Kdo chce stavět rodinný dům, nevyhne se střetu se stavebním úřadem a tím pádem i s menší nebo větší mírou byrokracie. Ačkoli se novelizací stavebního zákona, která proběhla v posledních letech, legislativci snažili povolovací procesy pro „běžné smrtelníky“ o něco zjednodušit, nadále platí, že nezanedbatelnou dávku energie a času bude investora stát získání potřebného „papíru“.