Co si vybrat: druh paliva, nebo typ spotřebiče? V současné době to není tak jednoduchá otázka, jak by se mohlo zdát, jelikož nabídka otopných těles i spotřebičů různých druhů paliv je velice pestrá...

Výběr toho či onoho typu kamen, otopného systému či druhu paliva a z něj vycházející koncepce vytápění ovlivňuje zejména cena paliva, cena systému, návratnost investice, ale i hlediska provozní, ekologická a estetická či otázky komfortu a pohodlí. Při přechodu z jednoho typu paliva na druhý či při obměně otopných soustav lze volit „spolupráci“ několika systémů nebo hned několik aspektů sloučit do jednoho systému.

Běžné a komfortní

Samotný výčet dnes běžně užívaných druhů paliv a zdrojů energie je poměrně úctyhodný: plyn, butan, propan butan, elektřina, dřevo, štěpka, pelety, uhlí, topný olej, dále energie ze země, vzduchu a slunce – tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické kolektory, rekuperátory tepla atd.

Podle druhů paliv se odlišují i spotřebiče, ale v řadě případů známe i tzv. kombinované zdroje tepla a popřípadě užitkové vody (TUV) – například kombinované kotle dřevo–elektřina. Do skupiny tzv. komfortních paliv patří zejména plyn a elektřina. Vyznačují se čistým provozem bez nároku na dodatečné činnosti, jakými jsou například štípání dřeva, nošení uhlí, zásobování olejem, přivážení cisteren s butanem apod.

Výhody nejenom komfortu 

Nesporně velkým komfortem je to, že těmito druhy paliv lze současně řešit zásobování teplem i teplou užitkovou vodou (TUV). Další ne nepodstatnou zajímavostí je fakt, že systémy pracující na tato paliva mají snadno regulovatelný výkon a vysokou účinnost přeměny paliva na teplo – u elektřiny je to 99 %. Pokud si pořídíte klimatizaci či tepelné čerpadlo, pak se využití elektřiny bude jevit jako ještě výhodnější. Podobné je to i u moderních plynových spotřebičů, kde velké zhodnocení vyrobené energie přinesly kondenzační kotle a nízkoteplotní teplovodní soustavy.

Velmi důležitým faktorem komfortu, který poskytují spotřebiče pracující na těchto dvou typech energií, je možnost účinné regulace. „Otočením knoflíku“ lze dosáhnout okamžitého tepelného efektu – změny režimu vytápění a ohřívání užitkové vody apod. Tato možnost je důležitá při vytápění nízkoenergetických domů a pasivních domů. Jde o to, že v domech, kde je tepelná ztráta nižší než 2 kW, nemůžete instalovat krbová kamna, která nebudou schopna regulace na tuto požadovanou úroveň.

Dnes už se vyrábí i spotřebiče spalující dřevo a uhlí s možností účinnější regulace zejména na spodní hranici, ale jde o problém, kterému je třeba při nákupu topidla do nízkoenergetických a pasivních objektů věnovat stále zvýšenou pozornost.

Rekuperační/ventilační jednotka recoVAIR VAR 260/4 s výměníkem s vysokou úrovní tepelné účinnosti (VAILLAND)

Ekologické cítění a pocity

Pokud z ekologických ohledů upřednostníte dřevěné palivo, pak byste měli vědět, že zde je pravda trochu složitější. Pokud například budete mít nedostatečně vyschlé dřevo, pak to výrazně sníží výkon kamen, kotlů, krbů apod. Bude více exhalátů a méně tepla. A pokud budete topit špatně ošetřeným dřevěným palivem v kotli s nízkou účinnosti spalování, pak to – obrazně řečeno, bude připomínat spíše chlazení než topení. O ekologii nemluvě. Z hlediska pracnosti dřevo určitě mezi komfortní materiály nepatří, je vhodné spíše pro milovníky přírody a atmosféry plápolavého tepla domova. Takže ekologie má také svoje podmínky a limity.

Plusy a minusy elektřiny

Mezi přednosti elektrického vytápění patří vysoká účinnost – až 99 % či bezemisní provoz nevyžadující komín a další investice. Pořizovací cena je citelně nižší než u jiných (plynových) typů kotlů. Elektrické kotle vyžadují také mnohem menší a levnější servis – prakticky se nic neseřizuje.

Pak už ale začínají nevýhody: opomeneme-li cenu elektřiny, musíte v příslušném elektrorozvodném závodě získat povolení na jistič alespoň 32 A. Abyste mohli topit, mít v pořádku elektrické rozvody a jističe s přihlédnutím k momentální velké spotřebě. Elektrické kotle nejsou uzpůsobeny do systému kombi, takže TUV je nutné řešit externím zásobníkem. Znamená to si připočítat cenu bojleru na TUV a také fakt, že vám dva spotřebiče vytvoří větší nároky na prostor a umístění. Volba tohoto druhu vytápění je většinou tam, kde jiná možnost není, anebo máte třeba strach z plynu či není komín apod.

Elektrický kotel Buderus Logamax E213-4 2-2 s automatickým provozem prostřednictvím kotlového termostatu nebo prostorového termostatu je vhodný pro vytápění rodinných domů, bytů, kanceláří a provozů (BUDERUS)

Minusy a plusy plynu

Otopné systémy založené na moderním plynovém zdroji mají ve srovnání s elektrickými zdroji určité nevýhody: například vyšší pořizovací cenu kotle, nutnost funkčního komínu a jeho vložkování, revize.

Zato ale nabízejí řadu provozních i komfortních výhod. Pro plyn, máte-li přípojku, nemusíte na rozdíl od elektrického kotle mít řadu povolení a složitých tarifních sazeb. Plyn nemá výpadky a teče stále v jedné sazbě. Hlavním důvodem pro instalaci plynu jsou ale především možnosti, které nabízejí dnešní plynové kondenzační kotle.

Při srovnatelném odběru elektřiny a plynu měřeno v kWh získáte od kondenzačního kotle vyšší výkon a kromě tepla zároveň teplou užitkovou vodu. Poměrně složitý proces kondenzace vodních par ze spalin, která u jiných typů kotlů uniká do ovzduší, zvyšuje účinnost plynového kotle až o 11 % a posouvá jej za hranici 107% účinnosti. Zvýšení výkonu snižuje spotřebu paliva a tím i produkci emisí a škodlivin.

Podle potřeby, resp. početnosti rodiny, pak volíte typ sestavy, která vám umožní vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Například špičková sestava kondenzační kotel Baxi Luna HT 1.240 se zásobníkem na 100 nebo 125 litrů zajistí pro rodinný domek 2 topné okruhy – topení podlahou a radiátory a TUV pro 2 koupelny s celkem 6 odběrnými místy. Dalšími úsporami, které může kondenzační plynový kotel ve vztahu k provozu zajistit, je flexibilnější regulace v celé šíři výkonu a nízkoteplotní provoz otopné soustavy, zajišťující úsporu paliva i lepší tepelnou pohodu.

Kde se bere zemní plyn

Jde o přírodní produkt, který zpravidla doprovází výskyt ropy. Obsahuje především metan, kysličník uhličitý a dusík. Neobsahuje jedovaté látky a při úniku nevyvolává otravy. Ve směsi se vzduchem je výbušný.

Možnosti kombinovaných soustav

V energeticky méně ztrátových (a tím i méně náročných) stavbách odpadá nutnost velkého a silného vytápěcího zdroje. Tendence je spíše ke kombinaci menších (a tím pádem i většinou levnějších) různorodých zdrojů, které dokážou společně (nebo střídavě podle okolností) zajistit tepelnou pohodu a patřičný komfort.

Zajímavou ukázkou takové „klasicko-moderní“ kombinace jsou krbové sestavy, které umí potěšit pohledem do plamenů, ohřát sálavým teplem, zároveň vyrobit v dvouplášti teplý vzduch, který je rozváděn do dalších místností pomocí flexibilních trubic, a nakonec i vyrábět teplou vodu ve „zvonu“ zavěšeném v obezdívce nad krbem. Ohřátá voda proudí do velkého zásobníku, který je dotápěn elektřinou nebo teplovodními solárními kolektory. Akumulační zásobník lze použít ve chvíli, kdy přestanete topit v krbu, a systém se přepne na teplovodní vytápění, což je příjemné v noci nebo vhodné pro temperaci objektu, když nejste přítomni.

Kombinace však mohou být i „suché“, například tepelné čerpadlo s fotovoltaickými panely a podlahovým topením. Anebo „polosuché“: moderní švédské teplovodní podlahové topení, které používá velmi tenké a trubičky a je založeno na principu nízkoteplotní výměny, dokáže topit i chladit. Velmi malé množství topné vody rychle proudící úzkoprofilovými trubicemi ohřívá tzv. elektrická patrona, která může být napájená solární elektrárnou na střeše domu. Pomocí baterií pak může systém dodávat i elektřinu pro další spotřebiče v domě. Pro eventualitu výpadku nebo momentální nedostatečné kapacity jsou takové systémy napojeny na elektrickou síť.

Tento teplovodní systém (ale i jiné) je také dodáván s vlastním účinným tepelným čerpadlem vzduch/voda. Výhody elektrického podlahového topení jsou v nízkoenergetických stavbách zejména v komfortu a ovládání – tzn. možnosti programovat a spouštět na dálku. Dnes velmi častou volbou, například ve srubových dřevostavbách, je kombinace nízkoteplotního elektrického podlahového topení a krbu nebo krbových kamen.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda NIBE F2120 s výstupní teplotou až 65 °C a senzačních 63 °C i při venkovní teplotě –25 °C (NIBE)

Text: Stojan Černodrinski, Foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem