Živý oheň je krásný, romantický, nespoutaný. Potřeby moderního energeticky úsporného bydlení ale vyžadují jeho regulaci. 

Žijeme v době zvyšujících se požadavků na energetickou úspornost staveb, což přináší potřebu sníženého výkonu spotřebičů zajišťujících tepelnou pohodu obytných místností. Každý hasič vám ale řekne, že oheň je jednodušší založit než regulovat a přinutit ho pracovat podle vašich potřeb a pokynů.

Ještě donedávna v oblasti krbů a kamen vládla tendence maximalizovat výkon při stejných vstupních podmínkách – tzn. množství dřeva/uhlí, rozměry topeniště, prosklené plochy apod. Současné požadavky se týkají především optimalizace výkonu těchto topidel. A to už není tak jednoduché, zejména jde-li o spodní hranici nastavení výkonu.

Kouzlo ohně v rovnováze s estetikou a technikou. Tak designový akumulační krb Romotop CARA C 03 reaguje na trendy a potřeby moderní interiérové architektury (ROMOTOP)

Energie za sklem zkrocená 

Ať už vás „plameny za sklem“ oslovují svou romantikou, ekologickým provozem, přirozeným sálavým teplem jako „od sluníčka“ či nízkou cenou paliva, mají jedno společné – špatně se regulují. Nikde na stěně u krbu nenajdete „knoflík“, který natočíte na 23 °C a zbytek ponecháte technice. Práce s živým ohněm v krbu či krbových kamnech je odlišná, nemožnost přesné a citlivé regulace topidla je značným handicapem. Moderní technologie však umožnily i u topidel tohoto typu zavést v návodu rubriku „regulovatelný výkon“.

Moderní krbová kamna vypadají hezky, mají velké prosklení a snadno regulovatelný výkon (ROMOTOP)

Například firma Romotop začala u nás pravděpodobně jako první u svých vložek KV 025 F 01 udávat regulovatelný výkon 2–12 kW, spodní hranice je asi tím maximem mála, resp. nejnižším regulovatelným výkonem, který lze použít v pasivním domě. Ta horní hranice by umožnila při použití teplovzdušných rozvodů či jiného systému vytopit menší rodinný domek.

Díky stejnému principu uzavřeného topeniště s možností regulace přívodu vzduchu, odvodu spalin atd. lze podobně usměrňovat také výkon krbových kamen. Něco podobného není prakticky možné u krbů s otevřeným ohništěm a obtížnější či nemožné u starších typů krbových a kuchyňských kamen. Pořídit si tedy do pasivního domu krásná starožitná litinová kamna či sporák „našich babiček“ by v praxi znamenalo proměnit dům během krátké chvilky ve finskou saunu.

Proč nelze ovládnou oheň?

Obtížnost regulace procesu spalování u krbů s krbovými vložkami a krbových kamen je i přes veškerý technologický pokrok především daná celou řadou netechnických faktorů. Například tím, že vstupní surovina nemá tak konstantní parametry jako plyn, elektřina či pelety. Různé druhy dřeva mají různou výhřevnost, dobu hoření atd. Velmi důležitým faktorem je také procento vlhkosti dřeva – u nás je doporučeno 20 %, ve Francii ale třeba používají dřevo s 10% obsahem vlhkosti. Dalším důležitým kritériem ovlivňujícím kvalitu palivového dřeva je také délka skladování. Například u dubu se doporučují minimálně tři roky, z toho dva pod stříškou. Důležitá je také kvalita vzduchu – zda je vydýchaný z místnosti či přiváděný zvenčí (CPV) atd. Parametrů ovlivňujících průběh hoření je mnoho a s tím také úzce souvisí možnosti, jak ovlivnit regulaci teploty.

Co umí automatická regulace

V regulovaném topidle se při dosažení žárového procesu – při dohořívání – automaticky uzavře přívod vzduchu do ohniště. Tím se žárový proces nemůže chladit a zároveň vzniká podtlak ve vztahu ke komínovému systému. Je přerušena cirkulace vzduchu v topeništi a díky tomu neuniká energie ze žárového procesu do komína. V této fázi se podstatná část energie uvolňuje postupně pouze do interiéru.

Použitím správné automatické regulace, tzn. certifikované a od důvěryhodného výrobce, tedy celý proces hoření nejenom zkvalitníte a prodloužíte, ale zároveň i ušetříte 20 % až 30 % energie, což se v praxi projeví jako úspora paliva. V tomto smyslu je už možné propočítat a naplánovat, kdy a jak dlouho budete topit pro dosažení tepelné pohody.

Optimalizace 

Každá automatická regulace by měla mít možnost připojení na dveřní spínač u krbových dvířek. Při otevření a zavření dvířek se tak aktivuje zcela automaticky. Zajímavou funkcí je zvuková signalizace, která upozorňuje na potřebu dalšího přiložení. Elektronika nabízí velkou škálu možností – od jednoduchých systémů, kde indikace je pouze světelná, až po úroveň komplexní informace ohledně vytápění s možností nastavení teplot v místnostech s ohledem na průběh denních potřeb.

Podle typů regulace pak můžete být informováni o stavu hoření, teplotě topné vody a teplotě v komínu. Tyto údaje je v rámci zpětné vazby možné využít pro doregulování procesu hoření.

Komplexní řešení

Systém Reg300 EQ od Timpexu řídí a reguluje nejenom průběh hoření, ale i kompletní otopnou soustavu v rodinném domě s možností propojení s počítačem, na kterém je tzv. aplikační software s historií všech procesů. 

Akumulace vodou

Napojení krbových kamen přes expanzní nádobu na radiátorová tělesa vytápějící vedlejší místnosti se využívá již dlouho. Toto vytápění, podobně jako teplovzdušné rozvody, však funguje jen do doby, dokud přikládáte. Pak teplota soustavy začne klesat.

Moderní zařízení nabízejí propojení s vodní akumulační nádrží topné soustavy. Vzniká tak v průběhu topení dostatečné množství teplé vody, které díky oběhovému čerpadlu může vytápět celý dům i poté, kdy přestanete v krbu topit. Krbová kamna tak přispívají k flexibilnímu a úspornému vytápění rodinného domu. V tomto případě můžete už pracovat s nastavením teploty a jejím udržováním, případně využít i ekvitermní regulace podobně jako u ostatních teplovodních topných systémů.

Příklad častého řešení

Soustava kombinovaná z těchto zařízení spojuje nízkou vstupní investici s flexibilitou a nízkými provozními náklady:
– krbová vložka s teplovodním výměníkem
– plynový kotel
– akumulační nádrž teplovodní
– teplá užitková voda + solární panely (bez státní dotace je ale investice příliš náročná)
– regulace jednoduchá ekvitermní se zpětnou vazbou

Text: Stojan Černodrinski, Foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem