Se zvyšujícím se zájmem veřejnosti o stavební výrobky s vyšší přidanou hodnotou i ve formě nižších environmentálních dopadů se EPD (Environmentalní prohlášení o produktu) stává důležitější. Toto ověřené prohlášení, jakožto jediný tuzemský výrobce cihelného stavebního materiálu, vydala společnost Heluz cihlářský průmysl v.o.s. v roce 2013 na cihelné výrobky pro cihelnu Hevlín. Ve svém zájmu z odpovědnosti k životnímu prostředí rozšířila společnost HELUZ v roce 2015 environmentální prohlášení pokrývající všechny výrobní závody a do výrobkového portfolia byly přidány i cihly s integrovanou izolací.

(Komerční prezentace)

HELUZ jako jediný výrobce cihel v ČR deklaruje ekologické dopady svých výrobků.Podle vydaného EPD je zřejmé, že výrobky z nejmodernější cihelny v Hevlíně mají v rámci společnosti HELUZ nejmenší environmentální dopady. Rozdíly v rámci jednotlivých cihelen jsou poměrně značné i přes to, že společnost HELUZ neustále renovuje svoje cihelny. Starší závody koncepčně vycházejí z 80. let 20. století.

Určitě jsou cesty, jak dále snižovat ekologickou zátěž na těchto výrobních závodech, přesto že se jedná o relativně čisté provozy již zcela odlišné od přístupu k výrobě v 70. či na počátku 90. let. Avšak daleko efektivnější posun ve snížení zátěže životního prostředí spočívá ve výstavbě nových cihelen resp. instalováním nových výrobních technologií, což je finančně velmi náročné při současném vývoji stavebního trhu v ČR.

Toto platí napříč celým oborem výrobců stavebních hmot v ČR. Zcela jistě se budou moci hledat „úspory“ i v dalších fázích životního cyklu výrobků. Nesmíme zapomínat na to, že cihelné stavby mají vysokou trvanlivost, což je podstatným základem pro dosažení trvalé udržitelnosti stavebnictví. Cihelné stavby jsou ve světě stavěny tisíce let, což samo o sobě svědčí o tom, že cihly patří k udržitelným stavebním materiálům. Nároky každé doby se mění, proto je potřeba v současnosti nejen zlepšovat vlastnosti výrobků, ale je třeba se zabývat a převzít i odpovědnost za svou výrobu. 

HELUZ jako jediný výrobce cihel v ČR deklaruje ekologické dopady svých výrobků.

Nejvyspělejší cihly HELUZ Family 2in1 vyráběné moderní technologií na závodě Hevlín je možné použít pro stavbu nízkoenergetických či pasivních domů v jednovrstvé konstrukci s možností čerpání dotací z programu Zelená úsporám. Kromě toho, že je možné dosáhnout nízké energetické náročnosti domu, tak lze použít i materiál se známými environmentálními dopady a stavět domy s vyšší přidanou hodnotou. Na použití materiálů s EPD je možné získat v rámci dotačního programu další finanční bonifikaci.

HELUZ jako jediný výrobce cihel v ČR deklaruje ekologické dopady svých výrobků.

Environmentální prohlášení o produktu je dokument shrnující možné environmentální dopady daného produktu s ohledem na část nebo celý životní cyklus. Je to dokument, který, podobně jako v případě cihel, zvyšuje konkurenceschopnost výrobku nejen na mezinárodním, ale v poslední době i na tuzemském trhu.

Potenciálním zákazníkům navíc přináší důvěryhodné environmentální informace o produktu, čímž boří mýty o environmentálních dopadech některých výrobků, které se dlouho neoprávněně drží v podvědomí lidí. Pro společnost HELUZ je vlastní vydání EPD další výzvou pro zlepšování a zefektivňování vlastní výroby, a tím dochází i ke zvyšování kreditu v rámci společenské odpovědnosti.

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem