Roubené domy či sruby s maximálním využitím přírodních surovin a minimální spotřebou umělých materiálů si i u nás  vydobyly opodstatněné místo. Byť stále převažují zahraniční projekty, kvalitní produkci už nabízejí i tuzemští dodavatelé.