Z hlediska tepelné pohody v domě je střecha klíčová. Trh nabízí řadu možností a materiálů. K nejnovějším trendům patří nadkrokevní zateplení a foukané izolace. 

Nezateplenou střechou uniká v průměru 25 % tepla vyprodukovaného v domě. Navíc dnes při zateplení nejde jen o snížení nákladů na vytápění, ale i o ochranu před přehříváním interiéru a úspory nákladů na chlazení.

Možnosti zateplování

Izolant i s těmi nejlepšími parametry, má-li dobře fungovat, musí být součástí jasně definovaného systému. V ČR tradičně převažují šikmé střechy a k jejich zateplování se používají tři základní způsoby aplikace tepelné izolace. Obvyklejší je způsob, při kterém je tepelná izolace z minerálních vláken vkládána do prostoru mezi krokve. V současné době se ale na stále větším množství střech objevuje tepelná izolace ve formě tuhých desek umístěná nad krokvemi. Pokud je pod krokvemi dostatek prostoru anebo nelze zateplit některým z nadkrokevních systémů, lze instalovat izolaci i pod krokvemi.

Dalším, stále více prosazovaným druhem jsou izolace foukané. Jejich výhodami jsou rychlá aplikace, minimum stavebních úprav, dokonalá přilnavost, vyplnění členitého i špatně dosažitelného prostoru, eliminace tepelných mostů atd. Kompletní soubor těchto izolací je obsažen v systému Compri od firmy Ciur. Celulózová izolace navíc vytváří příznivé mikroklima a má mimořádně velkou tepelnou setrvačnost (fázový posun) – izolant vydrží v létě až sedm hodin akumulovat sluneční paprsky, takže podkroví se nepřehřívá. Při změně podmínek pak teplo pozvolna uvolňuje tam, odkud přišlo. V zimních měsících tento fázový posun funguje zevnitř směrem ven.

Obecně tedy platí, že při návrhu skladby zateplené šikmé střechy je nutné zohledňovat nejen šíření tepla vedením (kondukcí), ale také šíření tepla prouděním vzduchu (konvekcí). Tepelněizolační materiály zpravidla zabraňují úniku tepla z interiéru vedením. Skladba střechy však musí obsahovat také vrstvu, která účinně brání proudění vzduchu mezi interiérem a exteriérem. Věnovat se různým variantám skladby střech, jejich výhodnosti a případným nástrahám je ale tématem pro samostatný článek.

Nadkrokevní systémy 

Řešení nadkrokevního zateplení. Práce se může provádět z exteriérové strany s minimálními zásahy do interiéru (ISOVER)Nároky na větší vrstvu tepelné izolace lze řešit také tím, že se část nebo celá izolační vrstva přenese nad krokve a na rošt nad izolací se přímo kladou střešní tašky. Tato varianta se používá zejména tam, kde není jiná možnost, anebo chcete zvětšit obytný prostor v podkroví (pozor, nelze ji použít tam, kde místní regulace nedovoluje zvýšit výšku hřebene střechy!).

Tato technologie, podobně jako izolace foukaná či stříkaná, účinně zabraňuje tepelným mostům a je v mnoha případech ekonomicky výhodná. Navíc umožňuje v interiéru ponechat viditelné dřevěné prvky krovu pro estetické účely. Dalšími výhodami tohoto systému jsou jednoduchá montáž, zvuková izolace a ochrana před požárem.

Jako izolanty pro skladbu šikmé střechy s tepelnou izolací nad krokvemi se převážně používají tuhé tepelněizolační desky, například z expandovaného polystyrenu (EPS), z minerálních vláken, na bázi polyuretanu (PUR) nebo polyisokyanurátu (PIR). Desky na bázi PIR vynikají malou tloušťkou (nízkou tepelnou vodivostí). Skládají se z jádra na bázi PIR a z oboustranné povrchové úpravy – sendvičové hliníkové fólie, adhezně spojené s jádrem. Jádro desky je vyrobeno ekologickou technologií. Doporučuje se používat desky, které mají hrany upraveny ve tvaru pera a drážky nebo alespoň polodrážky. Taková úprava zvyšuje spojitost tepelněizolační vrstvy střechy a zabraňuje únikům tepla.

Dalším moderním materiálem se zajímavými vlastnostmi je kamenná izolace Isover TRAM MW, která je určena jako součást systému zateplení nad krokvemi a nabízí výborné akustické vlastnostmi a eliminaci tepelných mostů.

Při výběru zateplení šikmé střechy nad krokvemi je vhodné zvolit takový systém, který dokáže zajistit maximální vzduchotěsnost skladby střechy v celé ploše i v detailech.

Zajímavé foukané izolace

V obtížně dostupných či velmi členitých dutinách je výhodné použít izolace z minerální vlny, která se zafoukává pod tlakem do zateplovaných prostor. Ještě originálnějším řešením je, jak už bylo výše naznačeno, foukaná izolace ze sběrného papíru Climatizer Plus. Tato tepelná a akustická izolace na bázi celulózových vláken je obohacena boritými solemi, odpuzujícími hlodavce a hmyz. Díky rozvodu hadicí není při zafoukávání žádný kout nepřístupný a aplikační stroj může zůstat mimo budovu.

Zateplovat lze i pěnovými izolacemi, které se stříkají jako souvislá vrstva pěny připomínající sprej na vlasy. Tato vrstva po nastříkání mnohonásobně zvětší svůj objem, utěsní zateplovaný prostor a zamezí tepelným mostům. Oproti foukané celulóze nemají stříkané izolace takovou tepelnou setrvačnost (fázový posun) a neporadí si s distribucí vlhkosti, ať už vzdušné či zatečením. Celulózová izolace v tomto smyslu funguje jako obousměrný piják. Využívat se ale dají i další přírodní materiály, například ovčí vlna, která nepotřebuje parotěsnou zábranu a je schopna se vypořádat s vlhkostí velmi dobře. Díky vynikajícím izolačním vlastnostem stačí ve srovnání s klasickými izolanty také tenčí vrstva.

Aplikace celulózové foukané izolace Climatizer Plus za vysoce účinnou parobrzdnou fólii Intello Plus, která je v zimním období difuzně nepropustná (poskytuje vyšší ochranu proti vlhkosti), v létě je naopak difuzně propustnější (CIUR)

Závěrem

Ať už sáhnete po kterémkoli izolantu, je vždy potřeba si uvědomit nejenom tabulkové kvality materiálu, ale i širší souvislosti, které složitý systém střechy spoluvytvářejí. Řada firem dnes nabízí zdarma odborné poradenství. Důležitá je také otázka záruk, které výrobní a realizační firmy poskytují. Pokud si zateplíte sami, můžete počítat se zárukou na materiál, ale při realizaci certifikovanou firmou získáte záruku na celý systém, což představuje mnohonásobně vyšší hodnotu.

Text: Stojan Černodrinski, Foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem