Ploché střechy jsou nedílnou součástí moderní architektury. Důvody pro jejich volbu ale nejsou jen estetické, čím dál více jde o otázku související s řešením nízkoenergetických a pasivních domů. Ale ať už jde o novostavby či rekonstrukce, ať už se jedná o střechy pochozí, nepochozí či zelené, jedno-, dvou- či víceplášťové, všechny by měly být kvalitně zatepleny.

Vyžadují to normy, ale především vysoké ceny energií. Izolace ploché střechy musí vydržet určitou zátěž, musí zamezit pronikání vlhkosti do obytného prostoru, musí odolávat klimatickým podmínkám, požáru a především zabránit unikání tepla do okolního prostoru. Proto jsme položili třem odborníkům na izolační materiály otázku: Jaké jsou možnosti, novinky a zajímavosti v oblasti zateplování plochých střech?

Ing. Mojmír Urbánek, výrobní náměstek CIUR, a. s.Ing. Mojmír Urbánek, výrobní náměstek CIUR, a. s.

Z hlediska našich systémů COMPRI® – zateplování různými druhy foukaných izolací – se zaměřujeme především na dvouplášťové odvětrávané střechy. V posledních několika letech jsme vytvořili celou řadu technologických postupů, které řeší různé způsoby provedení podle typu střechy. Vzhledem k tomu, že nejsme pouze prodejci materiálů, ale rovněž fi rma disponující vlastním realizačním týmem, tyto postupy máme i dlouhodobě (více než deset let) ověřené na vlastních realizacích.

V největším měřítku provádíme zakázky, kde se doplňuje na stávající vrstvu izolace (obvykle skelné vaty tloušťky 4 cm) nová vrstva foukané celulózové izolace Climatizer Plus® nebo minerální foukané izolace Climastone®. To ovšem znamená především dobrý průzkum skutečného provedení, kontrolu detailů (zejména v místech prostupů vzduchotechniky a šachet) a revizi nebo i komplexní opravu vodotěsné vrstvy střechy. Důležitou součástí realizace je rovněž zhodnocení funkčnosti původního systému odvětrání střechy. To je jedním z podstatných předpokladů pro dlouhou životnost provedených oprav zateplení. V meziplášti není možné provést případné parotěsné úpravy stropních částí dodatečně, to znamená, že je třeba veškerá rizika spojená s kondenzací vodních par řešit funkčním odvětráním. V rámci toho renovujeme původní otvory, doplňujeme aktivní větrací hlavice nebo odvětrávací komínky v souladu s výpočty.

Otvory pro odvětrání zároveň poslouží k doplnění izolace. Ta se nedoplňuje na celou výšku původní mezery, ale ponechává se mezera 2–4 cm pro zajištění celoplošného odvětrání. Toto řešení zaručuje zachování dobré kondice střešního pláště na další desítky let. Často toto řešení zpětně provádíme jako ochranu proti kondenzátu i na střechách, kde byla provedena změna dvouplášťové střechy na jednoplášťovou a zateplení se umístilo těsně pod novou hydroizolační vrstvou na horním plášti. Celulózová foukaná izolace je v těchto případech obzvláště vhodná, jelikož velmi rychle transferuje vlhkost a zachová v kombinaci s odvětráním meziplášť suchý a funkční. 

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Ing. Petr Vacek, manažer technické podpory společnosti IsoverIng. Petr Vacek, manažer technické podpory společnosti Isover

Společnost Isover nabízí nejširší sortiment izolačních materiálů z minerální vlny a polystyrenu pro různé aplikace. Díky tomu vyvíjí neustále nová systémová řešení zateplení. V systémech pro zateplení ploché střechy můžeme využít bílé i grafi tové pěnové polystyreny, nenasákavé extrudované polystyreny, protipožární čedičové vlny a dále pak speciální minerální vlny do vegetačních střech. Zajímavá je rozšířená nabídka materiálů pro vegetační střechy. Nabízíme panely pro přímé pěstování rostlin, dále pak panely se zvýšenou pevností do kombinovaných systémů.

Chtěl bych uvést dva typické příklady použití: Pokud si chce zájemce ozelenit například střechu své garáže, nejjednodušším řešením je právě tento jednovrstvý panel o tloušťce 10 cm. Pokládá se přímo na protikořenovou fólii a rostliny se sází do něj. Na rozdíl od běžných systémů se zeminou, které se musí doplňovat drenážními a fi ltračními fóliemi, je toto řešení jednodušší, levnější a přitom plně funkční. I při malém 2° sklonu střechy dokáže přebytečná voda z přívalových dešťů odtékat spodní částí panelu.

Další příklad použití vegetačních panelů najdeme v náročnějších vícevrstvých střešních systémech. Pokud chceme mít na střeše větší kvetoucí rostliny, musíme jim poskytnout větší kořenový prostor a dostatečnou zálivku. Pevnější panely tedy lze využít v kombinaci se zeminou jako spodní rezervoár vody, který pojme až 35 l vody na m2 a tím šetří provozní náklady při údržbě. Jednovrstvé extenzivní systémy, popsané v prvním příkladu, jsou bezúdržbové, vystačí si pouze s dešťovou vodou i v dobách dlouhého sucha. 

Petr Keim, technický manažer společnosti Styrotrade, a. s.Petr Keim, technický manažer společnosti Styrotrade, a. s.

EPS neboli expandovaný pěnový polystyren má široké využití při zateplení budov. Jako jeden z mála materiálů, využívaných v současné době ke zlepšení tepelné ochrany budov, je tento materiál vhodný i pro zateplení plochých střech. Jeho nespornými výhodami oproti ostatním jsou především nízká hmotnost, nenasákavost a zlepšená tepelná ochrana. Polystyrenové desky určené k zateplení plochých střech (ať už běžně nebo vysoce zatížených) se vyrábějí v několika variantách s rozdílnými vlastnostmi.

Například pro ploché střechy s běžným zatížením: styro EPS 100 S, styro EPS 150 S, styrotherm plus 150, pro ploché střechy s vysokým zatížením: styro EPS 200 S, 250 S, styro perimetr. Zajímavým produktem, z řad EPS určených pro zateplení plochých střech, je styro kašír (kašírovaný polystyren). Tento speciální produkt vznikl sloučením více technologických kroků, kdy jednotlivé dílce z expandovaného polystyrenu jsou výrobně kompletizovány s asfaltovými pásy. Asfaltové pásy přesahují vždy ze dvou stran okraje desek a umožňují tak rychlé a pohodlné spojení se sousedními dílci. Pokládá se tak současně tepelněizolační i první hydroizolační vrstva. Izolace je funkční okamžitě po položení dílců a po svaření přesahů zabraňuje průniku vody do konstrukce stavby.

Jednoduchost a rychlost položení této izolace umožňuje její použití i při nepříliš vhodných až nepříznivých povětrnostních podmínkách, což je její nespornou výhodou. Vzhledem k nízké hmotnosti tohoto systému, který je způsoben především redukcí počtu vrstev, ho lze využít i na střechách, kde je od vrstev střešní skladby požadováno extrémně malé zatížení. Další jeho nezanedbatelnou výhodou je i cenové nastavení, které oproti ostatním používaným materiálům není nijak vysoké. Navíc při použití kašírovaného polystyrenu odpadá nutnost penetrace povrchu tepelné izolace i časově náročného natavování první hydroizolační vrstvy přímo na stavbě.

Celková cena střešní skladby se tedy fi nálně sníží i o tyto jinak běžné kroky prováděné při pokládce izolace střechy. Samozřejmě i ostatní EPS desky využívané k zateplení plochých střech poskytují nesporné výhody. Jsou trvanlivé, odolné proti mechanickému poškození, splňují veškeré protipožární normy, izolují nejen teplo a vlhko, ale i zvuk. Využívají se tak ve velké míře i při zateplení průmyslových objektů a výrobních hal, kde je protipožární a akustická odolnost na prvním místě. Najdeme je také jako izolaci u většiny pochozích střech, u střech, které se využívají k parkování, i u moderních budov, kde jsou trendem tzv. zelené střechy.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem