Pokud si chcete postavit dům, pokusíme se vám sdělit několik informací jak a s čím začít, jaký materiál použít na stavbu obvodových zdí, jaký použít materiál na vnitřní příčky, překlady, stropy, nebo jaký systém použít na stavbu komína. Dozvíte se také o nových, netradičních materiálech HELUZ, které vám zpříjemní spokojené bydlení a umožní postavit dům od sklepa až po půdu a komín.

(Komerční prezentace)

Jednovrstvé obvodové zdivo pro pasivní domy

Dnes se velice často hovoří o úsporách energií při vytápění domů, o nutnosti stavět domy s energetickou spotřebou blízkou nule. Pro budoucí stavebníky to znamená počítat s tímto požadavkem při projekčním zadání nového domu. Dnes už je téměř jasné že po roce 2020 nebude možné stavět jiné domy než mimořádně energeticky úsporné tedy takové, které dnes svými parametry odpovídají pasivním domům. Určujícím ukazatelem pro pasivní dům je mimořádně nízká potřeba tepla na jeho vytápění, udává se do 15 kWh/m2za rok.

Většina dnešních pasivních domů je z cihelných materiálů, obvodové stěny domů jsou postaveny z velice kvalitních tepelně izolačních cihlových bloků. Jak už bylo řečeno určující je, aby docházelo k minimálním ztrátám tepla. Prostup tepla obvodovými stěnami nesmí být větší než U = 0,15 W/m2. Pasivním domem tedy není, jak se někdy zjednodušeně prezentuje, jen dokonale utěsněná a nadstandardně zateplená stavba. K dosažení parametrů pasivního domu je nezbytný souhrn dalších stavebních prvků a důležitých detailů, tvořících celou koncepci stavby domu.

Pro jednovrstvé obvodové zdivo nulových, pasivních, nízkoenergetických a energeticky úsporných budov jsou nejvhodnější cihelné bloky HELUZ FAMILY 2in1

Nejlepší tepelně izolační vlastnosti mají cihly HELUZ Family 2in1

Broušené cihly FAMILY 2in1 mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo. Vyplněním dutin těchto cihel polystyrénem /proto označení 2in1/ došlo ke 40 % navýšení jejich tepelněizolačních vlastností, při zachování paropropustnosti. Cihly FAMILY 2in1 šířky 440 a 500 mm splňují bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy. Součinitel prostupu tepla U je u těchto cihelných bloků až 0,11 W/m2K.

Zdivo z cihel HELUZ FAMILY 2in1 nahradí až 36 cm tepelné izolace a svými tepelněizolačními vlastnostmi nahradí cihelné bloky až 7 m tlustou zeď z plných cihel. 

Cihly FAMILY se vyznačují jednou z nejpropracovanějších geometrií cihelného bloku minimalizující prostup tepla při zachování vysoké pevnosti.

Do nabídky společnosti HELUZ patří také cihly  HELUZ PLUS. Splňují požadované hodnoty normy na tepelněizolační vlastnosti a jsou ideální pro svou příznivou cenu a vysokou únosnost. Cihly PLUS se vyznačují dobrou pevností a nízkou tepelnou vodivostí. Cihly HELUZ PLUS v šířce 40 a více také není třeba zateplovat.

Pro jednovrstvé obvodové zdivo nízkoenergetických a energeticky úsporných budov jsou vhodné i cihly s označením HELUZ STI. Vyznačují se nižší objemovou hmotností a propracovanou geometrií cihel zaručující malý prostup tepla. Splňují rovněž běžné nároky na úsporné, zdravé a energeticky nenáročné bydlení.

V sortimentním nabídce společnosti HELUZ jsou i cihly pro konstrukce s vyššími nároky na únosnost a neprůzvučnost. Patří sem například cihly P15, které se vyznačují robustním tvarem a patří mezi oblíbený sortiment pro výstavbu vícepodlažních rezidenčních budov.

Pro vnitřní nosné zdivo jsou určeny cihly od tloušťky 175 mm, pro nenosné stěny, šachty a přizdívky pak cihelné bloky tloušťky 80, 115 a 140 mm. Cihly v broušeném provedení určené pro zdění na tenkou spáru výrazně zvyšují rychlost zdění, snižují spotřebu malty, vlhkost zdiva a šetří stavebníkům čas i peníze.

Projektant zvolil cihelné materiály HELUZ

„Dnešní nabídka materiálů HELUZ umožňuje projektovat a stavět pasivní domy bez zateplení. Mít nízkoenergetický dům je bezesporu výhoda. Když je nízkoenergetický tak to znamená, že jsou i nízké náklady na jeho provoz. A dům postavený z materiálů HELUZ to bezezbytku splňuje. Dosáhneme toho, že teplo, které si vytvoříme, zůstane doma a nevylétne nám na ulici.

Výsledkem našeho snažení je, aby ta vlastní schránka domu byla dobře nadimenzovaná, kvalitně udělaná a teplo nám tudy neutíkalo. To samozřejmě nejsou jen zdi, Ale i okna, dveře, podlahy, stropy, střecha eventuálně i komín, kudy může teplo utíkat,“ doplňuje přednosti používaného stavebního materiálu HELUZ ing. arch Viktor Čičaj  projektant řady domů na Slovensku.

Je nutné zdůraznit, že HELUZ není jen špičková cihla, kvalitní cihelný blok, ale že se jedná o komplexní stavební systém. Jak už jsme uvedli společnost HELUZ  nejen vyrábí cihly s různými parametry, ale ve své nabídce má také stropy, překlady i komíny. Nechybí zde také materiály pro zdění – lepidla na cihly, tepelněizolační malty, omítky a zdicí pěna. Dík komplexnímu stavebnímu systému tak může z jednotlivých výrobků HELUZ vzniknout celá hrubá stavba. Podrobnější informace o dalších produktech společnosti HELUZ potřebných na obvodové a vnitřní zdivo najdete na webových stránkách www.heluz.cz .

O tom, jaké materiály použít pro překlady, stropy nebo jaký systém použít na stavbu komína si povíme v dalším díle Jak si postavit dům z HELUZu.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem