Smluvní vztah s dodavatelem - zhotovitelem stavby se stejně jako v případě smlouvy o dílo s architektem bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Kromě obecné úpravy občanský zákoník věnuje smlouvě o dílo, jejímž předmětem je stavba, zvláštní oddíl (§ 2623 a násl). V tomto článku se zaměříme zejména na potenciální rizika a základní rady, které mohou stávajícím i budoucím stavebníkům přijít vhod.