Stavíte pouze jednou v životě a hotový dům už nelze změnit. Stavte ho tedy pořádně. Tímto způsobem lze shrnout hlavní myšlenku nové iniciativy Smysluplný celek společnosti HELUZ. Stavebníky v ní nabádá k tomu, aby projekt plánovali komplexně a kromě cen zvažovali další parametry. Například energetickou náročnost stavby, nutnost dodatečných oprav nebo její ekologickou stopu.

Společnost HELUZ, tradiční český výrobce cihelného stavebního systému, představila novou iniciativu s názvem Smysluplný celek. Vysvětluje stavebníkům, jak postavit dům a vyvarovat se slabých míst. Mohou jimi být nehospodárnost budovy, nízká zvuková neprůzvučnost nebo degradace stavebního materiálu v čase. Těmto problémům mohou předejít promyšlenou realizací. Zde pomůže kompletní stavební systém HELUZ. Díky této vybroušené soustavě je stavba nejen kvalitní, ale také energeticky úsporná.

„Tam, kde do sebe všechno zapadá, není prostor na chyby,“ říká Eliška Smolová zodpovědná za komunikaci společnosti HELUZ. „Proto náš ucelený systém zahrnuje vše pro celou hrubou stavbu, vyjma základů. Čítá cihly, překlady, komínové komplety a v neposlední řadě masivní stropy. HELUZ má vše pro svislé a vodorovné konstrukce, což stavebníkům umožňuje stavit s jediným výrobcem.“

Výhodou takového postupu je, že prvky již z výroby spolupracují a navazují na sebe. Výsledná obálka je uzavřená jako pouzdro a díky tomu nabývá mnohem lepších vlastností. Se stavebním systémem HELUZ je možné postavit domy s téměř nulovou spotřebou energie bez nutnosti dodatečného zateplování. Jednovrstvá konstrukce HELUZ umožňuje snadné dosažení výsledku i v podobě pasivního domu.

Osm příběhů o smysluplném celku

K dokonalému domu vede předem promyšlená realizace. Na to, co vše je třeba zohlednit, upozorňuje 8 mikropříběhů na stránkách Smysluplný celek. Kromě energické náročnosti či chybovosti při stavbě se zabývá také ubýváním pozemků. Vše směřuje k tomu, že se bude vracet dvougenerační bydlení. Právě zde leží nesporné výhody masivních staveb z kompletního stavebního systému HELUZ, jelikož umožňují kdykoliv dostavit patro.

„Důležité je dotáhnout stavbu do detailu už při výstavbě. Pokud stavíme smysluplně, nezaskočí nás nic. Ceny za energie, tuhé zimy, horká léta, potřeba stavebních úprav, na to vše se lze připravit předem,“ dodává Eliška Smolová.

Iniciativa Smysluplný celek stojí na čtyřech pilířích. Prvním je provázanost komponentů. Druhým kumulace užitných vlastností materiálu HELUZ, jako jsou tepelněizolační vlastnosti, tepelná akumulace, setrvačnost, vzduchová neprůzvučnost a životnost. Třetím pilířem jsou služby, které uleví od starostí a doplňují smysluplnost celku. V neposlední řadě ekologické hledisko s přesahem do budoucnosti. Právě díky trvanlivosti, životnosti a mechanické odolnosti dovoluje materiál HELUZ realizovat stavby s dlouhodobou perspektivou a možností budoucích stavebních úprav.

HELUZ pro celou stavbu

Nabídka HELUZ zahrnuje cihly HELUZ FAMILY pro obvodové zdivo bez dodatečného zateplování. Stínicí techniku řeší překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný s vyjímatelným izolantem. Požadovaného odhlučnění dosáhnou stavebníci s cihlami řady HELUZ AKU, které při minimálních rozměrech splňují zvýšené požadavky na zvukovou izolaci. Hotová zdicí malta HELUZ SIDI umožňuje rychlé zdění bez míchání. Připraveny jsou rovněž doplňkové cihly HELUZ, které jsou určeny k řešení detailů jako rohy, ostění a parapety. HELUZ SIDI a doplňkové cihly HELUZ prakticky umožňují pokládku cihel bez přívodu elektřiny. Společnost HELUZ rovněž nabízí keramobetonové panelyMIAKO stropy HELUZ. Nabídku doplňují komínové komplety HELUZ pro pevná, plynná a kapalná paliva. Nechybí doplňkový servis v podobě služeb před stavbou i během ní, což stavebníkům uleví od mnoha starostí. Mnohé z nich jsou zdarma.

Zdroj: HELUZ

logo MessengerPoslat Messengerem