Zábradlí je opticky nejvýraznějším prvkem schodiště, zároveň plní důležitou bezpečnostní funkci. Jaká jsou vlastně pravidla pro jeho správnou instalaci?