Oplotit si pozemek bývalo zvykem i nutností. Doby se však mění a dnes může mít plot ještě celou řadu důvodů a funkcí.

Plot je možná jakýmsi rudimentem hradební stěny, zkrátka a dobře pudu sebezáchovy, který přežívá v mnohých z nás. Je to snaha ochránit sebe i svůj majetek před vpádem nenechavých jedinců, zvědavců a násilníků. Navštívíte-li země, které měly ve svých starších dějinách pohnutá historická období, protkaná násilnostmi a válkami, najdeme vysoké, neprostupné, zděné ploty, skrývající vše, co je za nimi.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Příkladem mohou být balkánské země, ale také Itálie či Španělsko. I naše statky z období „selského baroka" předvádějí mohutné a vysoké obezdění hospodářských dvorů, připomínajících tak malé pevnosti. Po sametové revoluci se snaha co nejvíce se opevnit a skrýt někdy až překvapivě rychle nabyté bohatství před zraky okolí znovu výrazně projevila u stylu, který si vysloužil poněkud vý­směšný název podnikatelské baroko.

Celkový ráz okolí

Mnozí novopečení majitelé honosných vil měli (a vlastně stále mají) tendenci svůj pozemek „obunkrovat" betonovou zdí, obehnat ostnatým drátem a vše ještě ukončit „vkusným" kamerovým systémem. Často tak z architektury domu zů­stane pro zraky okolí viditelný jen vršek komínu. Taková stavba svou masivností a těžkopádností zakryje nejenom estetické přednosti často přepychového objektu, ale nemalou měrou negativně ovlivní i celkový ráz okolí.

Model Classical nabízí stále elegantní a nepřekonatelnou klasiku (LOMAX).Opakem tohoto pseudotrendu je jiný pozůstatek, tentokrát z minulosti spíše nedávné. Ploty složené z různých materiálů podle toho, co se zrovna sehnalo, skloubené více nebo méně neuměle, neudržované a zpustlé, připomínají socialistickou stavební éru. Když projíždíte naše vesnice a města po návratu z Rakouska nebo Německa, není to vždy příliš povzbuzující pohled. Základním rozdílem, který si ihned uvědomíme, je vlastní přístup k plotu. U našich západních sousedů je plot nedílnou součástí architektury domu. Je považován za výkladní skříň domu, která je jakousi vstupní informací o architektuře domu, estetickém cítění jeho majitele i přístupu k údržbě majetku. U nás stále ještě působí mnohé ploty jako z nouze ctnost a vypovídají o nezájmu a nedůtklivosti svých majitelů.

Problém při schvalovacím řízení

Podle stavebního zákona platného od 1. 1. 2008 vyžaduje stavba plotu vyššího 1,8 m stavební povolení. Totéž platí i pro nižší ploty, pokud sousedí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi či veřejným prostranstvím. Stupeň a náročnost povolovacího procesu ovlivňuje i mnoho dalších faktorů, například komplikované sousedské vztahy či slo­žité vlastnické poměry u sousedící parcely. Pokud by měl váš plot omezit va­šim sousedům výhled, zastínit nebo snížit přístup světla na pozemek, může se to stát vážným problémem při schvalovacím řízení.

Doporučovaná výška s největším praktickým významem je mezi 150 a 180 cm. Takový plot poskytne přiměřenou och­ranu před zvířaty, zvědavci a zloději a zá­roveň vás zcela neoddělí od okolního světa.

Požadavky stavebního úřadu

V případě, že přijdete se všemi požadovanými podklady a kladným písemným vyjádřením sousedů, pak vám stavební úřad vydá územní informaci a můžete začít stavět. Vzhledem ke složitostem nového stavebního zákona se tedy určitě vyplatí předem si zjistit konkrétní požadavky vašeho stavebního úřadu a v souvislosti s tím i příslušné normy předepsané zákonem.

Na zakázku vyrobený kovaný plot je nejenom atraktivní, ale dokáže podtrhnout i individualitu stavby (MIROSLAV SKALÍK).Materiálů v různých cenových relacích je dnes na trhu ohromné množství, ale zároveň je nutné si připomenout, že i ten nejjednodušší plot, má-li být postaven pořádně, není ani levnou, ani jednoduchou záležitostí. Nejrozšířenějšími jsou ploty dřevěné, od těch laťových se zděnými podezdívkami až po ty nejjednodušší venkovské z tyčoviny anebo planěk.

Dřevo jako přírodní materiál působí většinou vkusně, ať již zvolíme modernější nebo rustikálnější styl. Problémem je především ošetření dřevěných dílců, které jsou silně namáhány změnami počasí. Strategickou roli proto hraje povrchová úprava, pro kterou dnes existuje celá řada kvalitních nátěrových systémů zahrnujících všechny fáze ošetření až po konečnou úpravu vzhledu dřeva.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Kovová struktura plotu

Kovové ploty nejlépe propojují ozdobnou a ochrannou funkci do jednoho funkčního celku. Jejich komponenty mo­hou mít podobu nej­jednodušších typizovaných kovo­vých tyčí i uměleckých kovotepeckých originálů. Zapojení do vlastní architektury domu, zahrady a okolního koloritu je mnohem citlivější záležitostí než u dřeva. Kov působí studeně a kovová struktura plotu pak nutně vyzařuje racionalitu a přesnost.

Při necitlivém zasazení do prostředí pak mo­hou tyto znaky působit chladně a do­minantně. V kombinaci s pla­zivými a po­pínavými rostlinami mohou však kovové ploty získat další výrazný estetický rozměr. Kovové ploty jsou po­dobně jako dřevěné rovněž náročné na pravidelnou údržbu. Dnešní paleta povrchových ná­těrů na kovy je velmi bohatá a umožňuje například i zachování surového „litinového" vjemu železných dílů.

Zděné ploty nejsou minulostí

Oblíbené pro nízké náklady, snadnou instalaci a velkou pevnost jsou dnes také ploty z pozinkovaného nebo z poplastovaného pletiva. Jejich výhodou, ale zároveň i nevýhodou je jejich průhlednost. Tyto typy plotů se také nesnoubí jen tak s každou architekturou, jsou spíše vhodné pro zahrady více vzdálené od obytného objektu. Poplastované drátěné ploty nevyžadují žádnou péči. Pozinkované jsou náchylné ke korozi a musí se pravidelně natírat.

Ukázka jednokřídlé branky plotového systému z pozinkovaného pletiva (DIRICKX).Zděné ploty dnes rozhodně nejsou minulostí. Vysoké neproniknutelné zdi poskytují svým majitelům pocit maximální ochrany a soukromí. V městských zástavbách s velkým provozem jsou i praktickou hlukovou a prachovou bariérou.

Živé ploty

Dnešní nabídka přírodních i umělých kameniv, ozdobných a lícových cihel, blokových systémů atd. dovoluje i z takových plotů udělat atraktivní stavby s minimálními ná­roky na údržbu. Populární kategorii především u rekreačních objektů a v menších zástavbách jsou živé ploty.

Vypěstování ži­vého plotu je ale náročné na čas, manuál­ní zručnost a znalosti. Živý plot je dobrou ochranou proti větru, prachu, spadanému listí navátému zvenčí a v létě i proti zvědavcům. Velmi efektní jsou živé ploty kom­binované z několika druhů rostlin.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem