Volba systému vytápění je poměrně závažné rozhodnutí v dlouhodobém horizontu. Počáteční chybná volba se může dříve či později projevit v další nezanedbatelné investici.