Aktuální požadavky kladené na energetickou hospodárnost budov novostaveb i rekonstrukcí staví širokou stavební veřejnost před základní otázky jak a hlavně jaký izolant použít k dosažení požadovaných či doporučených hodnot součinitele prostupu tepla konstrukcí U. Navíc pokud vám záleží i na estetickém řešení stavby či rekonstrukce, potažmo na uživatelském komfortu.