Příčky slouží k vnitřnímu členění budov a také nás chrání před šířením hluku. Jejich zvukoizolační vlastnosti se liší podle konstrukce, materiálu a technologie montáže. Chcete-li učinit opatření pro klid v domě, je třeba nejprve poznat základní zákony akustiky.