Pokud jde o fasády rodinných domů, žijí dnešní stavebníci opravdu v době zaslíbené. Současná nabídka fasádních hmot a nejrůznějších technologických postupů jim může splnit i to sebenáročnější přání.