Nejnovější a cenově nejpřijatelnější stupeň rozsahu dokončení dřevostaveb nese název „Minimální rozsah dodávky k dokončení svépomocí“. V praxi je tento první stupeň nazýván jako „dřevostavba svépomocí“. Tato dodávka dřevostavby zahrnuje vnější a vnitřní stěny, nosnou konstrukci stropu a střechy, střešní folii včetně laťování, okna a vchodové dveře, hrubý úklid a likvidaci odpadu. Rozsah dodávky lze vždy přizpůsobit individuálním přáním zákazníka.