Rodinný dům lze považovat za konstrukčně poměrně jednoduchou stavbu. Přispívají k tomu i speciální prvky pro stavbu stropů a překladů nad stavebními otvory.

Poradna na Dumabyt.cz

Moderní a technicky vyspělé stavebnictví postupně přimělo výrobce k rozšiřování sortimentu dílčích prvků tak, že dnes tvoří ucelené konstrukční i montážní systémy. Hrubou stavbu domu tak lze „poskládat“ z mnoha šikovných komponentů se společným jmenovatelem. Kromě cihel, zdicích bloků či tvárnic najdete v portfoliu většiny výrobců i doplňkový sortiment, speciální tvarovky, stropní panely a vložky, překlady atd.

Vystavěné bednění stropu se zalévá betonovou směsí, včetně konečného vybetonování 50mm desky nad stropními tvarovkami (VELOX).

Své dotazy pokládejte v PORADNĚ ZDE.

Stropní konstrukce

Vytvoření vodorovných nosných konstrukcí představuje jednu z nejnáročnějších etap stavby. Stropy (podlahy) musí splňovat statické (únosnost a tuhost při minimální hmotnosti), ale také akustické, protipožární i tepelně technické požadavky. Při rekonstrukcích je třeba zohlednit původní nosné zdivo, v novostavbách je řešení nesrovnatelně snazší. Většina výrobců stavebních materiálů totiž ve svých programech nabízí i kompletní stropní systémy, což zaručuje celistvost systému.

Nabízí se monolitické stropy (stropní desky a panely), skládané konstrukce z nosníků a stropních vložek a také speciální konstrukce – například sklobetonové stropy. Monolitické stropy sestávají z bednění a z betonu s ocelovou výztuží. Jako ztracené bednění se mohou použít betonové prefabrikované stropní desky a zdvojené stropní díly, keramické a cementopískové stropní panely, stropní desky z pórobetonu a další prvky. 

Co si u stavebních prvků pohlídat

– mechanickou odolnost a stabilitu
– požární bezpečnost
– hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí
– bezpečnost při užívání a údržbě stavby
– ochranu proti hluku, úspory energie, tepelnou ochranu

Keramické stropy

Stropy jsou sestaveny z panelů, tvořených cihelnými tvárnicemi a ocelovou výztuží, spojených kvalitním betonem. V potřebných délkách a šířkách se vyrobí v panelárně a na stavbě se pouze osadí pomocí jeřábu. Kupříkladu Wienerberger používá stropní nosníky POT pro tloušťku stropu 210, 250 a 290 mm a stropní vložky Miako PTH. Pro kompletaci stropu se používají i věncovky Porotherm VT, VT Profi a VT Profi Dryfix (věncovka je zdicí prvek, který se používá na vnější stropní konstrukce, kde spolu s izolantem vytváří fixační rovinu na dobetonování stropu a slouží k omezení tepelných mostů v místě styku obvodových stěnových konstrukcí a stropu. Věncovky jsou obvykle keramické, případně ze stejného materiálu jako stropní panely nebo vložky).

Obdobou řešení stropních konstrukcí je sortiment Heluz se stropními panely š 1 200, 900 a 600 mm, keramobetonovými nosníky (celkem 28 typů), vložkami Miako a věncovkami. S keramickými stropy si poradil i výrobce systému Profideck (KM Beta), v jehož nabídce jsou stropní KMB nosníky, vložky Hurdis, stropní vložky KMB Miako a samozřejmě také věncovky. Profideck tvoří vložky KMB Miako 15/62,5 pro tloušťku stropu 210 mm, KMB Miako 19/62,5 pro tloušťku stropu 230, 250 nebo 270 mm a KMB Miako 23/50 pro tloušťku stropu 270 nebo 290 mm. Konstrukce stropu je navržena pro světlé rozpětí od 1,5 m do 7 m.

Více článků na Dumabyt.cz.
Zahrada kde žil a bádal Charles Darwin Tiramisu s máslovým karamelem Ekodům se sluncem v rámu

Stejně rychlá řešení

Rychle a přesně se montují rovněž monolitické stropy ze samonosných vyztužených montážních dílů Ytong (Xella) – prefabrikované železobetonové nosníky a stropní vložky Ytong z pórobetonu P4-500. Alternativu představují stropní nosníky z příhradové prostorové svařované výztuže, kotvené do betonové patky, věncovky či stropní vložky Ytong. Rozhodně nelze pominout ztracené bednění – např. systém Velox se stropními panely z cementotřísky (bednicí desky typu WSD 35).

Výrobce cihelného stavebního systému Heluz nabízí keramické překlady vhodné pro vnější i vnitřní stěny.

Způsob montáže je obdobný jako u keramických nebo pórobetonových desek: panely se osadí na jednoduché podpěry, mezi ně se vloží prostorová výztuž a vše se přelije betonem. Tak lze zhotovit strop libovolného tvaru. Používají se také prefabrikované stropní prvky s jednoduchým a rychlým uložením a pestrou variabilitou rozměrů (světlé rozpětí až 12 m), nízkou váhou a optimálními tepelněizolačními vlastnostmi.

Porotherm strop

Tvoří jej cihelné vložky Miako a keramobetonové stropní nosníky, vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. „Stavebnice“ umožňuje světlé rozpětí až do 800 mm, možnost volby ze šesti tlouštěk podle zatížení a rozpětí. Nosníky POT se vyrábí s rozměry (š x v x d) 160 x 175 x 1 750 až 6 250 mm a 160 x 230 x 6 500 až 8 250 mm při hmotnosti 21,7 až 25,6 kg/m. K montáži stropů se používají vložky Miako 15/62,5 PTH (15 = v, 62,5 = d), 19/62,5 v dalších rozměrových variantách a doplňkové stropní vložky Miako 8/50 a 8/62,5 PTH. Pokud jde o další nezbytné parametry, pak vzduchová a kročejová neprůzvučnost holého stropu Porotherm činí například u stropu tl. 210 mm Rw = 49 dB (norma je ≥ 53 dB) a tepelný odpor = 0,24 m2K/W (s tloušťkou se izolační schopnosti pochopitelně zvyšují).

Jistota stavebních otvorů

Stavebními překlady jsou myšleny především nosné stavební části, umístěné nad stavebními otvory a určené k přenosu síly tlaku do okolních zdí, nosných konstrukcí sloupů atd. Vyrábějí se také nenosné stavební překlady, které se umísťují ve vnitřních částech objektů, nad dveře a jiné otvory v příčkách, tedy nenosných konstrukcích objektů. Používají se překlady železobetonové, keramické, pórobetonové, štěrkocementové a cihelné. V cihelných stavbách se aplikují například překlady Porotherm KP Vario 100 až 175 a KP Vario 200 až 350. Překlady KP Vario do délky 1 750 mm včetně jsou navrženy jako plně samonosné, bez potřeby spřahování (spolupůsobení) s ostatními konstrukcemi. Proto jsou robustnější než delší překlady Vario.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !
Roubenka jako ze starých časů Romantické bydlení v hausbótu Bydlení s nejmodernějším komfortem

Jsou symetricky vyztuženy, lze je tudíž použít i „vzhůru nohama“. První uvedené překlady sestávají z cihelných tvarovek, betonu a ocelové výztuže, mají rozměry (š x v x d) 125 x 238 x 1 000 až 1 750 mm s hmotností na jednotku plochy 225 kg/m2, druhé se dodávají v délce 2 000 mm (a delší) a z důvodu snížení vlastní hmotnosti a zvýšení celkové únosnosti jsou navrženy jako tzv. překlady spřažené. Vyrábí se s rozměry 70 x 238 x 2 000 až 3 500 mm, odstupňovanými po 250 mm.

Hmotnost na jednotku plochy činí 286 kg/m2. Kromě toho se používají také keramobetonové, tepelně izolované překlady KP Vario pro venkovní rolety a žaluzie v délkách od 1 až po 3,5 m, vhodné pro jednovrstvé zdivo bez zateplení o tloušťkách od 365 mm do 500 mm nebo v objektech s vnějším zateplením, tedy na vnitřní nosnou část obvodové stěny o tloušťce 240 nebo 300 mm. 

Řez stropní konstrukcí z komponentů KM Beta. Monolitická deska nad tvarovkami musí být před betonáží vyztužena svařovanou sítí kari.

Nad okna a nad dveře

Výrobce cihelného stavebního systému Heluz nabízí keramické překlady vhodné pro vnější i vnitřní stěny. V sortimentu najdete překlady nosné a ploché. V obvodových stěnách se z důvodu zvýšení tepelněizolačních vlastností překlady kombinují s izolantem o tloušťce min. 90 mm. Nosné překlady Heluz 23,8 se vyrábí v délce od 1 do 3,5 m v modulu po 250 mm. Překlad je plně staticky únosný, takže po osazení do cementové malty ho lze přímo zatížit bez nutnosti podepření v montážním stavu, nadezdívky a nadbetonování. Nosné žaluziové a roletové překlady Heluz najdete v šířkách 365, 380, 400, 440 a 490 mm a výšce 238 mm. Překlady tvoří schránku pro osazení venkovních rolet nebo žaluzií. V systému Profiblok (KM Beta) najdete překlady délek 1 000 až 3 500 mm (odstupňované po 250 mm), s výškou 71 a 238 mm a šířkou 70, 115 a 175 mm.

Přesnost bílých kvádrů

Nosné překlady Ytong NOP jsou pórobetonové prvky armované betonářskou výztuží. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu z přesných tvárnic Ytong v nosných i nenosných stěnách. Platí, že překlady se nikdy nezkracují ani se neupravují jejich průřezy, jsou určeny k přímému zabudování. Výrobce (Xella) je nabízí v šířkách 200, 250, 300 a 375 mm, jednotné výšce 249 mm a délkách 1 300, 1 500, 1 750, 2 000 a 2 250 mm.

Kladou se do maltového lože a při montáži je třeba dbát na jejich správnou polohu. Pro orientaci jsou na čelech překladů šipky, které směřují k hornímu líci překladu. Na spodní ploše překladu je pak uvedena únosnost v kN/m. Nespornou výhodou je přesnost montáže a eliminace mokrého stavebního procesu.

text: Petr Saulich, foto: archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem