Domy lze dělit podle různých kritérií, mimo jiné i na jednopodlažní či vícepodlažní. Jednotlivá podlaží od sebe dělí stropní konstrukce, zajišťující také prostorovou tuhost stavby.

Vlastní nosná část stropní konstrukce úzce souvisí s celkovým konstrukčním systémem stavby. Zá­klad­ním požadavkem je dostatečná únos­nost a stabilita, stropní konstrukce by však měla splňovat i určitá estetická kritéria, garantovat schopnost tepelné a zvukové izolace i protipožární odolnosti a splňovat požadavky na stálé i na­hodilé zatížení.

Moderní stavebnictví je mimo jiné i o rychlosti a přesnosti. Tu garantují stavebnice kompletních konstrukčních systémů.Stropní konstrukce

K nejstarším stropům patří klenby z ka­mene či cihel a povalové nebo trámové stropy ze dřeva. Železobeton a ocel pak daly projektantům a stavbařům možnost tvorby rovných nosných stropů velkých rozpětí. Moderní stavebnictví už v praxi používá kompletní stavebnicové systémy - vylehčený keramický materiál, prefabrikované komponenty, panely a další. Všechny používané konstrukční prvky a systémy lze jednoduše rozdělit do skupin podle použitého ma­teriálu, podle způsobu použití nebo kon­strukčního uspořádání.

Více článků z rubriky STAVBA wwww.dumabyt.cz.

Plechové vlnkování

Základ stropní konstrukce tvoří stavební prvky (např. hurdisky) s armovací sítí (lze ji na místě vyskládat i z jednotlivých ocelových prutů).Ocelové profily nacházejí uplatnění spíše při stavbách technických a hospodářských objektů, ovšem v rekonstruovaných objektech jsou téměř nezastupitelné. S jejich pomocí se totiž bez demontáže zesilují původní dřevěné stropy. Stavebními prvky jsou v daném případě válcované profily a široké ohýbané ocelové profily, známé jako trapézové plechy. Prakticky se ocelové válcované profily používají ve spojení s dalšími stavebními produkty, jako jsou železobetonové desky, keramické hurdisky a další.

Válcované profily se zpravidla kladou v osových vzdálenostech 1,5 až 3,0 m, na ně se položí široké ohýbané profily s výškou vlny 3 až 8 cm a buď se realizuje monolitická betonová deska s armaturou, která ve finále zároveň zajišťuje celkovou statickou tuhost objektu, nebo lehký vyrovnávací zásyp s horní nášlapnou vrstvou. Montáž stropu nevyžaduje podpěry, je relativně rychlá a jednoduchá. Spodní část konstrukce může „maskovat" například sádrokartonový podhled s vloženou izolací. Dutinami v podhledu lze vést nejrůznější instalace.

Dělení stropů

- ocelové (z válcovaných nosníků, plechů a profilů)
- železobetonové (z desek, panelů, nosníků a vložek)
- keramické (z panelů, povalů, nosníků a vložek nebo nosníků a desek)
- pórobetonové (z desek, nosníků a vložek)
- dřevěné (trámové, fošnové a ze skládaných profilů)
- z jiných materiálů (skloželezobetonové konstrukce, prvky z expandovaného jílu)
- klenby (valené a přímé klenby, spíše v historických objektech)

Betonářské „železo"

V betonové plástvi nesmí být žádné kaverny, směs musí vyplnit všechny skuliny a mezery.Dráty a tyče se dodávají v průměru 4 až 50 mm (běžně do 32 mm) v délkách 6 až 14 m (až do 22 m). Sítě se zhotovují bo­dovým svařováním drátů a používají se mimo jiné právě do stropních betonových či keramických konstrukcí. Dráty mají průměr 4 až 10 mm s roztečí (jde o velikost pravoúhlých ok sítě) 50 až 300 × 50 až 300 mm. Běžné jsou rohože 2 × 3 m, 2,15 × 5 m, 2,40 × 6 m. Životnost železobetonové konstrukce určuje život­nost výztuže, proto se někdy používají ušlechtilé korozivzdorné oceli.

Existují i tenkostěnné stropnice různých tvarů, které jsou vyrobeny z tenkostěnných pozinkovaných plechů. Na větší rozpětí - až do 15 m - se pak používají prolamované nosníky nebo členěné nosníky. Dalším typem stropních nosníků jsou nosníky příhradové, rámové a kombinované. Jistou nevýhodou příhradových nosníků je právě jejich poměrně značná pracnost.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Nosníky a výplňové vložky stropních konstrukcí.Panely a desky

Jakmile se řekne železobeton, před očima vyvstane panelák. Tento typ stropních konstrukcí se však velmi dobře osvědčil i v individuální výstavě. Betonové konstrukce se dělí na montované, polomontované a monolitické. V montovaných se používají plné nebo vylehčené (s podélnými dutinami) stropní desky, což jsou ploché stropní dílce lichoběžníkového průřezu, jejichž šířka je zpravidla 30 cm.

Aplikují se při menším rozpětí, zhruba do 3 m. Panely se vyrábějí v šířkách 60 až 120 cm s použitím pro rozpětí větší než 3 m (6, 8, 12 m). Speciál­ním druhem stropních desek jsou pak velkoplošné spřažené desky Filigrán (po­lomontované stropy, kde deska vlastně plní roli ztraceného bednění pro realizaci monolitické desky). Existují i betonové vložky, nosníky, desky, konzolové desky a další montážní prvky.

Pravda o hurdiskách

V mnoha rodinných domech, zvlášť těch stavěných svépomocí, určitě na­jdete standardní stropní konstrukce z ocelových I profilů a stropních vložek Hurdis.V mnoha rodinných domech, zvlášť těch stavěných svépomocí, určitě na­jdete standardní stropní konstrukce z ocelových I profilů a stropních vložek Hurdis. Mnozí také pamatují na aféru kolem bortících se stropů garáží, prodejen a dokonce školních tříd, na mediální pranýřování výrobců, na pozastavení výroby s desítkami expertiz a na konečné rozuzlení celé anabáze, tedy na materiálovou satisfakci a nalezení skutečného viníka - špatný technologický postup montáže. Vše dnes řeší zpřísněné technologické předpisy.

Kvalitní montáž stropních panelů, desek, vložek nebo nosníků je zároveň garancí prostorové tuhosti stavby jako celku.Pálená keramika

Jedná se o prvky z keramického (cihelného) střepu, případně z keramobetonových nosníků, které zaujímají přední místo na trhu stavebních produktů (Wie­nerberger, Heluz). Prostor zde samozřejmě zůstal i pro kdysi zatracované stropní desky Hurdis, keramické povaly, pa­ne­ly, věncovky, nosníky a vložky (Po­rotherm, Supetherm). Ve všech případech jde o stavebnicové systémy, skládačky z dílčích komponentů s následnou betonáží. Wienerberger kupříkladu nabízí Porotherm strop, tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky, vyztuženými sva­řovanou prostorovou výztuží. Heluz má v nabídce kompletní keramický strop HELUZ MIAKO se stropními nosníky a vlož­kami stejného označení.

Můj dům doporučuje

Panely mohou tvořit samonosné příčky nebo obvodové stěny.Komplexní stavební systém z vrstvených nápojových kartonů: z recyklátu se vyrábějí deskové materiály, sendvičové a izolační panely, desky se používají jako obkladový materiál, podklad pro podlahové vytápění, jako ztracené bednění nebo jako součást konstrukcí z jiných materiálů. Panely mohou tvořit samonosné příčky nebo obvodové stěny. Systém se jmenuje Flexibuild a lze z něj postavit kompletní dům. Materiál se používá i na konstrukce podhledů a kleneb či jako součást konstrukcí podlah.

Výhody bílých stropů

Nosníky a výplňové vložky stropních konstrukcí má ve svém sortimentu i výrobce pórobetonových stavebních produktů Ytong. Nabízí však i stropní desky pro montované stropy, jejichž nespornou výhodou je okamžitá únosnost po uložení na místo a díky poměrně velkým rozměrům stavebních prvků i rychlost montáže. Desky PAD v jednotné šířce 59,8 cm s délkou 5 a 6 m a výškou 20 a 25 cm se používají do rozpětí maximálně 5,85 m. Z nosníků a stropních vložek se - podobně jako v případě „keramiky" - nejprve vyskládá rovina, na níž se pak nanese 5cm vrstva betonu, vyztužená ocelovou svařovanou (kari) sítí s oky 10 nebo 15 cm z profilu 6 či 8 mm.

Systém Velox

- stropy se betonují do předem připraveného bednění ze štěpkocementových desek
- stropní konstrukce může být z prefabrikovaných prvků s vklá­danými příhradovými nos­níky nebo vázanou výztuží
- pomocí bednicích desek Velox WSL lze vytvořit i rovné bednění pro betonáž klasické monolitické desky
- tloušťku a vyztužení (armatury) stanoví statik na základě přesných výpočtů

Na bázi dřeva a cementu

Konstrukční prvky se vyrábí i na bázi dřevní hmoty s přídavkem cementu a dalších přísad. Jedná se kupříkladu o dřevovláknité desky Heraklith, cementotřískové desky Cetris, štěpkocementové desky Velox, Durisol a další. Kromě použití v sendvičových konstrukcích nebo jako obkladového materiálu z nich lze zhotovovat třeba i věncovky (ztracené bednění věnců a překladů), ale i prosté desky jako ztracené bednění monolitických deskových stropů, případně lepené kazety jako ztracené bednění monolitických žebírkových stropů. Některé typy Cetris desek s perem a drážkou po obvodu slouží zároveň pro technologie suchých podlah.

text: Petr Saulich, foto: Jiří Vaníček a archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem