Ještě nedávno byl rozměr dlaždic 40 x 40 cm považován za velkorozměrový a jeho pokládka za prověrku řemeslných dovedností. Dnes nejsou žádným sci-fi ani obklady a dlažby s délkami v celých metrech. To ale neznamená, že problémy s velkými formáty už patří minulosti.

Čím větší plochu keramický obklad má, tím obtížnější je ho vyrobit. Vysychající hlína se totiž při vysokých teplotách ve vypalovacích pecích kroutí a deformuje. Technologie „postupného sušení“ a nahřívání, vkládání do pecí a vypalování (a chlazení) při určitém režimu je bez nadsázky vědou. Schopnost vyrobit pořádné velkoformátové obklady a dlažby má ostatně v Evropě jen několik málo továren, hlavně ve Španělsku a Itálii, natolik je tento proces složitý a náročný.

Tím ale komplikace s křehkými, rozměrnými deskami nekončí. Představte si keramický obklad o rozměru 1 x 2 metry s neuvěřitelně malou tloušťkou: stěnové obklady mají 4 mm a podlahové dlažby 6 mm! Takovéto obklady, resp. dlažby, nosí několik lidí na přísavkách. Stačí ale špatně synchronizovaný krok a obklad, jehož cena se může pohybovat v řádu tisíce korun, praskne nebo se rozlomí. Zafixovat takový obklad na zeď je další kumšt. Ani pokládka na zem není jednoduchá, dále se musí dodržet prakticky absolutní rovinnost a zvláštní technologie lepení, jinak se můžeme s drahým obkladem rozloučit. 

1) podkladní beton 2) spádová vrstva weber.bat opravná hmota 3) hydroizolace akryzol 1. vrstva 4) KERDI KEBA 200 5) hydroizolace akryzol 2. vrstva 6) dlažba 7) spárovací tmel weber. color comfort 8) weber.color silicon 9) obklad 10) lepicí tmel weber.for (dle velikosti obkladu/dlažby) 11) těsnicí pás weber.BE 14 12) hydroizolace akryzol 13) jádrová omítka 14) zdivo.Správný postup v 10 krocích

Základní podmínkou úspěchu je v případě velkoplošné dlažby dokonale rovný podklad.

1) Nejprve je tedy třeba pečlivě diagnostikovat stav podkladu. Přitom se neobjedete bez jeho pečlivého očištění.

2) Po vyčištění podkladu provedete celkovou důkladnou penetraci za pomoci penetračního a zpevňovacího přednátěru například weber. podklad A naředěného vodou, který se na podklad nanáší válečkem v jedné nebo dvou vrstvách podle savosti.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

3) Po penetraci podkladu si vyspravte případné výtluky opravnou cementovou hmotou například weber.bat opravná hmota a případné trhliny dvousložkovou hmotou weber.floor sešívač.

Víte, že

Velké formáty se hodí i do malých místností, protože menší počet spár pomáhá opticky zvětšovat prostor. Zdánlivě luxusní zboží tedy příjemně překvapí i majitele malých bytů, což je další z trendů posledních let. Kombinační možnosti a optické klady velkých formátů obkladů a dlažeb ale samozřejmě využijí také i majitelé velkoplošných bytů.

N04 – název kolekce záměrně napodobující image známé značky Coco Chanel, která ve svých parfémech dokázala spojit přírodní a uměle vyrobené komponenty. Dlažba N04 spojuje měkkost dřeva s leskem kovu, formát na obrázku je 30 × 90 cm (SIKO).4) Po sešití, opravách a penetraci podkladu přistupte ke znivelovaní podkladní vrstvy pomocí cementových rychleschnoucích samonivelačních hmot (weber.floor 4150 nebo weber.floor 4160) v tloušťkách, jež vám zaručí dokonalé povrchové srovnání plochy, na kterou budou kladeny velkoformátové keramické dlaždice. Na dvoumetrové lati nesmí být nerovnosti větší než 2 mm.

5) Pokud je dokonale srovnán povrch podkladu, přistupte k vlastnímu kladení a lepení dlaždic. K lepení velkých formátů dlaždic jsou nejvhodnější fluidní cementové lepicí tmely třídy C2TE – S1, snižují pracnost kladení dlaždic, zlepšují jejich celoplošné přilnutí k lepicímu tmelu a v neposlední řadě přinášejí i úsporu lepicích tmelů. (Mezi takové patří například weber.for profiflex 1000 LD, weber. for duoflex apod.)

Odborník radí

Miroslav Trnka, produktový manažer pro lepidla na obklady a dlažby, divize Weber

Základem úspěšného položení velkoformátové dlažby je správná diagnostika podkladu. Jeho pevnost a soudržnost a zároveň celkovou skladbu podkladních vrstev zjistíte buď sondou, nebo u novostaveb ze stavební dokumentace. Vyzrálost podkladu a jeho zbytková vlhkost musí být posouzena i ve vztahu k faktu, zda potěrem bylo zalito podlahové vytápění či nikoli. Zbytková vlhkost zaměřena CM metrem je předepsaná maximálně 2%. Pokud v podkladu objevíte trhliny, je třeba zjistit, zda jsou statické nebo smršťovací a případně podniknout potřebná opatření podle doporučení odborníků.

Novinkou loňského roku je luxusní série Marfi l s designem obkladů imitujícím mramor. Výjimečností je i formát obkladu 25 × 75 cm, který se hodí nejen do velkých koupelen, ale i do menších, kde výsledným efektem bude jejich optické zvětšení (SIKO).6) Lepicí tmely se po rozmíchání s vodou nanášejí pomocí zubových ocelových hladítek s vyššími velikostmi zubů – vzhledem k formátu a velikosti dlaždice.

7) Do naneseného fluidního cementového lepicího tmelu se vtlačí velkoplošné dlaždice a dokonale se vytlačí z mezivrství přebytečný vzduch a dlaždice se stabilizuje poklepem plastové nebo pryžové paličky.

Na co jsou spáry

Spáry mezi obklady či dlažbou měly především funkci vyrovnávat nepřesnosti a odchylky dané kvalitou dlaždiček a obkladů a výrobními postupy, které větší přesnost neumožňovaly. Moderní, tzv. rektifikované obklady jsou sice cenově náročnější, ale umožňují tzv. bezespárové spoje (resp. spára musí být menší než 1 mm).

Série Boulevard se vyrábí ve formátech 30 x 60, 60 x 60, 45 × 45, 60 × 90 cm, doplněných velkoplošným obkladovým dekorem ve tvar pohybující se duny ve formátu 40 × 60 cm (SIKO).8) Po nakladení a stabilizaci dlaždic zachovejte 12 až 48hodinovou technologickou přestávku pro uzrání lepicího tmelu podle jeho druhu.

9) Pak dokonale vyčistěte zbytky lepicího tmelu ve spárách mezi dlaždicemi a přistupte ke spárování dlažby pomocí spárovacích cementových hmot třídy CG2 WAr, kterou například reprezentuje spárovací hmota weber. color perfect.

10) Jakmile ukončíte spárování, celou plochu řádně očistěte molitanovou houbou s vodou. Plná zátěž správně zaspárované dlažby je po 24 až 48 hodinách.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem