Odhaduje se, že až čtyři pětiny novostaveb jsou z pálených tvarovek, keramických tvárnic či z cihelných bloků. Pálená keramika si prostě drží své renomé, ačkoli už dávno není cihla jako cihla… 

(Připraveno ve spolupráci se společností Heluz)

Aspektů rozhodujících o výběru materiálů a technologických postupů je spousta. Do popředí vystupuje také současný požadavek na stavby v pasivním standardu. Existuje řada možností, jak tohoto stavu docílit. Patrně nejjednodušším a velmi efektivním způsobem je použití jednovrstvých obvodových plášťů s využitím pálených cihelných bloků s integrovanou izolací. Na téma hovoříme s energetickým auditorem Ing. Pavlem Sýkorou.

Co to vlastně znamená, řekne-li se jednovrstvé zdivo? Co nebo jaký materiál mu konkuruje?

I ve stavebnictví funguje fyzika a tepelná akumulace je funkcí hmotnosti. Stavební materiál musí nejen perfektně tepelně akumulovat a být pevný, ale zároveň musí i výborně izolovat. To jsou ovšem protichůdné požadavky. Zjednodušeně řečeno, čím je „to“ těžší, tím „to“ lépe akumuluje.

Důvěrně ji výrobce nazývá „Familkou“. Katalogově pak jde o cihelné bloky Heluz Family 50 2in1 (s izolací) a broušenou cihlu Heluz Family 50 (HELUZ).Kupříkladu plná cihla akumuluje perfektně, ovšem tepelná izolace je skoro nulová.

Jednovrstvé zdivo, konkrétně například cihelné bloky Heluz Family 2in1,splňují podmínky tepelné akumulace i tepelné izolace. Mohou se z nich stavět pasivní domy bez dodatečného zateplení. Tepelná prostupnost U = 0,11 kWh/m2 totiž bohatě splňuje požadavky na parametry obvodových zdí pasivních staveb U = 0,12 až 0,18 kWh/m2.

K druhé části dotazu, jednovrstvému zdivu konkurují dvouvrstvé komponenty. Třeba cihelný blok 30 cm s 20 cm polystyrenu dosahuje srovnatelných parametrů jako zmíněná cihla Heluz.

Cenově je sice dvouvrstvý materiál levnější, ale jen když berete v potaz cenu materiálu. Připočítáte-li další komponenty nutné k aplikaci fasádní omítky, cenu práce za zdění a za izolaci, náklady za stavbu lešení atd., dostanete se na cenově srovnatelnou úroveň. Nemluvě o delším času výstavby nebo o omezené životnosti fasádního zateplovacího systému – dle odborníků do 30 let.

Naproti tomu jednovrstvé zdivo, týká se i polystyrenu v komůrkách cihly, má životnost rovnající se životnosti cihly – obecně se uvádí asi 80 let, a určitě i delší. Jednovrstvé konstrukce jsou rozhodně výhodnější.

Dá se z jednovrstvé konstrukce postavit nulový, pasivní a nízkoenergetický dům? 

Samozřejmě, vím zhruba o stovce pasivních a řadě nízkoenergetických staveb. Dokonce si myslím, že je na škodu věci „nedotáhnout“ nízkoenergetickou stavbu rovnou k parametrům pasivního domu. Vždyť většina novostaveb má obvodové zdivo pasivního domu a k celkové pasivitě často schází jen dílčí kroky, úpravy a samozřejmě nezbytné technologie.

Cihly HELUZ Family 2in1 nejsou jen cihly pro obvodové zdivo - tvoří ucelený komplexní systém, včetně všech doplňků. Díky tomu, že myslí i na detaily v kritických místech stavby, předchází vzniku tepelných mostů.

Pro jaké domy jsou svými tepelněizolačními vlastnostmi určeny bloky Heluz Family 2in1? 

S cihlami tl. 50 cm prakticky ihned dosáhnete parametrů pasivního domu. Pasivita dnes značí nejen kvalitu z hlediska stavebního, ale je to i kritérium pro dosažení státní dotace. Ta aktuálně činí 485 000 Kč, severní Morava a Ústecko mají k tomu ještě 10 % navrch. Není tedy škoda stavět „jen“ v nízkoenergetickém standardu? Vždyť to nejzákladnější za vás vyřešily zmíněné cihelné bloky. Jde o dokonalý systém i pro svépomocné stavebníky.

Jaké parametry musí mít materiál, aby byl souměřitelný s izolovanou cihlou? Jaká by musela být tloušťka obvodové zdi bez zateplení a jak silná v případě zateplení polystyrenem tloušťky 10 cm? 

Už jsem zmínil, že u dvouvrstvého zdění bývá nejčastěji skladba obvodového zdiva 30 cm cihla plus 20 cm zateplení, což odpovídá zdivu z cihel Heluz Family 2in1 50 cm. Srovnatelným parametrům tepelné prostupnosti ovšem neodpovídá ani skladba 40 cm cihla plus 10 cm polystyrenu a bylo by nutné použít silnější vrstvu izolace.

Je zde ale ještě jeden významný faktor, a tím je pevnost jednovrstvého zdiva. Když se podíváte na staré budovy se stěnami tloušťky 60 nebo dokonce 80 cm, prakticky na nich nevidíte žádné praskliny. Jinými slovy, zdi z izolovaných cihelných bloků tl. 50 cm jsou z hlediska pevnosti rozhodně stabilnější než například zděné „třicítky“ s 20 centimetry polystyrenu.

Jednovrstvá konstrukce snižuje počet technologických kroků ve výstavbě, čímž snižuje riziko konstrukčních závad. Navíc výrazně zrychluje stavbu.

Často se hovoří o tom, že při zateplování obvodového pláště je lepší aplikovat co možná nejsilnější izolaci. Platí-li to, kam až s tloušťkou izolace jít?

Není to tak, zesílení izolační vrstvy se už na tepelné ztrátě mnoho neprojeví. Zvlášť pokud jsou parametry na hranici nízkoenergetického či pasivního domu. A v případě použití cihelných bloků Heluz Family 2in1 50 cm jsou parametry pro pasivní dům standardem. Tam jde spíš o to, že s těmito parametry dosáhnete i na dotaci. Výraznější efekt bych přikládal zdokonalování provozních technologií objektu.

Dnes se téměř u každé stavby pohybujeme na hranici pasivního domu a je jen otázkou, zda stavbu „posunout“ do pasivu, nebo ne. Vytápění je vyřešené, dostáváte se na tepelné ztráty kolem dvou kilowattů, což je mimochodem příkon rychlovarné konvice. Zůstávají náklady na ohřev vody, což tvoří až 60 % spotřeby energií domu. Důležité jsou tedy technologie, zesilování izolace ztrácí svoje opodstatnění.

Jak vidíte jednovrstvé zdivo z hlediska perspektivy?

Perspektivou už není pasivní, ale nulový dům. Pasivní dům se stává standardem, je potřeba postupně modelovat domy se spotřebou do 5 kWh/m2 za rok. A hledat i nacházet nadšence, kteří mají zájem posunout hranici do nulových parametrů. Je to otázka budoucnosti, ale věřím, že výrobci keramických komponentů, budou zase o několik kroků dál než ostatní.

Text: Petr Saulich dle podkladů Heluz, Foto: Archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem