V prvním díle našeho seriálu Jak si postavit dům z HELUZu jsme si povídali o tom, jaký materiál použít na stavbu obvodových zdí. Dnes bychom se chtěli věnovat tomu, jaký použít materiál na vnitřní příčky, překlady, stropy, nebo jaký systém použít na stavbu komína. Seznámíme vás také s novým stavebním materiálem HELUZ Aku Kompakt 21 broušená, který nabízí nové možnosti využití při stavbě vnitřního zdiva.

(Komerční prezentace)

Předchozí část seriálu najdete zde.

Cihly pro vnitřní nosné a nenosné zdivo

Pro vnitřní nosné zdivo se používají cihly HELUZ 24, 20 a 17,5. Tyto cihelné bloky jsou ve standardním provedení ibroušené.

Pro vnitřní nenosné stěny, šachty a přizdívky se používají cihly tloušťky 80, 115 a 140 mm. Tyto cihelné bloky mají označení HELUZ 14, 11,5 a 8. Také tyto cihly se vyrábějí ve standardním i broušeném provedení.

Tato nabídková řada cihel pro vnitřní nosné a nenosné zdivo patří k nejširší nabídce příček na našem trhu.

Výhodou těchto materiálů je jednoduché a velmi rychlé zdění, styk svislých spár na pero a drážku je bez maltování, při zdění je nízká spotřeba malty. Je to vhodný keramický podklad pod omítku, má nízký difúzní odpor při prostupu vodní páry.

Cihly v broušeném provedení určené pro zdění na tenkou spáru výrazně zvyšují rychlost zdění, snižují spotřebu malty, vlhkost zdiva a šetří váš čas i peníze.

Místo hluku místo to je  AKU KOMPAKT 21 broušená

Pro konstrukce s vyššími nároky na zvukovou izolaci jsou určeny cihly HELUZ AKU.

Cihelné bloky AKU se používají pro oddělení jednotlivých bytů v bytových domech, ubytovacích zařízení, strojoven a v rodinných domech např. pro oddělení ložnic od hlučných prostorů.

Novinkou na trhu je cihelný blok s izolantem HELUZ Aku Kompakt 21 broušená.

Výhodou pro projektanta je modulární rozměr, tedy stejný jako u navazujících obvodových zdí. Stavebním firmám ušetří oproti zdění z klasických akustických cihel čas, protože HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená se zdí na PUR pěnu. Jedná se tedy o suchý proces bez přesunů dalších stavebních hmot a vody a odpadá i časově náročné a často problematické vyplňování maltovacích kapes.

Investor – zvláště pak developer – získá díky užší konstrukci velmi drahou obytnou plochu – ta je vlastně v přeneseném slova smyslu zadarmo. A uživatel bytu získá tu největší hodnotu – akustickou pohodu domova nerušenou nežádoucími vlivy okolí, získá tak opravdové soukromí.

Všechny tyto výhody cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená jsou výstižně vyjádřeny v marketingové zkratce MÍSTO HLUKU MÍSTO.

Cihly HELUZ Nature Energy akumulují teplo a vytvářejí vhodné mikroklima

V nabídce společnosti HELUZ jsou také nepálené cihly NATURE Energy. Jsou určeny pro stavby z přírodních materiálů, pro stavby lehkého typu s požadavkem na zvýšení tepelné akumulace a pro zlepšení mikroklimatu budov. Nepálené cihly NATURE Energy se používají na vnitřní příčkové a akumulační zdivo o tloušťkách 12 a 25 cm.

Své zkušenosti s tímto materiálem má i investor rodinného domu v obci Červenka u Litovle pan Petr. Chtěl si vytvořit zdravý dům, ve kterém se bude příjemně žít. Zajímal se proto i o hliněné domy a zjišťoval, jak se v nich žije a jaký mají přínos pro zdravé bydlení. Zjistil, že se v těchto domech v interiérech využívají zdi v extrému dokonce až téměř metrové tloušťky k akumulaci tepla, ale i k tomu, že udržují v místnosti ideální vlhkost pro příjemný pobyt. Do interiéru svého nového domu proto využil cihly HELUZ Nature Energy o tloušťkách 12 a 25 centimetrů.

Vzniklé hliněné příčky jsou nejen nadstandardně akumulační a zvukově izolační, ale také ideálně regulují vlhkost v místnosti a vytvářejí tak vhodné mikroklima. To byl tedy další důvod k použití stavebního materiálu HELUZ v tomto případě na příčky všech dlouhodobě obývaných místností, tj. obývacího pokoje, ložnice a dětských pokojů. Jak nám řekl pan Petr, hledal stále nová a netradiční řešení, aby co nejefektivněji přispěl k nejlepším parametrům zdravého a při tom pasivního bydlení ve svém budoucím domě.

Stropy pro bytové domy i průmyslové a zemědělské objekty 

HELUZ má ve své nabídce také keramické stropní panely a keramické trámečkové stropy HELUZ MIAKO.

Keramické stropní panely HELUZ se používají nejčastěji v bytových a občanských stavbách, ale jejich použití je možné i v průmyslových a zemědělských objektech do světlosti místností až 7 metrů. Keramické panely HELUZ jsou po uložení na stěny ihned únosné. Tyto stropy jsou poměrně variabilní, jdou kombinovat s keramickými trámečkovými stropy HELUZ MIAKO a lze je použít i při členitých půdorysech. Nehodí se však do staveb, které jsou dynamicky namáhány."

Polomontované stropy MIAKO jsou součástí komplexního systému pro hrubou stavbu. Používají se nejčastěji v bytových a občanských stavbách, ale je možné jejich použití i v průmyslových a zemědělských objektech.

Strop díky výborné akumulaci a schopnosti přijímat a uvolňovat vlhkost vytváří v místnostech zdravé mikroklima, a proto jsou keramické stropy zárukou zdravého a hygienického bydlení. Také z hlediska požární odolnosti, tepelněizolačních a akustických parametrů jsou tyto trámečkové stropy vhodnými konstrukčními prvky pro bytovou i občanskou zástavbu.

Stropy HELUZ MIAKO jsou velmi variabilní a dokážou zakrýt místnosti až do světlosti 8 metrů.

HELUZ nabízí široký sortiment překladů

Součástí nabídky společnosti HELUZ jsou také nosné překlady, ploché překlady a nosné žaluziové a roletové překlady.

Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností.

Keramické ploché překlady HELUZ se používají jako tzv. spřažené překlady. Ploché překlady vzhledem ke své štíhlosti nejsou nosné samy o sobě. Jako nosné spřažené ploché překlady se chovají až ve spojení (spřažení) s nad nimi vyzděnou a plně promaltovanou nebo vybetonovanou nadezdívkou – tzv. tlakovou zónou. Jsou určeny pro maximální světlost stavebního otvoru 2750 mm.

Žaluziové a roletové překlady se používají jako překlady nad okenními otvory v obvodových stěnách.

Tyto překlady jsou nosné, mají v sobě již zabudovanou tepelnou izolaci a zároveň vytváří schránku pro umístění stínících systémů (venkovních žaluzií nebo rolet).

Tyto překlady umožňují montáž venkovních žaluzií nebo rolet, které zajistí uživatelský komfort, snižují tepelné ztráty, hlučnost, ochrání před skleníkovým efektem, čímž zabrání přehřátí místnosti v letních měsících.  Ochrání uživatele před zvědavci i nezvanými návštěvníky, chrání okna před povětrnostními vlivy a tím prodlužují jejich životnost.

Komínové systémy HELUZ

Cihelné komínové systémy HELUZ mají využití při výstavbě nových, ale i při rekonstrukci stávajících komínů. Lze je použít s jakýmkoliv stavebním materiálem. Jsou vhodné pro pevná, plynná i kapalná paliva.

Dvouvrstvý komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO obsahuje tenkostěnnou izostatickou vložku a je vhodný pro všechny typy paliv (pevná, kapalná, plynná). Je určený pro spotřebiče pracující plánovitě v suchém a podtlakovém (atmosferickém) provozu. Tento komín je vhodný pro všechny stavby včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO je možné kombinovat s jakýmkoliv systémem HELUZ včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty pomocí nerezových kotev. Svou konstrukcí umožňuje nejen bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, ale i přisávání vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým průduchem

Komínový systém IZOSTAT je moderní komínový systém vhodný pro všechny typy paliv (pevná, plynná a kapalná paliva) a určený pro podtlakový (atmosférický) provoz. Obsahuje tenkostěnné keramické izostatické vložky, tepelnou izolaci a broušené cihelné komínové tvarovky. Také tento komínový systém HELUZ IZOSTAT je možné kombinovat s jakýmkoliv systémem HELUZ, umožňuje nejen bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, ale i přisávání vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým průduchem. Jedná se o třívrstvý systém (izostatická vložka, tepelná izolace, broušená cihelná komínová tvarovka)

Komínový systém Klasik Systém je určen zejména pro pevná paliva (např. krby, kamna, krbové vložky, kotle na pevná paliva) a podtlakový (atmosférický) provoz. Systém HELUZ KLASIK je použitelný i pro rekonstrukce komínů s možností kombinace s jakýmkoliv jiným komínovým systémem HELUZ včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty. Svou konstrukcí umožňuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší. Jedná se o osvědčený komínový systém, lze postavit až 10 m komínu v jednom dni.

Komínový systém plyn – kapalná paliva je dvouvrstvý komínový systém použitelný pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva pracující v podtlakovém (atmosférickém) nebo přetlakovém provozu. Systém obsahuje plastové vložky. Bez problémů odolávají teplotám až 120°C. Systém HELUZ PLYN lze kombinovat s jakýmkoliv jiným komínovým systémem HELUZ včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty. Svou konstrukcí umožňuje nejen bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, ale i přisávání vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým průduchem.

Ve třetím dílu našeho seriálu Jak se staví dům z HELUZu, si něco povíme o zásadách zdění z broušených a nebroušených cihel i o postupech zdění z akustických cihel HELUZ. Seznámíme vás také, jaké omítkové systémy použít na zdivo z HELUZu.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem