Multi-Komfortní dům ISOVER je koncepce výstavby nových budov i rekonstrukcí vhodná pro obytné i komerční budovy a všechny klimatické zóny. Nabízí velkou pružnost návrhu budovy a je kompatibilní se všemi typy konstrukcí: masivních nebo z lehkých obvodových plášťů, stavěných či montovaných. Dále je dosažitelný s přiměřenými náklady a je ekonomicky rentabilní díky svým vysokým úsporám za energii a snížení potřeby údržby.