Když jsme v Loděnici u Berouna hledali ulici Na Výsluní, ani místní nevěděli kam nás poslat. „Zkuste to nahoře na Hůrce,“ poradil nám jeden starší pán, „tam se teď stavějí nové baráky.“ A měl pravdu.  Na jihozápadním svahu, jak místní říkají na Hůrce, a dnes v ulici Na Výsluní, je řada krásných, moderních a výstavních domů.

(Komerční prezentace)

Staré přísloví říká postav dům, zploď syna a zasaď strom. To všechno Martin Štýber, investor RD  v Loděnici u Berouna splnil. Nevíme přesně, v jakém pořadí toto přísloví naplnil, ale jedno víme zcela přesně. Dům se mu povedl na jedničku.

Jak se nám v úvodu setkání svěřil pan Martin Štýber i jeho žena paní Simona Fridvalská, se stavbou domu začali proto, že dosud žili každý odděleně a chtěli si pořídit společný domeček, mít společnou střechu nad hlavou a výhledově založit rodinu. Dnes v domě žijí společně s dvouletým synem Vašíkem.

Chtěli si postavit dům, ale měli také nějaký rozpočet, do kterého se museli vejít.  Pak už se začali bavit s architektem i stavební firmou na jaký typ domu se mohou v rámci daného finančního limitu dostat. Řekli, zkuste nám něco navrhnout, preferujeme věci typu jak šetřit energii, protože to je dnes moderní, navrhněte nám nějaký dům, aby byl energeticky co nejúspornější, ale aby to také splnilo naše požadavky, tedy i daný finanční rozpočet.

Dne 15. listopadu 2011 se poprvé koplo do země a 23. prosince téhož roku, tedy den před Štědrým dnem, se předávaly klíčky od hrubé stavby. (HELUZ)

Dali na radu i názor architekta

„Naše rozhodnutí ovlivnil architekt domu Ing. arch. Michal Prášil, jednak díky osobnímu přístupu, i tím, jak byly zpracovány studie budoucího domu. Respektive domů, protože jsme dostali dva návrhy na dva typy domů včetně jejich designů a celkového rozvržení. Po zvážení všech pro a proti, jsme se rozhodli pro variantu, která nám vyhovovala i v rámci našeho finančního rozpočtu“, říká ke strategickému rozhodnutí investor Martin Štýber.

Už během posuzování studie se hodně řešilo vytápění, aby se pokryly všechny parametry nízkoenergetického domu. V této fázi se již neuvažovalo o pasivním domě, protože v rámci finančního limitu již nebylo možné se na tento typ domu dostat. Zůstali tedy u návrhu nízkoenergetického, úsporného, cihlového domu, který také splňoval všechny jejich požadavky včetně finančních.

„Zaprvé se nám to líbilo designově, především návrh vlastního rozložení a uspořádání domu. Druhým faktorem proč jsme se takto rozhodli, byla varianta - nízkoenergetický návrh v kombinaci s novým typem cihly HELUZ Family 50. Ve finále jsme tedy již věděli, že se dům nebude muset zateplovat a přesto budeme mít parametry nízkoenergetického domu. A při tom se vejdeme do stanoveného finančního rozpočtu,“ dodává investor k rozhodování o volbě typu domu.

Ani architekt, ani stavební firma nedoporučovali jinou variantu než z jednovrstvého zdiva. „Zateplování se nám oběma v dnešní době zdá zbytečné, když existují zdící materiály, které umožňují nahradit zateplení a splnit podmínky nízkoenergetického domu. A navíc, když dům není zateplený, žije tak jak má, paropropustnost u zdiva je naprosto jiná, než, když je dům obalen izolací. Dům dýchá a je v něm zdravé bydlení. Jednovrstvé zdění je technologií, která se tak trochu vrací zpět, a navíc v současnosti splňuje tato technologie aktuální požadavky na levné, nízkoenergetické, moderní a zdravé bydlení“, říká k volbě zdiva z materiálů HELUZ projektant domu Ing. Arch. Michal Prášil.

Podle slov investora se při výstavbě domu neobjevily nějaké materiálové potíže. Potvrzuje to i rychlost zdění při dokončení hrubé stavby, ale i termín předání domu k nastěhování, který byl v srpnu 2012. (1) (HELUZ)

S cihlou HELUZ Family 50 bez zateplení

Na základě užitných vlastností materiálů HELUZ a především jejich tepelně izolačních parametrů nebylo nutné, aby investor spolu s architektem konzultovali svůj další postup s energetickým specialistou. Díky znalosti stavebních materiálů HELUZ, vlastního rozložení domu a celého komplexního návrhu pak velmi jednoduchým způsobem vypočetli předběžnou tepelnou ztrátu celého objektu – 6,9 kW.

Skutečná tepelná ztráta objektu v Loděnici u Berouna je 6,8kW. Podle dnešních norem na přidělení štítku budovy se tedy jedná o nízkoenergetický dům, který je zařazen do skupiny A.

Martin Štýber hned od počátku komunikoval a spolupracoval se společností Progress project. S touto Prostějovskou společností, reprezentovanou projekt manažerem Davidem Musilem, spolupracuje dlouhodobě architekt Ing. Arch. Michal Prášil. Progress project s.r.o. je projekční a stavební firma a zaměřuje se na komplexní návrhy a realizace budov převážně v nízkoenergetickém a pasivním standartu. Hlavní objem jejich stavební produkce představuje výstavba rodinných domů na klíč, výstavba bytových domů a průmyslových staveb. Firemní motto je „Žijte aktivně, bydlete pasivně“.

Ing. Arch. Michal Prášil je absolvent oboru Architektura a stavitelství na fakultě stavební ČVUT. Samostatně se v oboru pohybuje 6 let a ve své tvorbě se věnuje komplexním návrhům občanských, bytových staveb – převážně však rodinných domů a jejich interiérů. Při své práci rád používá přírodní materiály – dřevo, kámen.

„Snažím se tvořit jednouché objemy hmotově i konstrukčně. Při komunikaci s klientem vsázím na vzájemnou důvěru a osobní přístup.“

VIDEO: 5 důvodů pro moderní cihelný systém HELUZ

Vyplácí se, když je stejný dodavatel projektu i stavebních prací

Vyprojektování si vzal na starosti Ing. Arch. Michal Prášil a vlastní výstavbu domu svěřil investor společnosti Progress project s.r.o. a jak sám říká, „vše bylo o nějakém vzájemně prospěšném vztahu, o vzájemné důvěře. Bylo to pro nás prakticky i obchodně daleko zajímavější, nechat si udělat projekt od stejného člověka, který dělal i studii a byl u toho ten samý člověk, co zajištuje i fyzickou realizaci domu.“

Příprava stavby trvala čtvrt roku. To se i lidé lépe poznají a často i sblíží, což se nakonec promítne do vlastní a v tomto případě i bezproblémové realizace stavby. Nebyl tedy potřeba ani žádný stavební dozor, protože se vše řešilo bezprostředně, při realizaci dílčích úseků stavby.

Dne 15. listopadu 2011 se poprvé koplo do země a 23. prosince téhož roku, tedy den před Štědrým dnem, se předávaly klíčky od hrubé stavby.

Podle slov investora se při výstavbě domu neobjevily nějaké materiálové potíže. Potvrzuje to i rychlost zdění při dokončení hrubé stavby, ale i termín předání domu k nastěhování, který byl v srpnu 2012. (1) (HELUZ)

S HELUZem za tři týdny vyzděno

To znamená, že za pět týdnů bylo vše dokončeno z pohledu zdiva a krovů. Dům byl pod folií, ale nebyla ještě položena střešní krytina. Vlastní zdění zabralo rekordní tři týdny. Podle vyjádření Davida Musila „veškeré zdění šlo velmi rychle také proto, že se použila místo malty zdící pěna.“

„I když to je již několik let co se dům stavěl, pamatuji si to datum do dnes, protože ta výstavba probíhala opravdu neskutečně rychle“, dodává k rychlosti výstavby investor domu Martin Štýber.

Jak jsme se od investora i architekta dozvěděli na veškeré zdivo, včetně zdící pěny byly použity materiály HELUZ.

Obvodové a nosné zdi byly zhotoveny z tvárnic HELUZ Family 50, příčky z cihel 11,5. Stropní konstrukce z keramických stropních panelů HELUZ, na překlady byly použity systémové překlady taktéž od společnosti HELUZ  (HELUZ překlad plochý a HELUZ nosný 23,8).

Investor i architekt se pro tyto materiály rozhodli proto, že se na veškeré zdivo dal použít Komplexní stavební systém HELUZ, který splňuje parametry pro budoucí nízkoenergetický dům.

Projektant i stavební firma upřednostňují materiály HELUZ na stavbu nízkoenergetických domů

Realizační firma Progress project s.r.o., měla a má s materiály HELUZ velmi dobré zkušenosti. Upřednostňují jejich výběr na stavbu domů pro jejich výborné tepelně izolační vlastnosti i pro snadné získání parametrů nízkoenergetického domu z jednovrstvé konstrukce. (HELUZ)Investor se v průběhu stavby již nezabýval nějakými dílčími záležitostmi, jestli je něco lepší nebo levnější. Vše bylo v rámci spolupráce a na doporučení architekta i realizační firmy Progress project s.r.o., která měla a má s materiály HELUZ velmi dobré zkušenosti. Upřednostňují jejich výběr na stavbu domů pro jejich výborné tepelně izolační vlastnosti i pro snadné získání parametrů nízkoenergetického domu z jednovrstvého zdiva.

Za celou dobu co společnost Progress project s.r.o. domy realizuje, neměli s materiály HELUZ žádné problémy. Stejný názor má i investor, který nemůže říci, že by se při výstavbě domu objevily nějaké materiálové potíže. Potvrzuje to i rychlost zdění při dokončení hrubé stavby, ale i termín předání domu k nastěhování, který byl v srpnu 2012.

Při rozhodování jaký dům by si dnes pan Martin Štýber chtěl postavit, odpověděl by obdobě, jako když se rozhodoval v roce 2011. „Vše by záleželo na financích, podle toho v jaké finanční situaci bych byl, a jaký bych měl rozpočet na jeho pořízení. Určitě bych znovu chtěl jít minimálně do nízkoenergetického domu, a když by byl dostatek peněz, tak i do stavby pasivního domu. Má to spoustu výhod a v kombinaci pasivní dům a inteligentní domácnost je dnes velmi moderní. To bych asi dnes řešil při rozhodování jaký dům v dnešních podmínkách postavit.“

Investor by stavěl jen dům z cihel a nízkoenergetický zase z cihel HELUZ Family 50

Kdyby se dnes někdo investora ptal jaký dům a z jakého materiálu postavit doporučil by každopádně cihlový dům. Konkrétněji řečeno minimálně nízkoenergetickou stavbu postavenou z cihel HELUZ Family 50, které zvládnou požadavky na tento typ stavby. Když se známí Martina Štýbera ptají z čeho postavit dům, říká jim, aby si vybrali tuto cihlu i proto, že dům není nutné zateplovat a přitom splňuje všechny požadavky moderního, levného a zdravého bydlení.

Parametry budovy

Název stavby:  NOVOSTAVBA RD Loděnice u Berouna

Projektant:  Ing. Arch. Michal Prášil

Stavební firma: Progress project  s.r.o. (Prostějov)

Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP nejde o pasivní RD kWh/(m2a)

Spotřeba energií na vytápění a teplou vodu je do 43 kWh/m2 a rok

Energetická náročnost budovy (dle PENB): A – mimořádně úsporná

Zařazení: Nízkoenergetický dům

Skladba konstrukce: Jednovrstvá, bez zateplení

Použitý materiál HELUZ: Typ cihel na obvod - HELUZ Family 50;  příčky: HELUZ 11,5; stropy: keramické stropní panely HELUZ; keramické překlady HELUZ 23,8 a HELUZ překlad plochý.

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem