Postavit garáž není tak složité, jako postavit dům, i zde se však můžete dopustit zbytečných chyb.

Ve stavebnictví obecně platí, že než se lžíce bagru zanoří do terénu, je třeba mít vše důkladně promyšleno a naplánováno. I když je garáž stavba drobná, není radno ani zde podceňovat přípravu a je na místě si zodpovědět několik zásadních otázek. Jednou z nich je rozhodnutí, z jakého materiálu by měla stavba být. Volba materiálu by se pak měla odvíjet podle toho, jak dlouho budeme chtít garáž využívat a pro jaký vůz bude. Pokud chcete garážovat starou ojetinu, tak pro ni nemusíte budovat garáž finančně nákladnou, stačit bude jen dřevěná bouda, aby na auto nepršelo a nesněžilo.

Dřevěná garáž

V souvislosti s růstem počtu automobilů v rodinách se zvyšují požadavky na místo v garáži (DAVID GROUP)Ekonomicky nejschůdnější variantou garáže je jednoduchá dřevostavba - v podstatě jde o vylepšené garážové stání s jednoduchou střechou. Od takové garáže ovšem nečekejte zázraky, v zimě promrzne a v létě se promění v saunu. Cenová relace takové garáže z nového materiálu se bude pohybovat v řádech několika tisíc korun, pokud nebude mít stavba betonovou podlahu. S tou by se garáž mírně prodražila. Takovou dřevěnou garáž si vybuduje téměř každý kutil, prakticky za cenu materiálu. Při využití staršího materiálu se cena ještě sníží.

Jak již bylo řečeno, od takové garáže nemůžete očekávat příliš, ale při zachování elementárních tesařských postupů a dodržení zákonů statiky vám může posloužit jako prozatímní řešení, než svému vozu opatříte důstojnější příbytek. Je jasné, že taková motokůlna nebude mít základy, proto se vyvarujte podkládání svislých sloupů v místě kontaktu se zemí například cihlami, dřevem, nebo podobným nestabilním materiálem. Po pár sezónách střídavého působením vody, mrazu a horka se i kvalitní cihla rozpadne na kousky. Na tomto exponovaném místě budou nejlepší železobetonové nebo ocelové patky.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Garážové provizorium

Garážová vrata RollMatic umožní získat spoustu místa před garáží i v garáži. Můžete najet až přímo před vrata, navíc zůstane volný prostor u stropu garáže. Profil vrat je vyroben z jakostního hliníku a vrata jsou standardně vybavena moderními pohony (HÖRMANN)V našich luzích a hájích se můžete setkat také s pestrými květy kutilského umění, garáže nevyjímaje. Například garážové stavby v podobě svařené konstrukce z lešenářských trubek na betonové ploše. Střecha bývá nejčastěji řešena plechem, stěny mohou být dřevěné, ale často se používají speciální plachty. Taková garáž je vhodná pouze pro parkování aut, ale nevyplatí se do ní ukládat cokoliv jiného, protože pro zloděje plachta nepředstavuje žádnou překážku.

Plechový příbytek

Hojně rozšířené a oblíbené jsou v našich končinách také garáže plechové. Vzhledem k cenám materiálu jsou nákladnější než dřevěné. Plechy se mohou přišroubovat anebo přivařit k ocelové konstrukci. Vzhledem ke zlodějům barevných kovů se nedoporučuje používat plech z hliníku. Daleko lepší a odolnější je nerezový plech. Ten se dá také natřít vhodnou barvou, takže garáž nepůsobí tak kovově. Dalším dosti rozšířeným materiálem pro garáže je trapézový plech v antikorozní úpravě, který umožňuje celou škálu povrchových úprav včetně stříkané omítky. Vybrat si můžete také tvar střechy a vratový systém. Snadné je také propojit montované garáže mezi sebou.

Kvalitní vrata, dálkové ovládání a bezpečnostní prvky, to je ideální kombinace (SOMFY)Z hlediska bezpečnosti je na tom plechová garáž poměrně dobře - může mít kvalitní vrata včetně dalšího zabezpečení, takže se do ní nemusíme bát ukládat cennější náhradní díly, nářadí či jiný materiál. Relativní výhodou plechové garáže je její cena a dobrá udržovatelnost. Nevýhodou je poměrně chabá odolnost proti mrazivému či horkému klimatu. Pokud nebude zastíněna stromy, budete se v ní v létě cítit jako v peci. Na druhé straně může být příjemný stín vykoupen rizikem zvýšeného nebezpečí pádu stromu ve vichřici.

Zděná garáž

Garážová vrata RollMatic umožní získat spoustu místa před garáží i v garáži. Můžete najet až přímo před vrata, navíc zůstane volný prostor u stropu garáže. Profil vrat je vyroben z jakostního hliníku a vrata jsou standardně vybavena moderními pohony (HÖRMANN)Nejvíce garáží je zděných. Postavit zděnou garáž vyžaduje úsilí a více času, ale stavba může sloužit dlouhá desetiletí. Auto je ve zděné garáži relativně v největším bezpečí, ochráněno před povětrnostními vlivy i zloději. Největším problémem zděné garáže je její cena, ale pod zorným úhlem cen za pronájmy garáží nebo nebezpečí krádeží volně parkovaného vozu jsou vyšší náklady na stavbu veličinou relativní.

Stavba solidní garáže s prostorem pro malou dílničku a uskladnění náhradních dílů včetně nářadí vyjde na několik desítek tisíc korun, ne-li více. Majitel však investovaných peněz litovat nemusí. V zimě není jeho plechový miláček promrzlý na kost. V létě si nesedá do rozpáleného vozidla.

Problémy s velikostí

Čím větší garáž si postavíte, tím více za stavbu zaplatíte. Přesto když už se do stavby pouštíte, počítejte s prostorovou rezervou. Myslete na to, aby kolem auta bylo možné pohodlně projít, aniž byste vy nebo vůz utrpěli újmu. Možná si v budoucnosti pořídíte větší automobil a bylo by smutné parkovat venku jen proto, že se vám do garáže nevejde.

Sekční vrata (LOMAX)Rozměry garáže by se měly řídit podle způsobu jejího využití. V případě, že máte doma dílnu a garáž budete využívat pouze pro odstavení automobilu, stačí dodržet předepsané minimální rozměry garáže. Norma klasifikuje pět délkových skupin vozidel (do 4,25 m, do 5 m, do 8 m, do 10 m a více). Dále musíte počítat minimální vzdáleností mezi stěnou garáže a bokem vozidla. Na straně řidiče musí být minimální vzdálenost od stěny od 0,60 m do 1 m - podle délky vozidla. Na straně spolujezdce jsou tyto vzdálenosti menší, od 0,25 m do 0,50 m (podle délky vozidla). Minimální vzdálenost mezi čelem vozidla a stěnou nebo vraty je od 0,50 m do 0,80 m a mezi koncem vozidla a stěnou nebo vraty je to pro všechny délky automobilů 0,50 m.

Citlivá otázka

Často se můžete setkat s domy, jejichž architektonická hodnota je nevhodně umístěnou garáží doslova zabita. Přitom garáž, stejně jako plot či zahrada, tvoří s domem nedílný architektonický celek. Zejména ve starší zástavbě se s automobilem nepočítalo a garáže byly stavěny až dodatečně. Dostavba garáže obzvláště v domech na menších parcelách je věcí citlivou a měl by být konzultován s architektem. Nejméně rušivě působí vestavěná garáž v prvním podlaží domu nebo pod úrovní terénu.

Dvě až tři

Stále častěji nám garáž pro jedno auto nestačí, a proto počítáme s kapacitou dvou či třech stání. Pokud se vám v rodině automobilový park rozroste, lze parkování také kombinovat. Můžete například zvolit jednoduchou garáž pro jedno auto a venkovní stání nebo přístřešek pro druhé auto či pro hosty.

Podlaha garáže

Garáž jako stavba má svá specifika. Například její podlaha bude vystavena větší zátěži než kterákoliv podlaha v domě, proto by měla být snadno udržovatelná, bezprašná a odolná vůči soli a ropným nečistotám. Nejjednodušší je betonová s uhlazeným cementovým povrchem, případně natřená vysoce odolným spe­ciál­ním nátěrem. Garáž má mít práh, který by zabránil zatékání dešťové vody, ale nesmí bránit vjíždění a vyjíždění vozidla z garáže. Výška prahu má být proto nejvýše 5 cm. Aby z garáže nemohly uniknout ropné látky, nesmí být napojena na veřejnou kanalizaci. Na podlaze garáže neskladujeme žádné věci, pro tento účel je vhodné garáž vybavit policemi či závěsnými skříňkami.

Větrání garáže

Bezpodmínečnou podmínkou pro jakoukoliv garáž je zajištění účinného větrání. Není to jen kvůli přítomnosti výfukových plynů či výparů z pohonných hmot, ale i kvůli ochraně před korozí. Větrání v garáži totiž snižuje vzdušnou vlhkost a vysušuje jak garáž samotnou, tak vozidlo. Neznamená to nutně garáž s okny, naopak uzavíraná okna nestačí, protože větrání je třeba zajistit trvale - přirozeně nebo nuceně. Obvykle se zajišťuje přívod vzduchu otvory v zadní a přední stěně, případně vratech garáže. Celková plocha větracích otvorů by měla být nejméně 0,0225 m² na jedno stání.

Komfort vrat zvýšíte elektrickým pohonem (SOMFY)Přirozené větrání je účinné pouze v nadzemních garážích. Nucené větrání je buď podtlakové - řeší se nuceným odvodem a přirozeným přívodem, nebo přetlakové - přirozeným odvodem a nuceným přívodem vzduchu. Norma požaduje, aby větrací otvory nebyly uzavíratelné a aby byly chráněny mřížkou. Ještě většího snížení vlhkosti dosáhneme, když k dobrému větrání přidáme vyhřívání, nebo u vestavěných garáží temperování třeba jen stěnami vytápěného domu.

Požární bezpečnost

Garáž je choulostivým místem z hlediska vzniku požáru a požadavky na požární bezpečnost jsou zde přísnější. Zejména to platí pro vestavěné garáže, které by požárem ohrozily celý dům. Musí splnit podmínky, které upravují zásady dispozice, umístění, bezpečného propojení s vlastním domem a bezpečného oddělení od ostatních užitkových a obytných prostorů domu. Důraz je kladen na požární odolnost spojovacích dveří, dělicích zdí a stropní konstrukce a na bezpečnost elektroinstalace.

Obecně pro všechny typy garáží platí zákaz skladování zápalných a hořlavých látek, v omezeném množství mohou být pouze v utěsněných plechových nádobách. Povinnou výbavou každé garáže je hasicí přístroj s dostatečnou hasicí schopností. Do garáže s podlahou pod úrovní okolního terénu nesmí automobil s pohonem na LPG, protože jeho plynná fáze je těžší než vzduch. Totéž se týká i starších garáží s montážní šachtou nebo s kanalizací.

text: Adam Krejčík, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem