Dnes si lze jen těžko představit, že by pokrývačská či tesařská firma dodala střechu, aniž by její součástí nebyla parozábrana a pojistná hydroizolace. Tato ryze technická věc je natolik známá, a bezesporu důležitá, že ji nikdo nezpochybňuje. V oblasti montáží oken tomu tak zdaleka ještě není. Hydroizolační a parotěsné zábrany jsou pro mnohé montážní firmy stále velké tabu, a tak se i nadále vesele pění v domnění, že jen takto je to správně. Nicméně určitý rostoucí kvalitativní trend tu je, a to díky vzdělanějším a zvídavějším investorům.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Stejně jako u zmíněných střech by bylo ideálním stavem, pokud by kupující při objednávce oken dostal od dodavatele férovou cenu včetně plnohodnotné a kvalitní montáže – tedy zabudování výrobku tak, aby nedocházelo k průniku hnaného deště do spáry mezi okenním rámem a ostěním ze strany venkovní, a průniku vodních par ze strany vnitřní. Toto nakonec již tři roky vyžaduje technická norma ČSN 74 6077. A protože život není ideální, nejsou ideální ani cenové nabídky dodavatelů oken. V nich investor dostane vyčerpávající data o produktech, což je zajisté v pořádku, ale o tom, jestli budou nová okna nainstalována do stavby v souladu s platnou technickou normou, nebývá v nabídkách, až na výjimky, ani čárka.   

Když skrz spáru proteče voda. (Zdroj: tremco illbruck)

Vyplatí se vědět víc

Protože normované zabudování oken není realizačními firmami prováděno automaticky, vždy se vyplatí vědět o problematice více a nespoléhat jen na informace od dodavatelů. Shrňme si tedy, co při výběru nových oken určitě nenechat bez povšimnutí a co nekompromisně vyžadovat.

Dodatečná aplikace exteriérové hydroizolační fólie Twinaktiv (Zdroj: tremco illbruck)Montáž oken zdarma. Oblíbená obchodní finta nejednoho prodejce oken. Nic není zadarmo, a pokud to obchodník v nabídce nabízí, zpozorněte. Obvykle se totiž jedná jen o základní montáž, tedy vsazení okna do otvoru, ukotvení a vypěnění spáry. Tím to pro montážníka končí. Vše ostatní, jako je hydroizolační a parotěsné zajištění spáry membránami a zednické zapravení se konat nebude. A pokud to budete zpětně vyžadovat, tak pochopitelně za příplatek. Zde je důležité upozornit, že dolepení exteriérových hydroizolačních a interiérových parotěsných membrán na již zabudované okno tak, aby membrány spolehlivě fungovaly, může být náročnější! Běžně se membrány na okenní rám aplikují ještě před vsazením celku do otvoru a poté se již pouze dolepí na ostění a zapraví pod omítku.

Souhlasit či nesouhlasit s parotěsným provedením spáry? Velmi zajímavá formulka stojící nejčastěji na konci cenových nabídek. Někdy bývá již dopředu škrtnuté „souhlasím“. Jestliže kupující není dostatečně informován o normované montáži oken, nechá si od prodávajícího „poradit“, jaké slovo škrtnout. Pokud se dodavatel nechce zabývat normovaným ošetřením spáry, bude kupujícího přesvědčovat, že tato část montáže není důležitá, a proto je lepší „nesouhlasit s parotěsným provedením spáry“. Okno bude namontované pouze na PUR pěnu. Při jakékoliv budoucí reklamaci, například když skrze spáru zateče dešťová voda, má kupující smůlu, protože ve smlouvě nesouhlasil s normovaným zabudováním.

Normovaná montáž pouze do novostaveb. Častá argumentace dodavatelů oken. Věc se má tak, že namontovat okno dle normy do novostavby je zcela logicky jednodušší než u výměny starého okna za nové. V nově stavěných domech jsou dnes používány přesné stavební materiály, spáry mezi rámem okna a ostěním jsou obvykle stejnoměrné a čisté. Aplikace hydroizolačních a parotěsných membrán a jejich zapravení je snadnější. U nových domů se rovněž nabízí použití komprimačních pásek (typicky illmod Trio+), jež nahrazují klasickou PUR pěnu i membrány. Nicméně není pravda, že do rekonstrukcí nelze vsadit okno a normovaně jej zabudovat. Jistě, pro realizační firmu je to náročnější vzhledem k obtížné předvídatelnosti kvality ostění a šíře spáry. U standardní výměny zdvojeného okna za nové plastové do cihlového domu však zásadní problém nebývá. Systém s použitím PUR pěny jako tepelného izolantu a interiérové parotěsné a exteriérové hydroizolační fólie s perlinkou funguje naprosto bezpečně.

PUR pěnu je vždy nutné chránit před vodou, vlhkem a UV zářením. (Zdroj: tremco illbruck)

Tahle PUR pěna zvládne všechno. Čas od času přijdou různí podnikavci se „zázračnou“ pěnou, kterou se snaží nabízet dodavatelům oken a montážním firmám. Argumentuje se vodotěsností, vzduchotěsností, často i UV odolností a bezpočtem certifikátů. Parozábrany a hydroizolace se údajně používat nemusejí. Bohužel se vždy jedná o zavádějící, ne-li přímo lživé informace. Zatím není známo, že by některý ze světových výrobců PUR pěn vyvinul produkt, který by výše zmíněnými vlastnostmi disponoval. Zcela jistě by takový izolační materiál byl revoluční a při práci mnohem efektivnější, leč nic takového není. Žádná PUR pěna není vodotěsná, ani UV stabilní. Naopak pokud není chráněna před denním světlem a není udržována v suchu, velmi rychle degraduje, rozpadá se a pozbývá svých tepelněizolačních vlastností. Zapravit zpuchřelou pěnu pod omítku je neštěstí. Nedostatečně izolovaná a chráněná spára mezi oknem a ostěním vede k prochládání rohů v interiéru, kondenzaci vodních par a vzniku plísní.

Argumentů, proč se vyhnout kvalitnímu zabudování oken, ze strany dodavatelů je, v nejrůznějších variantách, stále dostatek. Stejně jako u jiných částí stavby se určitě vyplatí vědět o stavebních postupech více a nespoléhat se jen na to, co se kde říká. Dnešní doba je velmi rychlá a rychlé jsou také změny, které přinášejí nové technologie a normy.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem