V roce 1941 založil inženýr Villum Kann Rasmussen nadnárodní korporaci VKR, mateřskou organizaci společnosti VELUX, a o necelý rok později navrhl moderní střešní okno VELUX, jež svou kvalitou a technologií nemělo do toho dne obdoby. Villumova idea vytvořit firmu, která by přirostla k srdci nejen jeho spolupracovníkům a zaměstnancům, ale i dodavatelům a zákazníkům, dala vzniknout organizaci, která zaměstnává přes 14.500 zaměstnanců. A díky svým kvalitním výrobkům i dobročinným aktivitám si získala pozitivní ohlas a reputaci po celém světě. 

(Komerční prezentace)

„Můj otec měl následující motto: Jeden experiment je lepší než tisíc odborných výpočtů. Když se v roce 1941 rozhodl osamostatnit se a založit vlastní firmu, dal v sázku všechno. Dnešní oslavy 75. výročí společnosti VKR jsou důkazem toho, že jeho experiment se mu vydařil,“ vzpomíná Lars Kann Rasmussen, bývalý předseda představenstva skupin VKR a VELUX a syn Villuma Kanna Rasmussena, vynálezce moderních střešních oken VELUX.

Villum Kann Rasmussen, zakladatel společnosti VELUX a vynálezce moderních střešních oken; zdroj: VELUX Česká republika

Villum Rasmussen se narodil na malém dánském ostrově Mandø. Již od dětství se pohyboval v severském prostředí s nedostatkem přirozeného denního světla. Brzy pochopil jeho význam na lidský organismus a možná i to hrálo roli v jeho volbě profesního zaměření na střechy a prosvětlení interiéru.

Základní kámen společnosti na výrobu střešních oken, světlíků a světlovodů založil dánský inženýr 1. dubna 1941 poté, co se již dále nechtěl podřizovat jiným a chtěl raději vzít svůj život i kariéru do vlastních rukou.

Nevyužitý prostor proměnil v bydlení

Nastavil si tedy cíl zkonstruovat takové střešní okno, které by bylo minimálně stejně kvalitní jako to nejlepší svislé okno. Taková byla jeho ambice, vypráví o svém otci Lars Rasmussen. Zdroj: VELUX Česká republikaVillum Kann Rasmussen reagoval na požadavky trhu po druhé světové válce, kdy docházelo k rekonstrukcím poničených domů a přeměně dříve nevyužívaných prostor na obytné. Díky nápadu prosvětlit půdní vestavby střešními okny přinesl lidem možnost, jak za málo peněz proměnit prostory, které do té doby sloužily ke skladování, v místo vhodné pro zdravý a spokojený život. Tak vznikla firma Rasmussen & Co., která se zaměřovala na prosklení střech.

Setkal se s architekty, kteří chtěli jiná střešní okna, než byla tehdy běžná. Taková, aby do nich nezatékalo a aby nerezavěla, tedy aby odstranil problémy, které v té době byly pro střešní okna typické a neodmyslitelné. „Nastavil si tedy cíl zkonstruovat takové střešní okno, které by bylo minimálně stejně kvalitní jako to nejlepší svislé okno. Taková byla jeho ambice,“ dodává o svém otci Lars Rasmussen.

První střešní okno patentoval Villum Kann Rasmussen v roce 1942 a tehdy světlíku – jak střešní okno v té době nazýval – dal název VELUX. Toto jméno vzniklo spojením začátku slova ventilation (ventilace) a latinského významu pro světlo, LUX. V roce 1945 pak přišel s převratným okenním pantem, který umožňoval otevírat střešní okno po jeho vodorovné ose.

Převratný design i technické provedení střešního okna VELUX umožnily proměnit nevyužité podkrovní prostory v místo pro zdravé bydlení; zdroj: VELUX Česká republika

Přebytky investujme do pomoci společnosti

Podle Rasmussena však úspěch firmy neznamenal pouze výrobu kvalitních a užitečných výrobků, ale také péči o zaměstnance a přínos společnosti. Villum Kann Rasmussen zastával myšlenku, že člověk má jen určitou spotřebu, a přebytek je tak vhodné nějak zužitkovat. „Jak otec říkal – víc než jeden steak denně nesníte. Spotřeba lidí má své meze, více už nechcete. Proč tedy nevrátit zisk z podnikání firmy zpět společnosti a nezkusit vykonat něco dobrého?“ vysvětluje Lars Kann Rasmussen.

V roce 1971 proto založil nadaci Villum Fonden, která společně s roku 1981 založenou VELUX Fonden byla určena ke sponzorování řady neziskových projektů. 

Za svého života založil Villum Kann Rasmussen hned několik nadačních fondů a v jeho stopách kráčejí i jeho nástupci. Skupina VKR v roce 1991 ustanovila zaměstnaneckou nadaci Employee Foundation, která se snaží pomáhat zaměstnancům procházejícím potížemi různého druhu.

„Založení zaměstnanecké nadace bylo podle mě velmi důležité. Vnímám to jako určité rozšíření cíle být modelovou firmou,“ dodává Lars Kann Rasmussen. Skupina VKR čítá v dnešní době přes 14 500 zaměstnanců a jejich spokojenost a podpora je pro firmu prioritou.

Lars Kann Rasmussen (vlevo) se svým otcem a zakladatelem společnosti VELUX Villumem Kann Rasmussenem (vpravo); zdroj: VELUX Česká republika

75. výročí světla v domovech

Hlavním posláním společnosti VELUX je přinášet denní světlo a čerstvý vzduch do domácností po celém světě. Což by se mohlo zdát jako překážka například v oblastech, kde lidé nemají přístup k elektrické energii.

VELUX se však spojil s veřejně prospěšnou společností Little Sun a neziskovou organizací Plan International a společně usilují o to, aby si lidé v oblastech mimo dosah rozvodných sítí v Zambii, Sieře Leone a Zimbabwe mohli svítit spolehlivě a za dostupnou cenu. Za každého ze svých téměř patnácti tisíc zaměstnanců zafinancovala VELUX Group jednu solární lampu určenou pro obyvatele Zambie, Zimbabwe a Sierry Leone. 

U příležitosti 75. výročí skupiny VKR udělí nadace VELUX také zvláštní dar na vědecké výzkumné projekty ve výši 20 milionů eur. Přispívá tak k původní myšlence zakladatele Villuma Kann Rasmussena být příkladem pro ostatní. „Nikdy si nesmíme myslet, že už jsme v cíli. Nastavme si vysokou laťku. Nabídněme zákazníkům hodně a přinesme jim ještě více,“ uzavírá Lars Kann Rasmussen. 

Zdroj: Tisková zpráva VELUX

logo MessengerPoslat Messengerem