Zábradlí je opticky nejvýraznějším prvkem schodiště, zároveň plní důležitou bezpečnostní funkci. Jaká jsou vlastně pravidla pro jeho správnou instalaci?

Schodiště v obytném domě ve většině případů překonává výšku, z níž by byl pád nebezpečný. Z toho důvodu je nutné vybavit jej zábradlím. Tento především bezpečnostní prvek se ale zároveň významně podílí i na estetice celého schodiště. Bezpečnostní kritéria musí být bezpodmínečně splněna - už kvůli kolaudaci. Estetika by měla tedy být až na druhém místě, přesto zde zbývá poměrně velký prostor pro nápaditá a vkusná řešení.

Potřebujete radu do INTERIÉRU? Zeptejte se v PORADNĚ ZDE.

Nerezové zábradlí se hodí do většiny moderních interiérů a výborně si rozumí se dřevem i sklem (KMK DESIGN).Stavební úřad při kolaudaci mimo jiné posuzuje zábradlí na základě vyhlášky č. 137/1998 Sb, O obecných technických požadavcích na výstavbu. Základními požadavky na zábradlí z jejího pohledu jsou především výška zábradlí, vzdálenost mezi výplněmi zábradlí a také jeho pevnost. Jde hlavně o bezpečnost, argumenty typu, že jde o vaše soukromé zábradlí, u úředníků neobstojí.

Jistota pevného zábradlí

Schodišťové zábradlí nejen brání pádu, ale zároveň slouží jako opora a usnadňuje chůzi po schodech, a to nahoru i dolů. Musí být proto pevné, dobře ukotvené a dostatečně vysoké (v souladu s normou). Předpisy také pamatují na výplně zábradlí, které musí zabránit možnému propadnutí malých dětí. Z tohoto důvodu je nejlepší svislé členění, protože po prvcích vodorovného členění by mohlo dítě snadno vyšplhat a přepadnout. U svislého členění je však potřeba dodržet menší šířku rozestupů mezi jednotlivými tyčemi než 11 cm, aby mezi nimi malé dítě nemohlo prostrčit hlavu.

Tento problém vyřeší zábradlí s plochou výplní - může být zděná, dřevěná nebo z bezpečnostního či kaleného skla. Další možností je vytvořit výplň ze síťoviny, podmínkou však je, aby se do oka sítě nevešla ani špička dětského chodidla. Malé děti rády šplhají a obdobně jako u výplně podélnými prvky hrozí nebezpečí pádu do prostoru mimo schodiště.

Hrozí-li nebezpečí propadnutí, musí být u podlahy zábradlí opatřeno ochrannou lištou, nejméně 100 mm vysokou.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ

Počet sloupků

Platí pravidlo, že sloupky by měly být od sebe vzdáleny cca 1 metr. Počet sloupků se odvíjí od délky schodiště. Z estetického hlediska je vhodné umisťovat sloupky zábradlí do středu šířky nášlapu, takže vlastní rozteč je dobré přizpůsobit tomuto umístění. Zjednodušeně lze říct, že potřebujete o jeden sloupek víc, než je počet metrů vašeho zábradlí (má-li zábradlí
5 metrů, potřebujete 6 sloupků).

Pozor na sklo

Vzhledem k nutnosti dodržení ČSN 743305 svěřte výrobu a montáž skleněného zábradlí odborné firmě s dlouholetou tradicí, letitými zkušenostmi a dobrou referencí. Správná funkčnost a dlouhodobá životnost je zajištěna správným technickým návrhem a odbornou montáží.

Dokončení montáže schodiště Arké spočívá v přišroubování madla k horním úchytkám na sloupcích. Aku šroubovák usnadní práci (J.A.P.).Madlo na stěně

Schodiště, jehož výška nepřesahuje 50 cm, nemusí mít žádné zábradlí. Na přímé jednoramenné schodiště, které je uzavřeno z obou stran zdí, se instaluje na jednu stěnu madlo ve výšce zábradlí. Aby bylo možno madlo pohodlně užívat, mělo by být od zdi odsazeno alespoň o 40 mm.

Výška zábradlí

Aby zábradlí správně plnilo svoji funkci, musí mít dostatečnou výšku. Vychází se z průměrné výšky člověka, tj. 175 cm, a ideální je, když horní část zábradlí dosahuje ke spodnímu okraji hrudního koše. Norma předepisuje zábradlí vysoké 90, 100 nebo 110 cm, podle účelu a typu budovy. U rodinného domu se vychází z výšky volného prostoru vedle schodiště: do tří metrů vám bude stačit zábradlí vysoké 90 cm, nad tři metry musí být výška zábradlí 100 cm, při hloubce převyšujících 12 metrů se předepisuje zábradlí o výšce 110 cm.

Bezpečná madla

Zdálo by se, že se na madlech nedá nic zkazit, ale praxe dokazuje opak. Důležité je, aby jejich povrch byl hladký a bez ostrých hran a výstupků, protože i zdánlivě banální zachycení prstenem za madlo může skončit poměrně závažným poraněním. A když už hovoříme o úrazech, děti se rády na madlech vozí, což se v mnoha případech neobejde bez nepříjemných následků.

Proto se na madla instalují bezpečnostní prvky v podobě výčnělků, které klouzání znemožní. Tyto prvky musí být oblé a obvykle se instalují na zábradlí od 1,5 m délky. Při změnách sklonu by měla madla plynule navazovat a v případě, že jsou dutá, musí být jejich zakončení z důvodů bezpečnosti hladce uzavřeno koncovkami.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Opora pro děti

Z důvodu větší bezpečnosti se kvůli dětem doporučuje ještě jedno madlo instalované ve výši 40 až 70 cm. Dětskými madly bývají vybavené například mateřské školky, ale v rodinných domech jsou vhodná na hladká dřevěná schodiště, kde může dítě snadno uklouznout.

Kotvení zábradlí

Bezpečnost zábradlí se odvíjí od jeho stability, proto je nutné věnovat pozornost jeho ukotvení do stěn nebo do těla schodiště. Většinou jde o zabetonované kotevní desky, na které je potom prvek zábradlí přivařen.

V současnosti se ale častěji používá kotvení pomocí chemických nebo mechanických kotev, kde podporu tvoří spíše pevný kloub. U vodorovných kotvení venkovních zábradlí na balkonech a lodžiích se můžeme setkat i s posuvným kotvením, umožňujícím vlastnímu zábradlí dilatační pohyby způsobené teplotními změnami.

První krok při montáži madla zábradlí u stavebnicového schodiště Arké (J.A.P).U dodatečného kotvení prvků zábradlí je třeba dodržet konstrukční předpisy výrobců kotev. Jde jak o rozteče mezi jednotlivými kotevními šrouby, tak především o jejich vzdálenosti od okraje nosné konstrukce. U chemických kotev jsou tyto vzdálenosti obecně menší než u kotev mechanických. Dodržení vzdálenosti cca 45-60 mm od okraje, která je pro běžně navrhované kotvy minimální, je však často obtížně uskutečnitelné, a je nutno hledat jiné pozice podle konkrétní situace. To by však neměl provádět kutil, ale akreditovaný odborník.

Zábradlí svépomocí

Jednou z možností, jak vyřešit zábradlí v domě, je koupit si hotovou stavebnici zábradlí. Stavebnice je navržena tak, aby ho mohl namontovat běžně zručný kutil. Jednotlivé komponenty vzájemně pasují a není zapotřebí je jakkoliv upravovat. Jedinou nezbytností je zakrácení délky madla na přesnou míru a dále lanek či prutů pro výplň. Stavebnicová varianta je výhodná zejména z finančních důvodů, zábradlí přitom vypadá hezky.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem