Stavební zákon označuje stavební dozor jako kontrolu provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tím zároveň myslí osoba, provozující tuto činnost pro stavebníka.