Doškové střechy jsme byli zvyklí vídat maximálně ve skanzenech. S rozmachem přírodního a zdravého stavitelství se sláma, rákos či dřevo zabydlují i na našich šikmých střechách. Protože jde o poměrně rozsáhlé téma, budeme se dnes věnovat pouze doškovým střechám.