Aktuální požadavky kladené na energetickou hospodárnost budov novostaveb i rekonstrukcí staví širokou stavební veřejnost před základní otázky jak a hlavně jaký izolant použít k dosažení požadovaných či doporučených hodnot součinitele prostupu tepla konstrukcí U. Navíc pokud vám záleží i na estetickém řešení stavby či rekonstrukce, potažmo na uživatelském komfortu. 

(Komerční prezentace)

Dostát hodnotám uvedených v platné normě lze i použitím konvenčních izolantů, narážíme však na jejich velkou tloušťku, jež je činí ze strany architektů a investorů neakceptovatelnou. A to nejen z estetických důvodů, velmi často se totiž lze setkat s výhradami vlastních realizačních firem z důvodu obtížné technické proveditelnosti takových silných izolačních vrstev, kde se jako problematické jeví zejména jejich efektivní kotvení.

Koncentrace na detail

Balkony a terasy jsou citlivým místem stavební konstrukce, zejména kvůli složitým konstrukčním detailům jsou často zdrojem tepelných mostů a s tím spojených rizik. Na trhu je mnoho různých druhů izolací, které tento problém dokáží řešit, ale jen jedna jej dokáže vyřešit při minimálním nárůstu tloušťky konstrukce. Obzvláště zjevné je to u rekonstrukcí, kde použití standardní izolace vyžaduje oboustrannou aplikaci, což konstrukci neúměrně zatěžuje a prodražuje a zároveň hrozí rizikem kondenzace par.

Odpovědí je vakuum

Vakuová izolace Kingspan Optim-R nabízí výjimečnou tepelnou izolaci při nepatrném navýšení tloušťky konstrukce. Nedochází tak k výškovému rozdílu v úrovni podlahy terasy (balkonu) a interiéru a nutnost řešit přechody do místnosti konstrukčně – schody, parapety a dalšími typy řešení, které narušují jednotnou výšku podlah v celém objektu.

Kingspan Optim-R je panel s vakuovou izolací, který poskytuje třikrát lepší izolační vlastnosti ve srovnání se stávajícími vysoce kvalitními materiály a až pětkrát lepší vlastnosti než běžně dostupné izolační materiály. Jeho hlavní výhodou je, že těchto vynikajících hodnot (λ 0,007 W/m . K) dosahuje při minimální tloušťce, která se pohybuje v rozmezí  do 50 mm. Díky tomu, že Kingspan Optim-R pro balkony a terasy byl navržen jako ucelený systém, umožňuje řešit i další kritická místa, jako jsou třeba odvodňovací žlaby.

Vakuová izolace Kingspan Optim-R nabízí výjimečnou tepelnou izolaci při nepatrném navýšení tloušťky konstrukce.

Projekční podpora

Vakuová izolace Kingspan Optim-R je k dispozici v systémech pro různé aplikace tepelné izolace jak v nových, tak i v rekonstruovaných budovách. Tyto systémy obsahují panely s označením flex a fix panely, které se využívají jako výplňové panely nebo panely k mechanickému připevnění. K těmto systémům je poskytován kompletní projekční servis, čímž je zajištěno co nejúčinnější využití výrobků Kingspan Optim-R v daném prostoru.

Pro izolační systémy výrobce poskytuje veškeré projekční a servisní služby, které zajistí, že poměr mezi oběma typy panelů nebo fix bude u každého projektu maximalizován. Rozmístění panelů je navrženo rychle a efektivně tak, aby bylo připraveno ke schválení klientem. V každém návrhu rozmístění jsou znázorněny velikost, počet a umístění panelů. Rovněž jsou znázorněny rozměry, počet a umístění panelů flex nebo fix.

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem