Betonovou střešní tašku začali vyrábět Angličané už někdy v polovině 30. let minulého století. Nahrazovala kámen, jímž se tenkrát zcela běžně střechy pokrývaly. Zavedení modernější a technicky v podstatě snadnější i relativně levnější výroby mělo svoji logiku i v nízké spotřebě energie, neboť beton se nechával docela obyčejně vyschnout na vzduchu.

K soudobým výrobcům betonové krytiny patří společnosti Bramac, KM Beta, Betonpres, KB Blok, Mediterran aj. Jejich produkty se většinově vyrábí z portlandského cementu, písku, vody a speciálních příměsí. Pracovní postup – tedy tažení či ražení – se prakticky shoduje s výrobou tašky z pálené hlíny.

Přednosti betonu

Díky vlastnostem výchozí suroviny tašky dostávají do vínku velmi malou nasákavost a extrémní mrazuvzdornost. Materiál v průběhu času zraje, čímž se zvyšuje jeho pevnost a odolnost. Betonové tašky jsou rovněž „imunní“ vůči znečištěnému, agresivnímu prostředí a samozřejmě proti ohni. Jistou nevýhodou snad je jen o něco vyšší váha dílčích prvků – 1 m2 váží od zhruba 40 kg až po dvojnásobek. Kvalita krytiny vždy závisí na kvalitě vstupních surovin a na dodržení výrobní technologie (především míchání). Životnost betonu snadno přesáhne i 100 let.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Dělení a pravidla výběru

Česká republika je podle nadmořské výšky v jednotlivých ročních obdobích různě zatížena sněhem, větrem, sluncem a dalšími přírodními živly, které mají v rámci území různou intenzitu. Jde o množství sněhu, sílu větru atd., tedy údaje zanesené ve větrných, sněhových, dešťových, námrazových nebo slunečních mapách. Střechy, včetně druhu a typu střešní krytiny, se tudíž navrhují v souladu s okolními přírodními podmínkami. Bezpochyby nejrozšířenějším krytinovým prvkem je taška. Obecně se – kromě materiálu – dělí především podle velikosti na maloformátové (na 1 m2 plochy více než 12 ks) a velkoformátové, a na posuvné a neposuvné.

VSAĎTE NA UCELENÝ SYSTÉM

Na střešní slátaniny z komponentů různých výrobců podle toho, kde, za kolik a co vůbec investor sehnal, je věru smutný pohled. Ještě smutnější kapitolou je však často vlastní řemeslná práce. Přitom prakticky všichni výrobci nabízejí kompletní sortiment střešních prvků, od krytiny přes pojistné izolace, větrací a prostupové tašky, sněhové zábrany, odvětrání a hřebenáče až po funkční okapový systém a ozdobné prvky. A rozhodně neprohloupíte, pokud střechu domu od projektu až po pokrytí kompletně zrealizuje odborná, nejlépe výrobcem přímo certifikovaná firma. Kromě garance na výrobky totiž získáte i záruku na střechu jako takovou. To rozhodně není málo…

Pro neposuvné tašky je nutné přesně dodržovat rozteče latí, posuvné tašky lze posouvat v rozmezí až 30 a více mm. Tím se usnadňuje pokládka a lépe se tak vyrovnávají i nesouměrnosti střech. Základní dělení ještě rozeznává tašky s vodní drážkou a bez drážky (kupříkladu bobrovka) a důležitou informací pro potenciálního zákazníka je nesporně i finální vzhled, tedy úprava. Existují tašky povrchově neupravené (beton může být probarven už ve hmotě) a tašky s ochranným pololesklým nebo lesklým nástřikem.

Pro betonové tašky (stejně jako pro pálenou keramiku a další prvky) platí doporučené (bezpečné) nejmenší sklony střechy, což garantuje nepropustnost vůči srážkové vodě bez doplňkových hydroizolačních opatření. U betonových profi lovaných drážkových tašek je to 22°, u betonových tašek obyčejných pak 30°. Některé typy tašek lze pokrývat s vodotěsným podstřeším na sklony od 12°. Bramac dokonce nabízí systém funkční od 7°.

DVĚ MOŽNOSTI POKLÁDKY

− Kladení na vazbu: osa předchozí tašky prochází mezerou mezi taškami řady nad ní – kupříkladu tzv. Francouzská taška nebo typ Tegalit.

− Kladení na střih: svislé spáry navazují jedna na druhou bez přerušení – např. tašky Románská či Alpská.

BARVA POD KONTROLOU

Při pokládce je třeba pečlivě kontrolovat barevný odstín jednotlivých šarží
výrobků a brát tašky současně z několika palet. Estetické „vady na kráse“ se
při odlišných odstínech v ploše snadněji rozptýlí, zatímco různobarevné řady
působí velmi rušivě.

Tašky na střeše

Nosný podklad pod skládané taškové krytiny tvoří rošt z latí (kontralatí), na něž se tašky zavěšují, případně ještě kotví hřeby, vruty nebo speciálními příchytkami (opatření proti účinkům sání větru). Praxe zná dva způsoby pokládky: tašky bez vodní drážky se vertikálně i horizontálně překrývají, přičemž krytí rozlišujeme korunové a šupinové. Tašky s drážkou se kladou v jedné vrstvě a překládají se jen na dvou stranách přes tašku předchozí. Dílčími prvky se pokrývají rovinné plochy šikmých střech, střechy oblých tvarů, vikýře typu volské oko či napoleonský klobouk.

text: Petr Saulich, foto: archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem