Ve druhé vlně kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,4 miliardy korun. Druhá vlna také slibuje řadu dalších změn, které se z hlediska žadatele jeví vesměs jako výhody oproti předcházejícím pravidlům a požadavkům na dotace. 

Kotlíkové dotace pro občany administrují krajské úřady. Na nich také záleží, kdy vyhlásí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro občany. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje.

Mezi největší a z hlediska žadatele nejzajímavější změny patří to, že občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7 500 Kč. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun. Nově není třeba realizovat mikroenergetická opatření, například dílčí výměnu oken či zateplení střechy. Nově také dotace proplácí i některé vedlejší náklady související s pořízením či provozováním otopné soustavy.

Novinkou je také zavedení stropů na rozdílné technologie nových zdrojů. Limity jsou cílené na to, aby žadatelé dostali nejvyšší příspěvek na vytápění využívající obnovitelné zdroje v automatickém provozu. V kotlíkových dotacích už není umožněna podpora uhelných kotlů. Důvodem je, že „zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 % ze všech podaných žádostí“, uvádí ve svém komentáři k druhé vlně kotlíkových dotací ministr životního prostředí Brabec. Pro kombinované kotle na uhlí a pelety byl zaveden limit 75 000 Kč. Tímto opatřením MŽP nastartovává plánovaný odklon od vytápění uhlím.

Dotaci ve výši až 127 500 Kč tedy získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete i na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace.

Přehled dotačních limitů je popsán v tabulce níže. Žadatel se řídí oběma limity. V praxi to znamená, že pro částky uznatelných nákladů pod cca 100 tisíc Kč bude určující především maximální % dotace, pro částky nad tuto hranici budou určující maximální limity v korunách. U různých typů zdrojů jsou tyto výpočty rozdílné.

Přehled dotačních limitů

Text: Stojan Černodrinski, Foto: Archiv

logo MessengerPoslat Messengerem