Máte doma v obýváku kamna nebo krbovou vložku na tuhá paliva a nevíte, co znamenají pojmy jako emisní limity, výkon kamen a jejich příkon? Nevíte, zda se na vás vztahuje nutnost pravidelných revizí kamen? Pojďme se na to podívat trochu blíž.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Horkým tématem posledních měsíců je Zákon o ochraně ovzduší (ZOOO, z.č. 201/2012 Sb.), který se vztahuje na stacionární zdroje vytápění a řeší emisní limity. Tento zákon nahradil původní zákon č. 86/2002 Sb.

Co ZOOO řeší?

Nový ZOOO se vztahuje na stacionární zdroje o jmenovitém příkonu nižším než 300kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Jednoduše řečeno se týká nejen kotlů, ale i všech lokálních topenišť jako jsou krbová kamna nebo krbové vložky s výměníkem, které mají celkový jmenovitý příkon od 10 kW do 300 kW včetně.

Zákon zpřísnil emisní limity škodlivých látek (hlavně CO a prachu) ve dvou časových termínech:

  • Od 1.1.2014
  • Od 1.1.2018

Krbová kamna FARUM s výměníkem (Zdroj: Haas+Sohn)

Když se řekne emisní limit

Co si pod tím pojmem představit? Jde o nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, případně pachových látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší. Vyjadřuje se jednou z následujících možností:

  • Hmotnostní koncentrace znečišťující látky v odpadních plynech
  • Hmotnostní tok znečišťující látky za jednotku času
  • Hmotnost znečišťující látky vztažená na jednotku produkce nebo lidské činnosti
  • Počet pachových jednotek na jednotku objemu
  • Počet částic znečišťující látky na jednotku objemu

Jak zjistím, zda moje kamna emisní limity splňují?

Emisní limity jsou stanoveny na základě měření státní zkušebny v Brně či jiných zkušeben. Údaje o nich najdete v technických listech kamen, informuje vás o nich i jejich výrobce.

Výkon vs. příkon kamen

V zákoně se hovoří o příkonu, tedy veškeré dodané energii v čase, obsahuje výkon i ztráty. Výrobci kamen ale uvádí výkon, tedy energii na výstupu. Výkon tak bývá nižší než příkon.

Náš tip: Hledáte krbová kamna, která mají nízký výkon i příkon a nevztahuje se na ně nutnost pravidelných revizí? Co třeba kachlová kamna s výměníkem Treviso II?

Jaké jsou povinnosti majitelů kamen s příkonem mezi 10 a 300 kW?

Majitel kamen je povinen zajistit jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, kterou provede odborně způsobilá osoba (OZO). Takové osoby si výrobci kamen sami školí a certifikují. Může jít o kominíky, topenáře apod.

Výsledkem takové revize kamen je doklad o provedení této kontroly, který potvrzuje, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce.

Víte, že obecní úřad s rozšířenou působností může chtít, abyste mu toto potvrzení předložili ke kontrole?

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem