Multi-Komfortní dům ISOVER je koncepce výstavby nových budov i rekonstrukcí vhodná pro obytné i komerční budovy a všechny klimatické zóny. Nabízí velkou pružnost návrhu budovy a je kompatibilní se všemi typy konstrukcí: masivních nebo z lehkých obvodových plášťů, stavěných či montovaných. Dále je dosažitelný s přiměřenými náklady a je ekonomicky rentabilní díky svým vysokým úsporám za energii a snížení potřeby údržby.

(Komerční prezentace)

Multi-Komfortní dům zajišťuje pohodlné a komfortní bydlení po všech stránkách, a to díky kvalitní izolaci Isover. Vyznačuje se vysokou kvalitou provedení stavby či rekonstrukce, nízkou energetickou náročností, odhlučněním, světelnou i tepelnou pohodou, dlouhou životností, nízkými emisemi CO2, systémem řízeného větrání, protipožárním řešením, zdravotní nezávadností i návrhem interiéru bez rizikových míst.

Tento typ domu řeší jak minimální ztráty tepla obdobně jako dnes již zažité pasivní domy, tak akustiku, která stále častěji v poslední době stoupá na důležitosti a začíná být v popředí vlastního návrhu rodinného či bytového domu.

Schéma úniku tepla z budovy. (SAINT-GOBAIN)

1. Minimalizace tepelných ztrát
Aby tuto část dům splňoval, musí mít vlastnosti pasivního domu, tj. max. tepelnou ztrátu 15 kWh/m².a. Této hodnoty se nedosahuje lehce, často jeden či dva nevhodně řešené detaily mohou významně ovlivnit celkovou hodnotu tepelných ztrát. Dokladem o kvalitě zateplení je průkaz energetické náročnosti budovy, v rámci EU jsou způsoby výpočtu velmi podobné, nicméně vlastní grafické vyjádření se často liší.

2. Akustický komfort
Tato část byla často opomíjená, ale je třeba jí věnovat náležitou pozornost. V normě jsou sice předepsány hodnoty vzduchové či kročejové neprůzvučnosti pro jednotlivé typy budov, nicméně ne vždy jsou tyto hodnoty na stavbě opravdu dodrženy. Navíc hluk z okolí každým rokem stoupá v souvislosti s nárůstem automobilové dopravy.

3. Požární bezpečnost
Tento faktor nabývá na významu hlavně u výškových staveb, ale i ve výstavbě rodinných domů či nízkopodlažních bytových domů má své opodstatnění. Zejména správný návrh a řešení detailů je velmi důležité.

Ideálním realizovatelným tvarem pasivního domu je kvádr obrácený delší stranou k jihu (SAINT-GOBAIN)

Porovnání výhod a nevýhod standardního a multi-komfortního domu:

Standardní dům

Výhody Nevýhody

– Nižší počáteční investice (o cca 10 %)

– Větší počet realizačních firem (jedná se o standardní stavbu)

- Vyšší ostatní náklady spojené s užíváním

– Vysoké náklady na vytápění

– Akustické izolace vyhovují jen nutným normovým požadavkům

– Nižší lukrativnost v případě budoucího prodeje

– Nutnost vytápění a rozvodů tepla, snížená regulace tepla

– V případě nárůstu vlhkosti nebezpečí plísní (není zde kontrola či  regulace vlhkosti)

Multi-komfortní dům

Výhody Nevýhody

– Nízké náklady na vytápění díky pasivnímu řešení domu

– Nižší ostatní náklady spojené s užíváním (energeticky úsporné  spotřebiče)

– Komfortní akustika konstrukcí

– Vysoká požární odolnost (u standardních rodinných domů často ani  neřešena)

– Lukrativní stavba z hlediska budoucího prodeje;

– Není nutné mít standardní zdroje vytápění ani otopná tělesa

– Regulace tepla i vlhkosti (zabránění přehřívání i vzniku plísní)

– Vyšší počáteční investice (o cca 10 %)

– Menší počet odborně zdatných realizačních firem (s potřebnými  zkušenostmi)

– Je nutné kvalitní projektové i řemeslné řešení detailů (náročné i na  čas)

– Potřebná orientace k jižním stranám (přizpůsobení dispozičního řešení)

Více informací a technické podrobnosti najdete na našem partnerském webu iMaterialy.cz.

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem