Téměř každý, kdo přemítá o výstavbě svého rodinného hnízda, bývá hned na samém začátku bolestně zasažen konfrontací mezi snem a realitou. Jaké jsou hlavní aspekty správného výběru stavební parcely, na co se při pátrání zaměřit a také jak dům na pozemek umístit, abychom pokud možno eliminovali jeho slabá místa a využili „do mrtě“ jeho potenciálu?

Pokažený domek se dá přestavět či dokonce zbourat a postavit nový. Ale se stavební parcelou je to svízelnější. Nikam ji nepřestěhujeme, většinou ani nezvětšíme, východ v západ neobrátíme, extrémní radonové riziko nezaplašíme, nepříjemné sousedy také hned tak nevystrnadíme. Věnovat se tedy výběru pozemku co nejuvážlivěji dává dobrý smysl. Ideální parcela? Zřejmě biblický Eden, nádherná zahrada s okouzlujícími výhledy, ze které „vycházela řeka, aby ji napájela“, plná „stromoví žádoucího na pohled i stromů s plody dobrými k jídlu“. K tomu příjemných 26 °C, ani jeden komár či moucha… Dopadlo to ale neslavně kvůli neukázněnosti Evy a manipulovatelnosti Adama a od té doby se slušná parcela hledá jen obtížně.

Kromě velikosti domu, který na parcele toužíme postavit, hraje při hledání vhodného pozemku svou roli i předpokládaný způsob údržby.

Základní kritéria

Některá hlediska výběru jsou nabíledni a jejich posouzení asi nikomu problém nečiní. Například právě výhled, ale i délka a způsob dojížďky za zaměstnáním, současným i případným budoucím, možnosti nákupu, návštěvy školy či lépe škol, nabídky volnočasových povyražení, sousedství lesa či nějakého interesantního přírodního koutu, blízkost příbuzných. Měl jsem klienta, zapřisáhlého rybáře na penzi, pro kterého byla zásadní vzdálenost od Berounky (kde si chladil svou každodenní bednu piva), a druhého, který si vybral parcelu na extrémním svahu jen proto, že odsud měl v zimě blízko do stopy. Vzpomínám i na dámu, jež si zvolila místo v obytném satelitu u Říčan tak, aby mohla denně potkávat svého oblíbeného seriálového herce.

Od jiných skutečností naopak chceme být co nejdále: dálnice, kafilerie, nepříjemní sousedé v sociálně vyloučené lokalitě (jak se teď říká slumům) atd.

Na velikosti a tvaru záleží 

Kromě velikosti domu, který na parcele toužíme postavit (veliké domy na stísněných pozemcích jsou dnes takřka bezvýjimečnou charakteristikou výstavby rodinných domů u nás), hraje při hledání vhodného pozemku svou roli i předpokládaný způsob údržby. Ne každému totiž vyhovuje trávit všechny volné chvíle od jara do zimy se sekačkou či na zahradním traktůrku. Na začátku nám péče o zeleň jako problém nepřipadá, ba se na to těšíme. Jenže časem se třeba ukáže, že ne v každém z nás je nutně Karel Čapek s jeho zahradnickou posedlostí. Když pak vaše vzpomínky na šťastné volné chvilky vyblednou, objednáte zahradnické služby nebo hodinového manžela. Něco to stojí, a navíc vám cizí lidé provádějí na zahradě všelijaké kousky bez vašeho dohledu, rady či asistence. Pocitu, že vám vaše zahrada zkrátka přerostla přes hlavu (mnohdy dokonce doslova), se hned tak nezbavíte.

Kromě výměry stavebního pozemku má svůj velký význam i jeho tvar. Nudlovitý pás země o šířce pod dvacet metrů, to je u nás pořád běžná parcelace. Dům tady sice nakonec jakž takž umístíte, ale velmi obtížně se vytváří příjemné a intimní pobytové prostředí kolem něho. Developer zkrátil vedení inženýrských sítí i přístupových komunikací, předpoklady dobrého a vzájemně se nerušícího bydlení v takto zahuštěné zástavbě ale nevytvořil. Kvalitní parcela má zkrátka šířku alespoň 25 či 35 metrů.

Očima spisovatele

„Když ráno roztáhl závěsy ve svém obývacím pokoji, obrovské okno se mu zaplnilo výhledem hodným úchvatně začínajícího panoramatického filmu. V popředí, vpravo i vlevo, se ke svahům plotinských kopců malebně tiskly domy a zahrady blahobytnějších členů profesorského sboru.“

„Morris Zapp byl svým výhledem okouzlen méně, protože viděl jen odporné vlhké zahrady, shnilé kůlny a rozvěšené prádlo, obludné, nemocně vypadající stromy, špinavé střechy, tovární komíny a kostelní věže.“

David Lodge: Hostující profesoři

Druhou část seriálu najdete v rubrice Stavba zde.

Text a foto: Ing. arch. Jan Rampich

logo MessengerPoslat Messengerem