Je to jedno z nejdůležitějších životních rozhodnutí. Zásadním způsobem na mnoho let nebo i na celý život ovlivní vaši další existenci. A nejen vaši, ale i vašich blízkých. Proto k takovému úkolu přistupujte s největší obezřetností.

Samotná obezřetnost však nestačí, ještě důležitější v tomto případě je suma vědomostí, otázek a informací, se kterými k výběru pozemku přistupujete. Téměř každý investor má nějakým způsobem omezený rozpočet, peníze jsou tedy jedním z prvních kritérií. Samozřejmě všechny peníze nelze utratit jen za pozemek…

Nezapomínejte, že odhad ceny pozemku prováděný pro potřeby banky při zajištění zástavy nemovitosti je jasným indikátorem toho, zda je váš výběr pozemku správný – prověřuje vztah „kvalita vs. cena“. Pozemek jako zástava nemovitosti musí splňovat přísná kritéria: vyřešená přístupová cesta, prověřená věcná břemena, vyloučení povodňové zóny, status v územním plánu apod.

V takovém stavu dostanete pozemek po dostavbě na klíč.

Tím chci upozornit na častou chybu v přístupu k novému pozemku. Lidé si neuvědomují, že budoucí hodnota pozemku včetně staveb a vůbec celkových nákladů by neměla být menší než vše, co jsme do bydlení investovali. Správně by měla hodnota neustále narůstat. Že je tomu v praxi často přesně naopak, je bohužel také pravda.

Existuje spousta lidí, kteří si koupí levný pozemek na špatném místě a na něm si postaví přehnaně drahý dům. Když ho pak chtějí za pár let prodat, zjistí, že utrží jen zlomek sumy, kterou do bydlení investovali… Kde se stala chyba?

...A takto může vypadat po zásahu zahradního architekta.

Lokalita, nejdůležitější hodnota pozemku 

Vaší ideální lokalitou je to místo na slunci, kde je vše potřebné ke spokojenému životu podle vašich představ. Ty mohou být hodně ovlivněné individuálními představami a sny. Jeden chce romantickou samotu, někdo jiný zase blízkost většího města.

Přesto existují objektivní hodnoty, které mají zásadní vliv na cenu pozemku a na jeho pozdější hodnotu. Díky cenám a poptávce se dnes setkáváme i se stavebními pozemky, které jsou sice „levné“, ale z hlediska výstavby domu téměř nevhodné. Při koupi takového pozemku si musíte uvědomit, že ušetřené peníze pak snadno „utopíte“ v náročnějších a drahých úpravách.

Dlouhá příjezdová cesta je sice působivá, ale zabírá značnou část pozemku, kterou jinak nevyužijete. Na druhé straně ale dobře izoluje dům od ulice.

Na druhé straně ale vidím i parcely, které nejsou špatné, ale jsou nelogicky a neprakticky řešené. Za největší chyby v tomto případě považuji špatné umístění domu na parcele a špatné rozvržení zahrady z hlediska oslunění a klidu.

Samotný pozemek by měl být správně orientován ke světovým stranám. Jeho tvar a konfigurace je rovněž důležitá: nejlepší je obdélník v rovině nebo na mírném svahu k jihu. V dnešní době je třeba se zajímat i o takové informace, jako jsou povodňové zóny nebo možnosti záplav ze sousedícího pole po přívalových deštích.

Pokud je nutno vyrovnávat velké výškové rozdíly (například pomocí gabionů), musíte počítat se značně zvýšenými náklady na úpravu zahrady.

Zanedbávanou otázkou jsou i nepříjemné větry, které vám dokáží velmi znepříjemnit pobyt na terase i v zahradě. Krásný výhled do údolí je sice úchvatný, ale jen pokud při tom nemusíte držet slunečník a další výbavu terasy před odfouknutím.

Veledůležité jsou i zdroje vody a možnosti odpadů. Čím jste více na kopci a vzdáleni od obce, tím se zpravidla tyto věci více komplikují a prodražují. V zásadě bývají jen dvě možnosti: buď je na pozemek možno přivést obecní vodovod, nebo si musíte nechat vyvrtat studnu se všemi povoleními.

S odpady je to podobné – obecní kanalizace, nebo vlastní čistička. Na vše je třeba se řádně informovat a raději prověřit všechna tvrzení, která dostanete od prodávajícího.

V pravém horním rohu je vidět stožár vysokého napětí. To vytváří elektrické pole, které je dlouhodobě pro člověka nebezpečné. Proto má kolem sebe v určité vzdálenosti ochranné pásmo, které vymezuje možnost stavby rodinného domu.

Sledujte okolí 

Jak to vypadá za hranicemi pozemku? V blízkém okolí by neměly být rušivé elementy. Tedy vše, co způsobuje nepříjemné a dlouhodobé zvuky, prach a zápach. Typické jsou zemědělské objekty, rušné silnice, výrobní závody a dílny, sklady a skládky. Rušit může i blízký stadion nebo supermarket.

Některé nepříjemnosti se dají alespoň částečně řešit: vysoká zeď nebo živý plot zmírní šíření hluku, prachu a větru a zakryje nepěkný a nežádoucí výhled k sousedům. Těžko se bojuje se zápachem. Pokud máte to štěstí a váš pozemek poskytuje zajímavý pohled do okolí, samozřejmě ho ponechte nebo i zdůrazněte vyšší zelení tak, že ho „zarámujete“ z obou stran.

Vzrostlé stromy jsou pokladem na zahradě a sluší i moderní architektuře domu.

Do důležitých kritérií v okolí pozemku se řadí i infrastruktura. To znamená dostupnost důležitých zařízení, jako jsou školy, nemocnice či další instituce. Neméně potřebná je možnost nákupů nebo i sportovního či kulturního vyžití. A co teprve dojíždění do zaměstnání, zvláště když je důchod v nedohlednu! Zkuste si spočítat, jak velký kus života strávíte v dopravních zácpách…

Nepodceňujte detaily

Z výše uvedeného je zřejmé, že to nejdůležitější pro spokojené bydlení a šťastný život je nalezení správného místa. To, co na něm pak postavíte, je vlastně až druhořadá záležitost – s tím se dá pořád něco dělat i později. Proto nepodceňujte žádné rušivé detaily, které se vám zprvu ani nezdají významné. Mohou to být i podivní sousedé nebo připravovaný obchvat silnice, který povede za vaší zahradou. Časem vám takové „detaily“ mohou lézt pořádně na nervy.

Ideální pozemek

Za ideální pozemek lze považovat obdélník, jehož osa je ve směru sever–jih nebo jihovýchod–severozápad. Rovina nebo mírný svah. Příjezd na pozemek od severu, kde bude i dům s garáží a malým dvorkem. Obytné části domu budou orientované do větší části zahrady na jih a jihovýchod v pořadí dům, terasa, koupací jezírko, rekreační trávník. Na hranicích kolem zahrady okrasné výsadby, které chrání a tvoří pohledovou kulisu. Pokud je ze zahrady pěkný a nerušený pohled do krajiny, zdůrazněte ho.

Ilustrace - ideální pozemek

1 Veřejná komunikace
2 Vjezd na pozemek
3 Dlážděný dvůr
4 Kryté stání pro auta
5 Multifunkční zahradní domek – skladiště krbového dřeva, nářadí, sušák na prádlo
6 Dětský koutek
7 Terasa
8 Koupací jezírko
9 Pláž
10 Rekreační trávník
11 Vyšší zeleň na hranicích jako clona
12 Dřevěný můstek přes potok
13 Zahradní altán, ohniště a prameniště
potoka
14 Vysoká zeleň jako clona
15 Kompost

Text, foto a kresba: Jiří Prouza

logo MessengerPoslat Messengerem