Dům je z hlediska spotřeby elektřiny nenasytným žroutem a k naprosté spokojenosti vyžaduje stovky metrů kabelů, rozvodů, přesně dimenzovaných jističů, proudových chráničů, pojistek, spínačů, zásuvek atd.

Stavařina je nekompromisní, v souvislosti s elektřinou zvlášť. Vyžaduje garance, a ty mohou poskytnout výhradně oprávněné, autorizované osoby. Architekt, projektant, revizní technik. Takzvaná „šťáva“ (elektrický proud) vždy teče ve zdi a ze zdi. Normamia pravidly se tudíž musejí řídit nejen specializované firmy, ale všichni, kdo tak či onak přicházejí s elektřinou do tyku. Počínaje výrobci zařízení a uživateli elekrospotřebičů konče.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Kontroly a revize elektrozařízeníZ hlediska legislativy

V prvé řadě jde o elektrické instalace (zde platí příslušné ČSN, zvlášť soubor norem ČSN 33 2000. Verdiktem je, že po dokončení jakýchkoli instalačních prací musí následovat výchozí revize, jejímž dokladem je Zpráva o výchozí revizi.

A pak je tu velmi pestrá škála výrobků (Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění a Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí). Všechny výrobky, tedy každá část elektrického zařízení, která je v elektrické instalaci použita, musí vyhovovat příslušným, zpravidla harmonizovaným normám na daný výrobek. To stvrzuje doklad výrobce „ES prohlášení o shodě“ a značka „CE“.

Kromě jiného platí, že…

◗ všechna elektrická zařízení (EZ) musí odpovídat charakteristickým vlastnostem prostoru, v němž jsou umístěna, a vydržet bezpečně namáhání a působení vnějších vlivů, jimž mohou být vystavena (jinak je nutné dodatečné opatření v rámci celého zařízení)
◗ pro zřizování rozvodů a EZ musí být použity vhodné materiály, práce musí realizovat pracovníci s odpovídající kvalifikací, EZ musí být nainstalované v souladu s pokyny výrobce, charakteristické vlastnosti EZ se nesmějí během montáže porušit
◗ před uvedením do provozu a po každé změně či rozšíření musí být EZ prohlédnuto a přezkoušeno, ke každému novému EZ musí být dodavatelem předána dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu, revize i výměnu jednotlivých částí, příp. další rozšiřování zařízení
◗ zaznamenány musí být všechny změny EZ odlišné od původní dokumentace (v průběhu či před uvedením do provozu)

Jistí to vyplněný formulář

Funkčnost a bezpečnost EZ musí být pravidelně kontrolována. V bytových objektech je interval revizí 5 let, v kratších lhůtách probíhají kontroly v prostorách, kde působí vnější vlivy (prádelny, sauny, bazény). Revize se auto maticky vztahuje na všechny úpravy elek troinstalace. Vynecháme-li mimořádné kontroly elektrospotřebičů, hromosvodů, elektroinstalace, pak existují dva základní typy – výchozí revize elektroinstalace (VRE) a pravidelná revize elektroinstalace (PRE). VRE se týká elektrospotřebičů, hromosvodů, elektroinstalací po rekonstrukci nebo po vybudování nové instalace. Stavíte-li rodinný dům, pak výchozí elektroinstalační kontrola tvoří nedílnou součást podkladů pro kolaudaci a pro připojení elektřiny rozvodnými závody. PRE se provádí ve lhůtách stanovených prováděcím předpisem.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Made in China s následky

Elekro v domě ovšem rozhodně nejsou jen kabely, dráty a jističe. Hovoříme-li o povinných i jakýchkoli jiných revizích, ty se svým způsobem vztahují i na domácí nebo domovní služebníky, které najdete pod stromečkem nebo si je natěšeni přinesete v krabici. Tedy na elektrospotřebiče.

Nejvíce elektrospotřebičů (snad kromě dílny) najdete v kuchyni. Pravidelné revize jsou zde samozřejmé.Všechna ta „vrtítka a točítka“, napojená pohyblivými elektropřívody (šňůrou s vidlicí) k rozvodům (zastrčené do zásuvky) a sloužící k vrtání, broušení, letování, bourání a k dalším bohulibým činnostem, při nichž přístroj držíte v ruce, jsou výhradně ve vaší režii. Může to probíhat podle scénáře: levně koupil, spontánně zapojil, nadšeně použil, a pokud nevyhořel – možná příště. Elektrospotřebiče si lze ovšem pořídit i v kamenných a značkových obchodech.

Od praček přes mrazáky a mikrovlnky až po zmíněná „vrtítka“. V obou případech je nutné (vhodné) zajímat se o přiložené certifikáty, garance. Větší jistota, chudší peněženka Revize elektroinstalace nebo EZ či rozvaděče v bytě vyjde zhruba na 800 Kč. Totéž v rodinném domě stojí o 300 Kč víc.

ELEKTRIKÁŘ S RAZÍTKEM

Profík v oboru, absolvent speciálního kurzu a následné – zde vskutku odborné a hlavně úspěšně složené – závěrečné zkoušky. Žádný (s prominutím všem jmenovcům) „Fanda, co se vyzná v drátech“. K předepsaným kritériím kromě jiného patří: vyučen v elektrotechnickém oboru a alespoň 7 roků praxe, nebo úplné středoškolské elektrotechnické vzdělání a alespoň 5 roků praxe, nebo vysokoškolské elektrotechnické vzdělání a alespoň 3 roky praxe. Najdete je například na www.revizaci.cz. Volejte a shánějte v každém případě. Nejde (samozřejmě, že také jde) jen o ten papír pro pojišťovnu. Jde o garance bezpečného provozu, tedy klidného života.

Je to poměrně jednoduchá matematika (spíše počty): Jisticí obvod – 50 až 100 Kč, hromosvod od 350 Kč, 20 ks spotřebičů, myšleno ručního nářadí – kolem 1 500 Kč, nad uvedený počet se bere od kusu v rozmezí 35 až 70 Kč. Vystavení revizní karty nebo označení spotřebiče energetickým štítkem na každý jednotlivý kus činí kolem desetikoruny. Zděná trafostanice si žádá 6,5 tisíce, vystavení revizní zprávy 550 Kč a přihláška elektroměru (myšleno přípojka k ČEZ, PRE aj.) vyjde na tisícovku a výše. Konkrétnější informace samozřejmě získáte na internetu nebo přímým dotazem u poskytovatele zmíněných služeb.

text: Petr Saulich, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem