Na fasádě můžete přiznat dřevo, nebo je omítnout, dům si ale bude stále zachovávat vlastnosti dřevostavby. Jen se posílí některé specifické vlastnosti dané technologií a materiálem. Výjimkou nebývají ani fasády kombinované. Podle čeho tedy volit či jak vybírat?