Všeuměl v oboru stavby a údržby domu Miroslav Rendek byl tentokrát postaven před úkol vytvořit záhon u vjezdu do garáže. Podívejte se, jak si s tím poradil.

Úkol: Vytvořit vyvýšený úzký záhon oddělující dvě parkovací plochy na vjezdu do garáže

Materiál: Betonové palisády, závitová tyč, tmel

Nářadí: Gumová palice, kladivo, vrtačka, vrták do betonu, rozbrus

Původně byl mezi dvěma vjezdy do garáží úzký pruh trávy s mělkou vrstvou zeminy (cca 5 cm), což pro pěstování jakýchkoliv rostlin nestačilo. Proto si majitelka domu přála záhon vyvýšit, přidat vrstvu zeminy a záhon tak oddělit od zámkové dlažby a ochránit ho.

Úloha měla jedno úskalí: pokud bych oddělil záhon od komunikace nějakou přepážkou, musel bych to provést z vnitřních stran, což by vyžadovalo již tak úzký záhon ještě více zúžit. Rozhodl jsem se jít cestou, kdy stěny záhonu budou uchyceny k betonu a jejich boky budou přesně kopírovat původní šířku.

Palisády z probarveného vibrobetonu se materiálově hodí k zámkové dlažbě i obrubníkům a oproti dřevu nebo ocelovému plechu nevyžadují žádnou údržbu.

Volba materiálu

Bylo mi jasné, že musím vymyslet takové řešení, které by zabránilo vyplavování substrátu z vysokého záhonu, například při dešti nebo při zalévání. Boky vyvýšeného záhonu musely být ze stabilního a odolného materiálu, který se bude hodit k betonové dlažbě a zároveň bude nepropustný a udrží bez poškození zemní tlak i v případě silně promáčené či promrzlé zeminy.

Zavrhl jsem dřevo, protože by se k betonu špatně kotvilo, muselo by se pracně udržovat a ve styku s vlhkou zeminou by bylo náchylné ke hnilobě.

Betonové řešení

Nakonec volba padla na betonové probarvené palisády, které se nejlépe hodí k betonové zámkové dlažbě, zaručují dostatečnou pevnost a jsou odolné vůči povětrnosti.

Zbývala otázka, jak palisády k záhonu připevnit.

Otvor v obrubníku pro závitovou tyč k ukotvení betonové palisády.

Vzhledem ke značné šířce palisád jsem předem zavrhl možnost zapustit je do záhonu, protože bych záhon příliš zúžil, takže zbývalo přichycení palisád do betonového obrubníku přilehlého k zámkové dlažbě. Abych palisády zajistil proti převrácení, navrtal jsem do nich z každé strany palisádového pole otvor o průměru 10 cm a další otvory jsem vyvrtal do betonového obrubníku zapuštěného na okrajích záhonu.

Jednotlivá pole palisády se po stranách spojují na zámky půlkruhového tvaru.

Rozbrusem jsem nařezal závitovou tyč na kusy 10 cm dlouhé, vložil je (jako čepy) do otvorů v palisádách a nasadil do otvorů v obrubníku. Vznikla tak bytelná a spolehlivě ukotvená ohrádka, která bude účinnou ochrannou pro jakékoli rostliny na záhonu. Spoje závitovou tyčí jsem ještě pojistil pomocí silikonového lepidla.

Text: Adam Krejčík, Miroslav Rendek, Foto: Miroslav Rendek, Jiří Hurt

logo MessengerPoslat Messengerem