Elektrické topení máme většinou spojené s podlahou, ale co takhle zaměřit se i na strop?

Elektrické podlahové topení zajistí příjemný pocit tepla, zdravé prostředí a bezúdržbový provoz. Jeho filozofie je založená na fyzikálním faktu, že teplo stoupá vzhůru ke stropu postupně a tam, kde je ho nejméně třeba, tzn. u stropu, je nejchladněji. 

Pocit tepelné pohody se odehrává v rovinách, kde se nacházíme nejčastěji – ve výšce kolem 110 cm nad podlahou, neboť většinu dne sedíme nebo ležíme.

Jak je tedy možné, že odborníci tvrdí, že stropní elektrické topení je v řadě parametrů ještě komfortnější? Pokusíme se na tuto otázku odpovědět podrobněji. 

Instalace stropní fólie Ecofilm je velmi jednoduchá a probíhá bez mokrého procesu: strop odizolujete, upevníte fólii, připevníte ochrannou fólii a zakryjete sádrokartonovou deskou (FENIX).

Jak to funguje 

Stropní elektrické vytápění patří do kategorie velkoplošných nízkoteplotních topných soustav. Ohřívají velké teplosměnné plochy na teploty jen o málo vyšší, než je teplota vzduchu v prostředí. Ke směně tepla (mezi stropem a vzduchem nebo podlahou a vzduchem) dochází částečně sáláním i mikrokonvekcí, mikrokonvekce probíhá na celé ploše.

Výrazným rozdílem oproti tzv. bodovým zdrojům tepla je podstatně rovnoměrnější rozložení teploty, omezení cirkulace a vysušování vzduchu. Teplo se rovnoměrně šíří v celém prostoru a topné prvky jsou zabudovány do konstrukce a neruší interiér. 

Většina topných systémů pracuje s teplotami cca 40–55 °C a roztečemi topných prvků 6–15 cm – topné fólie Ecofilm ale pracují v teplotách jen 25–35 °C (podle typu a výkonu) a s roztečí topných elementů pouze 1 cm! Prohřívají stropní desky, které se pak chovají jako sálavé panely.

Stejného výkonu jako u trubek teplovodního vytápění nebo topných kabelů je tak dosaženo i při nižší povrchové teplotě právě díky větší topné ploše. Stavební konstrukce jsou tak méně tepelně namáhány a současně prohřívány rovnoměrněji. Sálání je méně intenzivní a systém je celkově komfortnější, než je běžné podlahové topení.

Skladba fólie

Topné fólie Ecofilm jsou v podstatě dvě polyesterové fólie, teplem laminované k sobě. Mezi nimi jsou po obou stranách celého pásu uloženy podélně měděné pásky s postříbřením – vodiče tepla (tzv. sběrnice). Napříč mezi sběrnice je sítotiskem nanášen topný prvek v podobě pásků z homogenizovaného grafitu. Pásky jsou mezi sběrnicemi zapojeny paralelně a je mezi nimi 1cm mezera, proto lze fólie stříhat na libovolné délky a přesto je plošný příkon i provozní napětí stále stejné.

Skladba:

1. polyetylenová nebo polyesterová fólie
2. měděné sběrnice
3. postříbření kontaktů
4. homogenizovaná grafitová vrstva

Stropem ušetříte

Protože se fólie proti jiným systémům umísťují přímo na podhledovou stropní desku, je topný systém pružnější a má i ekonomičtější provoz, než když se prohřívá například vrstva betonu.

V neposlední řadě se fólie vyznačují snadnější pokládkou a tzv. suchým procesem instalace bez tmelů, stěrek, betonů apod., proto jsou ideální například pro dřevostavby. Při dodržení všech technologických postupů je možné používat fólie například se sádrovláknitými deskami Fermacell nebo sádrokartony Knauf a Rigips.

Text: Stojan Černodrinski, Foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem