Životnost pojistných hydroizolací je v poslední době velmi živé téma. Praxe totiž ukazuje, že až 70 % pojistných hydroizolací neplní svou funkci dlouhodobě. K tomuto výpadku obecně dochází v poměrně krátkém časovém intervalu.

Jde ovšem o proces, který je vzhledem k zabudování pojistné hydroizolace do střešní skladby skryt před našimi zraky. Zhoubná nemoc požírající plasty v zabudovaném stavu, která bez špetky slitování znehodnocuje jejich původní technické vlastnosti, se jmenuje proudění vzduchu. Paradoxem je, že proudění vzduchu v úrovni kontralatě (tzn. mezi pojistnou hydroizolací a krytinou) je pro funkčnost větraných střech životné důležité.

Kdo za to může a co s tím?

Může za to legislativa a jí nastavené zkušební metody posuzování pojistně hydroizolačních fólií, které jsou pro všechny výrobce povinné! Nastavené zkušební metody však nezachycují reálné prostředí, ve kterém jsou pojistně hydroizolační fólie umístěny, a tudíž ani faktory, které na pojistné hydroizolace negativně působí.

Druhým důvodem je šetrnost investorů, kteří v mnohých případech dávají přednost levnějším materiálům. Na počátku jsou totiž „všechny stejné“, neboť splnily požadavky vágně nastavených výrobkových norem. V okamžiku, kdy jsou ovšem vystaveny skutečným podmínkám a během realizace a po dokončení střechy reálně zatíženy všemi běžně působícími faktory, selhávají. Selhání spočívá v degradaci materiálových struktur a tím ztrátě vodotěsnosti. Taková pojistná hydroizolace je nám ovšem k ničemu. V době, kdy zaznamenáváme bezprecedentní nárůst cen energií, potřebujeme využívat na maximum do střech zabudovaných tepelných izolantů. Ty ovšem potřebují spolehlivou ochranu před povětrnostními vlivy.

Pokud ji nemají, mohou vlhnout a tím ztrácet původní tepelnětechnické vlastnosti. Následkem vlhnutí tepelných izolantů může být snižování jejich účinnosti, a tudíž nižší ochrana proti chladu. Mokrý svetr nás rovněž nehřeje, a je jedno, zda máme na sobě jeden, či dokonce dva. Spolehlivá ochrana tepelných izolantů před vlhkostí je základem funkční, energeticky úsporné střechy.

Zdroj: DÖRKEN

Nad rámec nařízených povinností

Je proto na každém výrobci ochranných fóliových systémů, jakým způsobem k výrobě přistoupí. Proto zodpovědní výrobci překračují rámec nařízených povinností a testují své výrobky mnohem preciznějšími zkouškami, které vystihují mnohem lépe prostředí, ve kterém jsou dlouhodobě zabudovány (ETA). DÖRKEN navíc disponuje 38letou zkušeností na evropském trhu výrobkovou řadou pojistných hydroizolací DELTA-MAXX, která v reálném prostředí odolává všem působícím faktorům bez ztráty původních technických vlastností.

Vzhledem k této zkušenosti rozšířil výrobce DÖRKEN v roce 2023 svůj výrobní program o zcela novou řadu výrobků s názvem DELTA-XX Plus. Jedná se o pojistné hydroizolace na stejné platformě jako DELTA-MAXX se sjednocenou zárukou na vodotěsnost 30 let!

DÖRKEN tím potvrzuje praxí ověřenou technickou stabilitu fóliových systémů DELTA, jejichž cílem je dlouhodobá spolehlivost.

Zdroj: DÖRKEN

Více o problematice, zkušebních metodách a filozofii společnosti DÖRKEN naleznete na www.dorken.cz.


Podle podkladů společnosti DÖRKEN

logo MessengerPoslat Messengerem