné a komfortní bydlení v podkroví.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Aby se v tom čert…

Tak jako každé hlavě nesluší kulich či klobouk, ani každá střecha nesnese cokoli. Vlastní montáž, únosnost, skladba a souvrství střešní konstrukce s její ochrannou „slupkou“ střešní krytiny jsou záležitostí projektu, přesných statických výpočtů a dalších souvislostí. Vše se odvíjí od krovu – tedy krokví, vaznic, trámů a kleštin z dřevěného masivu nebo speciálně upraveného (často odpadového) materiálu na bázi dřeva, které tvoří funkční celek domovní páteře. Pak teprve ke slovu přichází volba skladby střešního pláště. Nejčastěji realizované šikmé střechy se právě podle skladby jednotlivých izolačních vrstev dělí na dvou- a tříplášťové. Jednotlivé vrstvy tvoří izolace proti úniku energie a nadměrným ziskům tepla, ale především účinná bariéra proti vlhkosti.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

A konečně je na řadě finální vrstva, tedy střešní krytina s nelehkým posláním dobře vypadat a stejně dobře i co nejdéle sloužit svému účelu. Jenže zkuste jednomu výrobku vnuknout vzhled a vlastnosti apartního módního doplňku a zároveň hřející ušanky, kapuce i rybářského klobouku. S tím vším se výrobci pálené keramiky, betonových tašek, plechových nebo plastových šablon i krytiny z ryze přírodních materiálů musí co nejlépe vypořádat. Jak se všechno daří skloubit, to se dozvíte na dalších stránkách...

text: Petr Saulich, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem