Poprvé jsem se do Náchoda dostal na školním výletě, to už jako student gymnázia a velký čtenář Škvoreckého. Jeho ústřední hrdina Dany Smiřický pocházel (určitě!) z rodu Smiřických (z Náchoda, i když ho ve Zbabělcích nazývá Kostelec!). A Smiřičtí se měli v osobě Albrechta Jana po vítězném stavovském povstání stát rodem královským, z čehož ovšem ze známých důvodů sešlo. Při mé tehdejší návštěvě mi město připadalo hodně šedé, ponuré, oprýskané a zanedbané. A jako rodiště králů nepatřičné. Když jsem ale seděl na lavičce na náchodském náměstí teď, vnímal jsem ho zcela jinak. Slunce svítilo, půvabná slečna si přisedla a rozvalený bronzový Škvorecký se šklebil na lavičce vedle, inu, bylo tu hezky. (ČÁST 2.)

První čás článku najdete zde.

Pestrá směs mezi Úpou a Metují

Vydávám se směrem východním a po třech kilometrech zarážím v obci Rychnovek (přes 600 obyvatel), rozložené mezi Úpou na severu a Metují na jihu. Nejprve mě šokuje přístavba garáže k boku utýrané venkovské chalupy (14), pak už mířím do místního satelitu, který jásá svými čerstvými barvami do ploché krajiny kolem jak tulipánová plantáž v Holandsku.

Další světle zelená kauza s tmavšími šambránami a sedlovou střechou o nestejném sklonu je doprovázena stejně barevně provedeným zahradním domkem, kuřátkem pod křídlem starostlivé slepice (15). Stojí tu tak asi dvanáct či patnáct domů, nevybral bych žádný.

Nejlepší ve zdejším kontextu je žlutá vilka s přetaženou střechou a bočním přesahem, kryjícím garáž. To opravdu dopadlo o moc lépe než předchozí dům. Je to tím, že střecha si ponechala obě roviny o shodném sklonu a garáž ustoupila snad o dva metry za líc štítové zdi (16).

16

V osadě Nový Dvůr fotografuji půvabný zámeček v parku, opravdu mě překvapil (17), tak se, milý čtenáři, potěš také.

17

Další zastávkou je Velká Jesenice. Tahle vesnice čítá asi 750 duší a leží takřka na břehu vodní nádrže Rozkoš, což je se svou tisícovkou hektarů osmá největší přehrada v České republice. Nemám rád bungalovy s valbovou střechou, tady však zahlédnu mezi domy na hlavní ulici bělavou kultivovanou stavbu, jež vypadá docela k světu. Velké prosklené plochy, otočené k jihozápadu, jí propůjčují zvláštní lehkost a obklady meziokenních stěn tento pocit ještě umocňují (18).

Zálibně hledím i na čerstvě rekonstruovanou chalupu na konci vsi (19), snad jen ty vikýřky měly být spíše pultové.

19

V obci Městec nenalézám nic, co bych zatoužil vyfotit. Nakonec však přece: ruina jako nosič fotovoltaické elektrárny (20). Takhle to jsem ještě neviděl...

Následují Nahořany s asi 550 obyvateli. V nové vilkové čtvrti tu chvílí dost zmateně hledím na podivný transfer slovenské či spíše ještě ukrajinské podlomenice neboli obháňky do české kotliny. Řeč je o té mohutné stříšce ve štítě na místě římsy. Svým způsobem je to stejné, jako by se tu objevila jurta či vigvam, vše náležitě polystyrenem zateplené a kryté betonovými taškami (21)...

V historické části obce stojí i krásně adaptovaná chalupa, na jejíž fasádě se uplatňuje přiznané zdivo ze zdejšího pískovce (22 - hlavní foto článku).

Příjemné překvapení v podzámčí 

Na Nové Město nad Metují jsem se moc těšil. Bylo založeno v r. 1501 na výrazné ostrožně nad meandrem řeky Metuje, dnes tu žije asi 9 500 usedlých. Podobně jako v Náchodě je i v Novém Městě z náměstí vidět zámek, tady však je od města oddělen jen hlubokým příkopem. Jeho hlavní podoba je nadiktována barokní přestavbou, vedenou Carlem Luragem těsně po polovině 17. století. Počátkem 20. století byl do dnešní podoby dále upraven legendárním Dušanem Jurkovičem.

Hned vedle zámku lze spatřit podivnou „řadovou“ výstavbu, sjednocující úpravu původních renesančních a barokních průčelí z r. 1953, která tuto severozápadní stranu náměstí poněkud poškodila (23).

Ve staré části města obdivuji domky, které jako by vypadly z nějaké obrozenecké inscenace či filmu o těžkém životě v českém podhůří, ostatně do Dobrušky F. L.Věka je to odsud coby kamenem dohodil (a zbytek dojel autem). Je na nich vidět, že je jim průběžně věnována patřičná péče (24).

24

Na kopci nad městem směrem k Náchodu vyrůstá celá řada nových domů. V novém obytném souboru tu můžeme narazit na některé dobře promyšlené, architektonicky kvalitní a znamenitě provedené moderní domy (25), (26). Novému Městu nad Metují buď sláva!

26

Na další výlet zase někam jinam, na jiné hezké české chaloupky, se těší Ing. arch. Jan Rampich.

Text a foto: Jan Rampich

* * *

Předchozí díly seriálu "Jak se staví..." Jana Rampicha:

Jak se staví na Teplicku, část 1.

Jak se staví na Pelhřimovsku, část 1. 

Jak se staví na Kutnohorsku, část 1.

Jak se staví na Benešovsku, část 1.

Jak se staví na Prachaticku, část 1.

Jak se staví na Berounsku, část 1.

Jak se staví na Klatovsku, část 1.

Jak se staví na Rokycansku, část 1.

Jak se staví na Rakovnicku, část 1.

Jak se staví na Domažlicku, část 1.

Jak se staví na Písecku, část 1.

Jak se staví na Příbramsku, část 1.

Jak se staví na Tachovsku, část 1.

Jak se staví na Havlíčkobrodsku, část 1.

Jak se staví na Mladoboleslavsku, část 1.

Jak se staví na Českokrumlovsku, část 1.

Jak se staví na Hodonínsku, část 1.

Jak se staví na Táborsku, část 1.

Jak se staví na Karlovarsku, část 1.

logo MessengerPoslat Messengerem