Společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. je největší český výrobce cihelných produktů, dodává na trh komplexní systém pro hrubou stavbu: cihly, stropy, komíny a překlady vhodné na výstavbu energeticky nenáročných rodinných i bytových domů.

(Komerční prezentace)

Budova postavená ze stavebních komponentů jednoho výrobce dosahuje lepších tepelněizolačních parametrů. Díky komplexnosti stavebního systému je zajištěná eliminace tepelných mostů a jednoduchá realizace detailů na stavbě. Předchází se chybám a následným poruchám konstrukce, jejichž odstranění bývá složité a finančně náročné.

Komplexnost systému je při stavbě důležitá z více hledisek. Komplexní stavební systém umožňuje rychlou, jednoduchou a v konečném důsledky i levnější výstavbu. A to nejdůležitější – použitím stavebních komponentů od jednoho výrobce se jednoduše docílí lepších vlastností celé stavby.

Tento jedinečný, ucelený komplexní systém se však skládá z jednotlivých „kusů skládačky“. Pojďme se tedy na ně podívat blíž.

Cihly HELUZ Family 2v1

Nejlepší cihly na trhu

Nejvýraznější posun při obvodovém zdivu v posledních letech nastal hlavně při zlepšování tepelněizolačních vlastností cihel.

Cihly HELUZ Family 2v1 obsahují tepelný izolant, kterým jsou patentovaným způsobem plněné. V dutinách této produktové řady cihel se nachází kuličkový polystyren, který zlepšil tepelněizolační parametry cihly o 40 % a zároveň zůstává paropropustný, takže se ve zdivu nedrží vlhkost.

Co se týká vlastností v porovnání s dodatečným zateplováním konstrukce, jsou váhy jednoznačně nakloněné v prospěch cihel s integrovanou tepelnou izolací. Cihly HELUZ Family 2v1 v šířce 500mm dosahují vynikající hodnoty součinitele prostupu tepla U= 0,11 W/m2K, což se vyrovná 36 centimetrům dodatečné polystyrenové izolace na konstrukci. Obvodové zdivo z těchto cihel se už nezatepluje, stačí na něj jen aplikovat vhodnou omítku.

Výhody tohoto řešení oproti dodatečnému kontaktnímu zateplení ETICS jsou v tom, že nemá problémy se šířením vlhkosti v konstrukci domu, ani se vznikem plísní a řas, je mechanicky odolnější, má daleko delší životnost a je i ekonomicky výhodnější.

Strop HELUZ MIAKO

Velká variabilita stropní konstrukce

Při stavbě domu stavebníci oceňují velkou variabilitu a možnost ruční montáže, která je realizovatelná při skládaném stropě z nosníků a vložek HELUZ MIAKO. Druhým systémem jsou keramobetonové panely HELUZ pro stropy s okamžitou únosností a rychlou pokládkou pomocí jeřábu.

Stropní systémy HELUZ jsou kompatibilní se zdicím systémem a není třeba komplikovaně řešit konstrukční detaily. Vyznačují se vysokou požární odolností, dobrou neprůzvučností a díky výborné tepelné akumulaci tepla a schopnosti plynule přijímat a uvolňovat vlhkost přispívají k maximálnímu komfortu bydlení.

Kvalitní cihlový komín

Díky unikátním cihlovým tvarovkám jsou komínové systémy HELUZ vhodné pro cihlové stavby, i pro stavby z jiných materiálů.Komínové systémy HELUZ obsahují všechny prvky a příslušenství potřebné pro správné fungování komína. Díky unikátním cihlovým tvarovkám jsou komínové systémy HELUZ vhodné pro cihlové stavby, i pro stavby z jiných materiálů. Samotná realizace je v porovnání s komíny jiných výrobců kvůli praktickým rozměrům a nižší hmotnosti tvarovek rychlejší a jednodušší.

Nabídka komínů HELUZ je tak široká, že je možné navrhnout a sestavit komín na míru pro každou stavbu. I pro nízkoenergetické a pasivní domy, které mají specifické požadavky.

Žaluziové a roletové překlady 

Na řešené překladů nad otvory v obvodovém zdivu nabízí HELUZ unikátní řešení. Tím je nosný žaluziový a roletový překlad, jehož součástí je tepelná izolace a schránka na osazení venkovních stínicích systémů. Použití tohoto překladu ušetří čas při výstavbě, protože jde o kompletní výrobek, který se jen osadí na zdivo ostění otvoru.

Výhodou žaluziových a roletových překladů HELUZ je i to, že venkovní stínicí systémy je možné nainstalovat až po úplném dokončení stavby, kdykoli v průběhu užívání stavby. Kvalitní stínicí technika namontovaná do překladu dokáže v létě účinně zabránit přehřívání místností, v zimě pak snížit tepelné ztráty budovy a lépe zabezpečit stavbu proti násilnému vniknutí.

Další informace najdete na stránkách HELUZ.

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem