Téma emisních povolenek jsme doposud vnímali jen jako podnikové, navíc týkající se oborů, které silně znečišťují životní prostředí. Jenže v posledních letech se rýsují nové směry: snaha přenést emisní povolenky také na jednotlivé domácnosti. Formou „přílepku“ k cenám za energie, především k vytápění. Vypadá to, že kdo nezateplí co nejdříve, spláče nad výdělkem. Jenže: kde na to vzít!

Povolenky budou platit dodavatelé paliv, ale vyúčtují je domácnostem

Emisní povolenky pro domácnosti se pravděpodobně stanou součástí nového (zatím jen neformálně) dohodnutého systému EU ETS 2. Ten se má od roku 2027 vztahovat právě na všechna fosilní paliva. Ta zahrnují silniční dopravu, vytápění budov a ostatní průmysl, který doposud nebyl zahrnut do již existujícího systému EU ETS 1.

Cílem je snížit emise v této oblasti o 43 %, v porovnání s rokem 2005. Výnos z emisních povolenek poputuje do rozpočtu Sociálního klimatického fondu. Povolenky na topení možná budou domácnostem účtovány zvlášť, možná se o ně „jen“ zvýší ceny paliv a tepla. Odvádět je do fondu ale budou dodavatelé paliv stojící na začátku dodavatelského řetězce.

Do roku 2027 je čas zateplit?

Spuštění nového systému placených povolenek pro domácnosti je naplánováno na rok 2027 s tím, že pokud by ceny energií byly ještě i v roce 2027 vysoké, spuštění povolenek se odsune. Tato „úleva“ však nemusí být realizována, neboť veškeré zatím přijaté dohody ještě nebyly formálně zpečetěny. Mohou se tak na nadcházejících jednáních EU změnit.

Lidé, kteří bydlí v energeticky neúsporných bytech či domech, by proto měli vážně zvažovat renovaci svého bydlení tak, aby jej co nejlépe zateplili. Mít navíc i vlastní zdroj energií bude do budoucna další nezměrnou výhodou.

Zateplení ani systémy pro výrobu elektřiny a tepla samozřejmě nejsou zadarmo. Pomoci po finanční stránce může dotační program Nová zelená úsporám nebo nedávno spuštěná Nová zelená úsporám light (vyčleněná pro nízkopříjmové domácnosti).

Co když dotace nevystačí?

Oba dotační programy je možné zkombinovat jak s vlastními úsporami, tak s půjčkou. Dostupné jsou tady buď hypotéky na rekonstrukci (se zástavou bydlení), nebo běžné půjčky na bydlení (poskytované bez ručení a bez zástavy).

Půjčka na bydlení

Půjčka na bydlení je poskytována i v nižších částkách, dá se velmi rychle vyřídit a nevyžaduje zástavu domu nebo bytu. Poskytovatelé ji nabízejí v mnoha variantách a dobách splatnosti, jak se přesvědčíte v online srovnání prováděném napříč trhem. Liší se i podmínkami pro splácení, kterou jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí úvěru.

Vhodná je tato půjčka především na drobnější renovace. Svého příjemce nemusí nutně svazovat s účelem čerpání. U družstevních bytů, kde členové družstva plánují jen drobný zásah, je v podstatě jedinou variantou. Co je drobný zásah? Například zateplení stropu nebo podlahy.

Ilustrační foto

Hypotéka na rekonstrukci

Hypotéka se poskytuje až od několika stovek tisíc korun. Vždycky je spojena se zástavou nemovitosti a často i s účelem čerpání (s výjimkou amerických hypoték). Nabídne mnohem delší dobu splácení než půjčka na bydlení, proto i nižší měsíční splátky.

Ale úroková sazba se během splatnosti hypotéky několikrát změní (což se u půjčky na bydlení nestane, pokud si to sami nebudete přát). Obecně je hypotéka náročnější na vyřízení, ale díky vysoké hodnotě zástavy (při rekonstrukci) není striktně vyžadována tak vysoká bonita příjemce úvěru.

Kolik si můžete vzít z dotací?

Dotace na úspornější bydlení jsou v České republice rozděleny do dvou skupin nazvaných Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám light. Oba programy náleží do kompetence Ministerstva životního prostředí, administrovány jsou Státním fondem životního prostředí.

Původní myšlenka dotací byla zhruba následující: díky provedeným změnám bydlíte lépe a kvalitněji, uspoříte peníze za energie a též šetříte životní prostředí. Od roku 2027 se jejich pojetí jistě obohatí o emisní povolenky: Díky provedeným změnám platíte nohem nižší emisní povolenky za vytápění vašeho domu/bytu.

A kolik můžete čerpat? Nová zelená úsporám light povoluje maximálně 150 tisíc korun na jeden byt/rodinný dům. Nová zelená úsporám nijak celkovou částkou omezena není  - bytovým domům nabídne i miliony korun.

Odkud emisní povolenky pro domácnosti vzešly? Z Fit for 55

Klimatická neutralita do roku 2050. To je cíl, kterého chce EU dosáhnout prostřednictvím balíčku opatření s názvem Fit for 55. Jde o soubor legislativních změn s konečným cílem snížit v EU do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 %, a to ve srovnání se stavem roku 1990.

Zatím jde jen o vnitřní třístrannou dohodu mezi Evrospkou komisí (EK), Evrospkým parlamentem (EP) a Radou EU. Aby se stala obecně závaznou, formálně ji musí přijmout jak Rada EU, tak EP. O přijetí už však téměř nikdo nepochybuje.

Plánovaných patření je mnoho a z velké části se týkají podniků. Jak zpřísněním, tak i odměnami. Například firmy, které se chovají „zeleně“ a plánují investovat do technologií snižujících dopad jejich činnosti na životní prostředí, budou od placení povolenek osvobozeny (dosáhnou na povolenky bezplatné).

Naopak domácnosti budou do placených povolenek nekompromisně zahrnuty, právě skrze umělé navýšení ceny paliv a energií. I tehdy, když budou bydlet ve stavbě kvalitní. Sociální klimatický fond (příjemce peněz za emisní povolenky) sice slibuje 50 miliard korun pro finančně nejzranitelnější domácnosti, ale zda na ně dosáhnou i ty české, lze jen stěží odhadnout.

Ilustrační foto

Redakce

logo MessengerPoslat Messengerem