Společnost HELUZ je prvním výrobcem komínových systémů, který absolvoval se svými systémy zkoušky v souladu s novou normou EN 1443. Je tedy prvním výrobcem u nás, který je schopen svým zákazníkům nabídnout garanci bezpečného zabudování komínů do stavby. Jedná se především o bezpečné vzdálenosti hořlavých konstrukcí od pláště komínu při průchodu komínového tělesa střechou (obálkou budovy). Své kvalitní a systémové výrobky dodává především na český a slovenský trh.

Norma ČSN EN 1443 (73 4200) je českou verzí evropské normy EN 1443:2019, která stanovuje požadavky a základní funkční vlastnosti komínů, komínových vložek, kouřovodů, konstrukčních dílů a příslušenství, které odvádějí spaliny od spotřebičů paliv do volného ovzduší. Norma mj. stanovuje požadavky na požární odolnost komína, schopnost zabránit vznícení hořlavých látek vyskytujících se v blízkosti komína a zamezit přenosu požáru komínem v budově, např. z jednoho požárního úseku do druhého.

Testování (zdroj: HELUZ)„Bezpečné zabudování komínu do stavby bylo dlouho otázkou, která nebyla v technických normách řešena. V roce 2019 vyšla nová evropská norma EN 1443, která tato pravidla zavádí. Následně vyšla i zkušební norma, podle které je nově nutné komíny zkoušet. Tyto zkoušky určí, jak je možné komín zabudovat bezpečně do stavby," říká Ing. Miroslav Vacek, Ph.D. ředitel technického rozvoje společnosti HELUZ.

„Společnost HELUZ vnímá zabudování komínu do stavby jako velmi důležitou charakteristiku tohoto prvku a je prvním výrobcem komínových systémů v ČR a SR, který absolvoval se svými systémy zkoušky podle nových norem. V normách je uvedeno mnoho příkladů stavebních sestav, pro které je možné bezpečné zabudování komínu zkoušet. HELUZ k otázce bezpečnosti přistupuje s maximální mírou zodpovědnosti, a proto bylo zkoušení časově i finančně náročné. Nicméně se při zkouškách prokázala kvalita našich systémů a budeme schopni deklarovanou bezpečnou vzdálenost mezi komínem a hořlavou konstrukcí zmenšit na 30mm," pokračuje Ing. Miroslav Vacek, Ph.D.

Testování (zdroj: HELUZ)

Výsledky zkoušek jsou pro běžného stavebníka nepřehledné, proto HELUZ jako první výrobce komínových systémů vytvořil podrobné návody na zabudování komínu do stavby jako nedílnou součást montážních návodů. „Tím dodáváme jako první na stavbu komín s jasnými pravidly, a všichni mohou s těmito informacemi pracovat, od projektu, přes realizaci až po revizi. Jako jediní tak poskytujeme zákazníkovi jistotu bezpečného komínu v jeho stavbě," doplňuje Ing. Miroslav Vacek, Ph.D.

Cihelné komínové systémy

Komínové systémy HELUZ nabízejí širokou možnost využití pro rodinné domky, chaty, chalupy i bytové projekty. Unikátní cihelné komíny umožňují připojení libovolného spotřebiče a jsou využitelné pro všechny druhy paliv. Společnost HELUZ dlouhodobě vyvíjí vlastní sortiment za účelem dosažení vysoké kvality, dlouhé životnosti v kombinaci s přijatelnou cenou. Kompletní sortiment komínových systémů HELUZ zahrnuje šamotové i izostatické komínové vložky, různé varianty nadstřešních částí, prostupy komínů hořlavými konstrukcemi, komínové stříšky a další doplňky. Zvláštní důraz pak klademe na poskytování kvalitního servisu a technické podpory.

Komíny vhodné i do pasivních domů

Komín HELUZ IZOSTAT (zdroj: HELUZ)I pro domy v nejvyšším energetickém standardu má HELUZ komínové řešení v podobě komínu HELUZ IZOSTAT. Tento komín lze dodat v těsném provedení, umí přivádět vzduch pro hoření spotřebiče a celou svou koncepcí bude tím správným řešením pro váš dům.

Moderní komínový systém HELUZ IZOSTAT vhodný pro všechny typy paliv (pevná, plynná a kapalná paliva) a určený pro podtlakový (atmosferický) provoz. Obsahuje tenkostěnné keramické izostatické vložky, tepelnou izolaci a broušené cihelné komínové tvarovky. Komínový systém HELUZ IZOSTAT je možné kombinovat s jakýmkoliv systémem HELUZ včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty. Svou konstrukcí umožňuje nejen bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, ale i přisávání vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým průduchem.

Další komínové systémy HELUZ:

Komínový systém HELUZ KLASIK je určen zejména pro pevná paliva (např. krby, kamna, krbové vložky, kotle na pevná paliva) a podtlakový (atmosférický) provoz. Systém HELUZ KLASIK se používá i pro rekonstrukce komínů s možností kombinace s jakýmkoliv jiným komínovým systémem HELUZ včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty. Svou konstrukcí umožňuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem