Dřevo je velmi kvalitním stavebním materiálem už po staletí. Jako ryze přírodní surovina disponuje mnoha kladnými přívlastky. Je obnovitelný, recyklovatelný a při rozumném hospodaření má téměř nevyčerpatelné zdroje. 

K nesporným výhodám dřeva patří vynikající tepelnětechnické vlastnosti, schopnost odolávat nepříznivým klimatickým podmínkám, cena materiálu, lehkost konstrukcí i snadná a rychlá montáž. Dřevo je zdravotně nezávadným a snadno zpracovatelným materiálem, umožňujícím čistý a suchý stavební proces a napomáhá k udržení přirozené vlhkosti vzduchu a zdravého klimatu v interiéru.

Materiál pod drobnohledem

Pomineme-li vysloveně konstrukční prvky roubenek či srubů z masivního dřeva, ale i rámové konstrukce a dílce nebo panely sendvičových dřevostaveb, dřevo je rovněž základem konstrukce krovů, vyrábějí se z něj také okna, dveře, podlahy, schodiště, venkovní i interiérové obklady, okenice a stínicí prvky, ale i nábytek a interiérové doplňky. Prakticky vzato tedy neexistuje stavba, v níž by dřevo nebylo v té či oné podobě nebo ve větší či menší míře zastoupeno.

Zdá se, že o dřevu už víme prakticky všechno. Stále však přetrvávají nejrůznější mýty a polopravdy, pramenící z určité neznalosti. Není proto od věci oprášit něco školních vědomostí. Takže – dřevo (xylém, ze starořeckého xúlom) je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Chemická analýza v surovině odhalí 40–50 % celulózy, 20–30 % ligninu, stejné množství hemicelulózy a ve zbytku organické látky (tuky, vosky, pryskyřice, třísloviny) a anorganické látky (ty po spálení tvoří popel). A pochopitelně vodu.

Základní druhy dřevin tvoří jehličnaté a listnaté dřeviny s kruhovitě pórovitou stavbou – např. dub, jasan, akát, s polokruhovitě pórovitou stavbou – např. ořešák, třešeň či švestka a s roztroušenou pórovitou stavbou – např. buk, platan, lípa. A ještě dovětek, zdravého a kvalitního dřeva je u nás dostatek, o čemž svědčí i následující čísla.

Bourání mýtů

– rozloha našich lesů činí 34 % celkové rozlohy ČR, za posledních 90 let se výměra lesních pozemků v ČR zvýšila asi o 288 000 ha, což je téměř 6x více než rozloha Prahy
– jen v roce 2015 se tato plocha meziročně zvýšila o 2 016 ha na celkových 2,66 milionu ha, roční těžba dřeva v ČR za poslední desetiletí osciluje mezi 15–17 miliony m3 hmoty
– celková zásoba dřeva v českých lesích se zvětšila z 307 milionů m3 v roce 1930 na téměř 693 milionů m3 v roce 2015, za 81 let tak narostla o 386 milionů m3
– řadíme se k 12 nejlesnatějším státům Evropy, zaujímáme 6. místo v přírůstku na 1 ha
– na jeden RD se v průměru spotřebuje asi
100 až 150 m3 dřeva
– roční spotřeba dřeva u nás činí asi 0,46 m3 na jednoho obyvatele ČR

V další části seriálu, kterou najdete v této rubrice příští úterý, se budeme věnovat tomu, jaké místo má dřevo v současné stavbě.

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem