Nedostupné půdní prostory a málo místa pod nimi. Dispozice, pro kterou se rozhodně nehodí klasické schodiště. Stálé vytahování a uklízení žebříku také po čase omrzí. Řešením mohou být stahovací schody.

Jejich montáž je velice jednoduchá a každý šikovnější kutil ji zvládne se dvěma pomocníky sám. Jak na to vám nyní ukážeme krok po kroku na příkladu schodů Lusso od firmy J. A. P.

Před montáží je nejdůležitější správně vybrat umístění a orientaci scho­dů.

Vlastní montáž schodů je velice jednoduchá.Před vlastní montáží je nejdůležitější správně vybrat umístění a orientaci scho­dů. Zkontrolujte také prostor nad stropem, kde budou schody umístěny, zda je v něm dostatek místa pro bezpečný vý­stup, abyste se tam pravidelně ne­tloukli do hlavy.

Vlastní montáž je velice jednoduchá a zcela bez problémů ji tři lidé zvládnou snadno a rychle.

Než se pustíte do práce

> Zkontrolujte, zda je prostor, do kterého budete ze schodů vstupovat, dostatečně vysoký, abyste se při výstupu neuhodili do hlavy.
> Na místě, kde budete schody montovat, nesmí být ve stropu žádné in­stalace a domovní rozvody, jako na­příklad elektřina, vzduchotechnika, klimatizace, voda apod., což by sa­mozřejmě vyžadovalo úpravu v po­době odklonu vedení či posunu umístění schodů.
> Při přípravě stavebního otvoru od­povídajícího rozměrům schodů ne­smíte nikdy porušit nosné prvky stropní konstrukce!

text: Adam Krejčík, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem