Lehká nadsázka v titulku článku hodlá vyjádřit jediné: Společnost BEAM ČR, spjatá dosud hlavně s centrálními vysavači, nově v České republice zastupuje také značku PAUL. Ta je uznávaným lídrem evropského trhu v oboru řízeného větrání s rekuperací tepla.   

(Komerční prezentace)

Jak spolu souvisejí centrální vysávací systémy a jednotky řízeného větrání s rekuperací tepla? Ukáže se, že velmi těsně.

Před třemi lety představila pod označením AirComfort Collection firma Electrolux Central Vacuum Systems ve světové premiéře sérii produktů, majících zřejmý potenciál změnit způsoby fungování moderních rodinných domů a bytů. A jedním z míst úvodních prezentací celého systému se stala také Praha. Akce se zde konala pod záštitou firem SMART-VAC a BEAM ČR, které jsou u nás se značkou Electrolux už dlouhodobě pevně spjaté právě v souvislosti s centrálními vysavači.

Lepší životní podmínky

Nová zelená úsporámJde skutečně o revoluci svého druhu! Chceme-li se vyjádřit hodně stručně, tak AirComfort znamená hospodárné technická řešení pro zdravé vnitřní klima, mění k lepšímu životní podmínky v každém obydlí!

Zastavme se nejprve u původního pojetí systému AirComfort, vystupují v něm prvořadě prvky nabízené mateřskou značkou Electrolux. Teplená čerpadla systému vzduch – vzduch zajistí formou tepla až čtyřnásobek energie potřebné k jejich provozu.

Podobně zajímavé parametry dostaly klimatizační jednotky Electrolux. Ventilátor patří minulosti, všechny klimatizace této značky jsou dnes osazené vyspělým invertorem.

A konečně také odvlhčovače dokážou s minimálními energetickými nároky udržet domácí prostředí v požadované kvalitě.

Nadto umějí všechny klimatické jednotky i odvlhčovače Electrolux vzduch upravovat také ve smyslu hygienických a dalších žádaných parametrů. Proto přece AirComfort!

Přínos produktů Electrolux těmto technologiím spočívá hlavně v komplexním pohledu na celý problém, v systémovém zvládnutí jeho řešení, ve vzájemné podpoře jednotlivých prvků systému a rovněž v zapojení dalších jednotek. Prvořadě centrálního vysavače, výrobku, který do portfolia Electrolux patří stabilně a dlouhodobě. Mimochodem: Centrální vysavače Electrolux dosahují v rámci svého vlastně až druhořadého poslání – filtrace ovzduší v interiéru – prokazatelně lepších výsledků, než takzvané pračky vzduchu!

Obohacený systém

Společnost BEAM ČR dokázala systém AirComfort obohatit o rekuperační zařízení PAUL.Efekt působení systému AirComfort dostali zástupci značky Electrolux v Česku ještě mnohem dál! Skvěle do něj totiž zapadá rovněž řízené větrání s rekuperací tepla. A právě v tomto konkrétním případě společnost BEAM ČR dokázala systém AirComfort obohatit o rekuperační zařízení PAUL. A následně se stala výhradním zástupcem této značky v Česku.

Spojení je to logické a kvalitativně odpovídající. PAUL, stejně jako Electrolux, je v oboru svého působení lídrem trhu. A to v globálním měřítku. 

Rekuperační jednotka PAUL Novus je schopna zabezpečit nepřetržité větrání domu do velikosti 300 m² podlahových ploch. Lze volit nastavení průtoku vzduchu od 50 do 450 kubíků za hodinu. A jedná se o zařízení s certifikovanou účinností 94% a se spotřebou pouhých 0,24 Wh/m³. Příjemné prostředí v domě je zajištěno a náklady na topení významně snížené. Činnost procesu zajišťuje inteligentní řídící jednotka, které je pro uživatele snadno ovladatelná.Jednotky PAUL pro řízené větrání s rekuperací tepla běžně dosahují více než devadesátiprocentní účinnosti! Svého času získala tato značka jako první v Evropě pro své rekuperační jednotky certifikát Výrobek vhodný pro pasivní domy.

Praxe ukazuje, že v porovnání s běžným větráním okny, je možné prostřednictvím řízeného rekuperačního větrání PAUL snížit provozní náklady průměrného rodinného domu řádově o tisíce korun ročně. Lhostejno, zda se v domě topí plynem či elektřinou.

Odborníci se shodují v názoru, že právě teplo z větraného vzduchu je s využitím rekuperace onou žádanou energií, která má schopnost fungování rodinných domů a bytů vysoce zefektivnit.

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem