Všude kolem nás lze vidět domy, které střecha tzv. pozvedá, nebo právě naopak. Při rozhodování o typu střechy je tedy vždy nutné vzít v úvahu nejen architektonické, ale také funkční a pochopitelně i ekonomické hledisko.

Střecha se stará o sucho, teplo a někdy i denní světlo v budově, zvyšuje užitnou hodnotu i životnost nemovitosti. Univerzální typ neexistuje, každému domu „sedne“ jiná. Tvar, rozměry a členění střechy se odvíjejí od architektonického stylu domu, od rozměrů a konstrukce stavby (především rozponu nosných stěn), od lokality, kde stavba stojí (stavební regulace v místě stavby často udává tvar i sklon střechy). V praktických řešeních se odrážejí i představy stavebníka a schopnosti a invence projektanta. Kdosi v této souvislosti pravil, že „jde velmi často o obraz bezradnosti nad rozkošatělým půdorysem objektu, který vznikl nekontrolovatelným přistavováním a přestavováním původně nijak komplikovaného domu“.

Žádanou novinkou je betonová střešní taška Classic AERLOX, která  je o 30 % lehčí než srovnatelná betonová taška. Proto je vhodná pro krovy s limitovanou nosností (BRAMAC)

Základní typy

Řeč je především o střeše ploché a šikmé. O ploché hovoříme při sklonu do 10°. Je zde podstatně nižší investice do konstrukce krovu, nespornou výhodou je i menší plocha, kterou je nutno izolovat. V městské zástavbě s menšími pozemky kolem domů se postupně zažil trend přeměny plochých (rovných) střech na tzv. zelené střechy. K plochým střechám se někdy (nesprávně) řadí i střechy pultové, které však mají větší sklon.

Druhý typ, střecha šikmá, patří k nejběžnějšímu způsobu zastřešení. Šikmé střechy mají sklon od 10° do 55° (střechy se sklonem větším než 45° se označují jako strmé). Nejčastější tvarové varianty zahrnují střechu pultovou, sedlovou a valbovou. Hlavní výhodou šikmých střech je jednoduchý odvod srážek a větší odolnost vůči povětrnostním vlivům. Díky tvaru je střecha méně vystavena nepřízni počasí, plášť je méně namáhaný, realizace však znamená zvýšené náklady spojené s montáží krovu. Výhodou je i možnost zvětšení užitné plochy domu o prostory v podkroví.

Ke stálicím skládaných krytin se právem řadí i keramické tašky. Na snímku střecha krytá taškami Tondach Figaro 11 Engoba černá s klidnou rovnou hladkou strukturou (TONDACH)

Střešní skládanky

Tradičním materiálem nosné konstrukce šikmých střech, tedy krovu, je dobře vysušené kvalitní dřevo, chráněné proti dřevokazným houbám, mikroorganismům a škůdcům. Používají se i lepené dřevěné profily. Alternativou, zejména na nízké střechy, jsou příhradové vazníky (PV), jejichž výhodou jsou velké rozpony a poměrně jednoduchá výroba.

Mezi další střešní konstrukce patří lehký ocelový konstrukční systém nebo masivní střešní konstrukce, stavebnice z keramobetonových nebo pórobetonových prvků, které výrazně zjednodušují výstavbu. Kupříkladu Ytong nabízí montovaný konstrukční systém pro stropy a střechy (strop Ytong Ekonom, střechu Ytong Komfort a strop Ytong Klasik), společnost Heluz má ve svém portfoliu konstrukci těžké šikmé střechy z keramobetonových panelů.

Pevné krovky střešního pláště

Střešní krytina určuje funkčnost, životnost a velmi výrazně ovlivňuje celkový vzhled střechy i budovy. Nesporný prim hraje skládaná střešní krytina (především betonové a keramické tašky), která se standardně používá od sklonu 15°. Existují však systémy, které lze pokládat od sklonu 7°.

Pálené keramické střešní tašky se řadí k těžkým krytinám, kladou zvýšené nároky na kvalitu krovu. Jde o stále moderní materiál s úctyhodnou tradicí (Tondach, BRAMAC, Röben…). Vyrábějí se z čistě přírodních komponentů a vypalují se za vysokých teplot. Škála barevných možností, engob a glazur vzniká nanášením jílových kalů s různým obsahem oxidů kovů a křemičitých přísad na vysušenou tašku s následným výpalem.

Dekorativní vlastnosti si pálená taška udrží po celou dobu své životnosti, tedy asi 80–100 let.
K předním výrobcům betonové krytiny patří BRAMAC, KM Beta, Betonpres, KB Blok, Mediterran aj. Tašky se většinou vyrábějí z portlandského cementu, písku, vody a speciálních příměsí. Díky vlastnostem suroviny mají tašky velmi malou nasákavost a extrémní mrazuvzdornost. Materiál v průběhu času zraje, čímž se zvyšuje jeho pevnost a odolnost, životnost může přesáhnout i 100 let.

K nejoblíbenějším a také nejpoužívanějším odstínům střešních tašek už tradičně patří cihlově červená. Jako v případě tašek Classic Protector PLUS (BRAMAC)

Kvalita kovových materiálů

Různé falcované plechy, tašky a šablony patří mezi tzv. lehké krytiny, vyznačující se malou tloušťkou a malou hmotností. Nesporným pozitivem hliníkových výrobků Prefa je dlouhověkost, což výrobce garantuje 40letou zárukou proti rozbití, korozi a poškození mrazem v přirozených podmínkách a při odborné pokládce. Falcované tašky patří k nejlehčím, ale také nejstabilnějším krytinám vůbec, falcované šindele disponují moderními vlastnostmi high-tech materiálu. Falcovaná šablona představuje klempířskou techniku falc na falc, zajišťující perfektní integraci komponentů do střešního systému.

Ocelová střešní krytina se vyrábí z vysoce kvalitního ocelového plechu s velmi odolnou a barevnou povrchovou úpravou (např. aluzinkem). Prvky se profilují do tvaru klasických střešních tašek s různou výškou vlny, formátu a barevného provedení (Lindab). Nabízí se i osvědčené výrobky finské kvality Ruukki nebo skandinávské oceli Satjam (také střešní prvky z norské slitiny hliníku) a některé další značky.

Vláknocement, bitumen, plast

Sortiment střešních prvků doplňuje vláknocementová krytina – např. Eternit (cement, voda, mletý vápenec a celulózová vlákna) s nízkou hmotností, dlouhou životností a vysokou funkčností. Bitumenové šindele (Dehtochema, Tegola, IKO) na bázi asfaltových pásů se lepí na pevný podklad (některé typy jsou samolepicí). Plastové krytiny se dodávají ve formě šablon, desek nebo rolí, surovinou jsou recyklované plasty nebo moderní materiály (PVC, polykarbonát, polyester, polyetylen atd.).

Iko asfaltové šindele jsou tradiční a oblíbenou krytinou s nízkou plošnou hmotností, extrémní odolností, variabilním vzhledem a rychlou aplikací (IKO)

Tradiční přírodní materiály

Břidlice s různou strukturou a v různých barevných odstínech může být štípaná (nepravidelné tvary) a řezaná (pravidelné tvary). Známy jsou komponenty Dekslate, Richter – Pizarras, Assulo aj. Slaměné a rákosové došky s výbornými izolačními vlastnostmi brání rychlému střídání teplot v interiéru. Dobře zhotovená došková střecha z rákosu vydrží 40 i více let, pokládá se na laťování a tloušťka se pohybuje okolo 30 cm. Variantou jsou dřevěné šindele, vhodné i pro soudobé dřevostavby, roubenky či sruby. Na výrobu šindelů (štípáním či řezáním) se používá smrkové a modřínové dřevo s velkým obsahem silic.

Kvalitní šindele z řady Cambridge (jako IKO Cambridge Xtreme 9,5°) se používají na střechy především v podhorských a horských oblastech a všude tam, kde je potřeba lehkou střešní krytinou zajistit maximální ochranu střechy před extrémními výkyvy počasí (Česká republika IKO Sales International NV)

Co šikmá střecha neumí

Plochá střecha nabízí možnost rozšíření celkové užitné plochy objektu či zahrady (střešní terasa či zahrada) i bez nároku na pozemek.

Plochá (zejména pak rovná) střecha je také naprosto ideálním místem k instalaci nejrůznějších zařízení. Ať už jde o fotovoltaiku, solární panely, klimatizační jednotky či tepelné čerpadlo, zásobník vody apod. Oblíbeným řešením jsou rovněž tzv. vegetační střechy, které napomáhají regulaci teploty, působí jako termostat konstantní denní a noční teploty, dokážou zadržet 50 až 70 % přirozených vodních srážek, zabraňují průniku ultrafialového a elektromagnetického záření, ovlivňují mikroklima v okolí domu. Rostliny také fungují jako čistička vzduchu a lapač prachu, souvrství se chová jako zvuková a protipožární izolace.

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem