Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Výlučnost konceptu Wienerberger e4 domu, jak se tato stavba označuje, se zakládá nejen na vynikajících ověřených technických parametrech, které vyhovují náročným normám pro domy s téměř nulovou spotřebou energie platným od roku 2020, ale především na flexibilitě umožňující soužití několika generací v nejrůznějších fázích vývoje a potřeb rodiny. Výsledkem je dům budoucnosti, který si udrží svou morální i ekonomickou hodnotu po několik generací. Pro svoji potřebu si jej právě teď staví pětičlenná rodina Vlčkových. Přinášíme rozhovor s majitelem Ing. Karlem Vlčkem.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Pane inženýre, Vy a vaše rodina jste se rozhodli pro stavbu ostře sledovaného prvního vzorového projektu rodinného domu dle stavebních zásad Wienerberger e4 domu. O to více nás bude zajímat, jaké jsou nejen Vaše počáteční představy, ale i Vaše následné praktické zkušenosti s tímto projektem, který má 4 zásadní pilíře: ekonomii, energii, ekologii a emoce.

Rodina Vlčkových. Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Výlučnost konceptu Wienerberger e4 domu, jak se tato stavba označuje, se zakládá nejen na vynikajících ověřených technických parametrech, které vyhovují náročným normám pro domy s téměř nulovou spotřebou energie platným od roku 2020, ale především na flexibilitě umožňující soužití několika generací v nejrůznějších fázích vývoje a potřeb rodiny. Výsledkem je dům budoucnosti, který si udrží svou morální i ekonomickou hodnotu po několik generací. Pro svoji potřebu si jej právě teď staví pětičlenná rodina Vlčkových. Přinášíme rozhovor s majitelem Ing. Karlem Vlčkem. (Zdroj: Wienerberger)

Rodina Vlčkových (Zdroj: Wienerberger)

Ve stručnosti shrnu, že cílem tohoto projektu není vytvořit „modelový dům“, který se bude s drobnými úpravami nabízet jako „vzorový“ a „flexibilní“, nicméně tuctový rodinný dům tak, jak to z příkladu mnoha nabídkových katalogů různých firem můžeme vidět. Cílem je naopak poskytnout soubor pravidel, která umožní vystavět architektonicky individuální, leč přísným normám (od 1.1.2020 pouze NZEBy a Pasivní domy) odpovídající rodinný dům. Výhodou je možnost flexibility podle změn počtu a věku rodinných příslušníků i možnost vícegeneračního bydlení.

Společnost Wienerberger jde ale ještě dál, a to zcela neformálním způsobem – v rámci spolupráce nabízí každému účastníkovi i možnost toho, že sejme z jeho pod nelehkým úkolem ohnutého stavebního hřbetu celou horu otázek a starostí.  Přesně tolik, kolik je napočítáno v titulku tohoto rozhovoru.

To vše jsou ale akademické předpoklady a úvahy, které je nutné potvrdit praxí. Pojďme se proto v tomto článku, jako prvním v pořadí, věnovat problematice kategorie dnes více než aktuální pro každého investora – otázce ekonomie. 

1. Rozpočet není bezednou jámou a pro většinu stavebníků je hodně našponovaný. Proto je při zahájení příprav velmi důležité mít jistotu, že stavba domu skončí v mantinelech stanoveného rozpočtu. Čím Vás dokázal projekt Wienerberger e4 domu a spolupráce s touto firmou přesvědčit, řekněme rovnou – uklidnit na toto téma?

Ing. Karel Vlček: Přesně jak zmiňujete. Rozpočet nejenom že není bezednou jámou, ale zároveň má svůj zcela konkrétní a reálný objem, resp. velikost. Jedná se o zásadní parametr, který vám definuje velikost a standard provedení vašeho budoucího bydlení. Zároveň je třeba si přiznat, že současná doba není nakloněna stavebníkům, jak práce, tak i materiály jsou značně drahé a neustále se zdražují. V případě materiálů je situace o to složitější, že ne vše je standardně „skladem“ a pakliže je, pak ne vždy v dostatečném množství.

Toto vše za nás vyřeší jeden partner, který zajistí vše od promyšleného projektu, inženýrských služeb, přes vlastní výstavbu až po užívání vlastního domu. A to vše v dohodnutém a garantovaném časovém plánu s pevnou cenou, která vylučuje jakékoli vícepráce, pakliže si je dodatečně nesjednáte. Stejně důležitým parametrem bylo pro nás dodržení stavebních a technologických postupů, které nám garantují funkčnost rodinného domu, jeho optimalizované nízké provozní náklady, a tedy i dlouhou životnost vlastního domu, který by měl být schopen komfortně naplňovat potřeby dalších generací naší rodiny.  Pokud chcete mít jasnou představu o finální ceně e4 domu při stavbě domu se stavební firmou Wienerberger e4 dům, získáte jí na e4dum.cz

Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Výlučnost konceptu Wienerberger e4 domu, jak se tato stavba označuje, se zakládá nejen na vynikajících ověřených technických parametrech, které vyhovují náročným normám pro domy s téměř nulovou spotřebou energie platným od roku 2020, ale především na flexibilitě umožňující soužití několika generací v nejrůznějších fázích vývoje a potřeb rodiny. Výsledkem je dům budoucnosti, který si udrží svou morální i ekonomickou hodnotu po několik generací. Pro svoji potřebu si jej právě teď staví pětičlenná rodina Vlčkových. Přinášíme rozhovor s majitelem Ing. Karlem Vlčkem. (Zdroj: Wienerberger)

2. S tím také souvisí otázka hodnoty domu do budoucna? Jaké jste v tomto smyslu dostal informace od firmy? Bude se dům zhodnocovat, a pokud ano, tak díky čemu nebo jakým parametrům?

Ing. Karel Vlček: V tomto ohledu nás nikdo přesvědčovat nemusel. Od prvopočátku jsme o jiné variantě, než je zděný rodinný dům z keramického zdiva, neuvažovali. Úvaha byla zcela pragmatická. Když už jsme se rozhodli investovat nemalé finanční prostředky do budoucího bydlení, chtěli jsme mít jistotu, že bydlení bude zdravé, ekonomicky provozuschopné a dlouhodobě udržitelné, a zároveň jeho životnost pokryje nejen naši generaci, ale i generaci či generace našich dětí a dětí jejich dětí J. A to vše v režimu běžných udržovacích prací bez nutnosti zásadních stavebních či rekonstrukčních zásahů. Nakonec zděné stavby jsou historií prověřené a v drtivé většině plně funkční i po několika stoletích. Cihelné rodinné domy, ve srovnání s ostatními materiály, v čase drží vyšší finanční hodnotu, což lze prokázat i dle Vyhlášky pro oceňování nemovitostí.

Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Výlučnost konceptu Wienerberger e4 domu, jak se tato stavba označuje, se zakládá nejen na vynikajících ověřených technických parametrech, které vyhovují náročným normám pro domy s téměř nulovou spotřebou energie platným od roku 2020, ale především na flexibilitě umožňující soužití několika generací v nejrůznějších fázích vývoje a potřeb rodiny. Výsledkem je dům budoucnosti, který si udrží svou morální i ekonomickou hodnotu po několik generací. Pro svoji potřebu si jej právě teď staví pětičlenná rodina Vlčkových. Přinášíme rozhovor s majitelem Ing. Karlem Vlčkem. (Zdroj: Wienerberger)

3. Při návrhu a pořízení nemovitosti je nutné myslet i na náklady na údržbu. Levně pořídit, ale draze udržovat asi není cílem. Zajímal jste se o tento aspekt domu e4 a jaké jsou v tomto případě argumenty? Je to pro Vás zas o starost méně?

Ing. Karel Vlček: Jak jsme si již řekli, pro naši rodinu bylo prioritou zdravé bydlení a s tím souvisí vše ostatní. Z našeho pohledu jedinou a správnou variantou bylo keramické zdivo v kombinaci s dalšími materiály, které budou minimálně stejně dobré nebo lepší než vlastní keramické zdivo. Samozřejmě, vše v logice maximalizace přidané hodnoty při optimalizaci finančních nároků, a to jak pořizovacích, tak i provozních a případně i udržovacích. V případě cihelného zdiva je vše vyřešeno, pakliže tedy bude zdivo správně vyrobené a vypálené. Toto je garantováno výrobcem, poskytovanou zárukou a garancemi v řádu desítek let, z čehož vyplývá dlouholetá životnost, bez nutnosti reálné údržby.  Stejné nebo velmi obdobné je to s pálenou střešní krytinou a ostatními doporučovanými materiály a technologiemi. Vše zastřešuje komplexnost systému e4 domů, jehož jednou z hlavních priorit, chcete-li pilířů, je absolutní vyloučení jakýchkoli vícenákladů, které se v průběhu výstavby obvykle objevují a jejich výše není vůbec zanedbatelná, tak i otázka provozních nákladů, které jsou v rámci možnosti minimalizovány. Jak všichni víme, vše se průběžně zdražuje, mimo jiné ceny energií jsou toho jednoznačných důkazem. V důsledku těchto navyšujících se finančních nároků je velmi důležitá funkčnost celého domu, které docílíte, dodržujete-li předepsané technologické postupy a samozřejmě aplikujete-li kvalitní materiály. Pak máte šanci postavit rodinný dům, který bude v maximálně možné míře provozně ufinancovatelný a zároveň i „soběstačný“ ve smyslu minimalizace vnějších vstupů.

Text: Stojan Černodrinski

logo MessengerPoslat Messengerem